PLANER

Chciałbym żeby zapanowała zgoda. Najlepiej jakby wszyscy zgodzili się ze mną.Anonim

Menu

NEGOCJACJE Z DOSTAWCAMI, ODBIORCAMI I KOOPERANTAMI – pełne pasji warsztaty polecane działom zakupów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

W naszym życiu wszystko zależy i opiera sie na prawidłowej negocjacji, w której według starej zasady sukcesem jest gdy każdy wygrywa.

W konkurencyjnym i trudnym dla firmy rynku gdy potencjalny klient ma wiele ofert zbliżonych cenowo i jakościowo zmuszeni jesteśmy nie tylko do presji na cenę ale również do działań związanych z « uatrakcyjnieniem » marketingowym naszej oferty oraz do umiejętnych działań negocjacyjnych.

Dzisiejszy klient na rynku polskim i europejskim jest coraz bardziej wymagający, nazywamy go nieczęsto trudnym i niewiernym, ale w rzeczywistości chyba po prostu często go dostatecznie nie rozumiemy a jako firma proponująca swoje produkty czy usługi na rynku przede wszystkim winniśmy zrozumieć naszego klienta, przewidzieć jeśli to możliwe jego zachowania, jego motywacje w procesie zakupu produktu czy usługi i w konsekwencji lepiej przygotować się do negocjacji.

Słusznym podejściem do negocjacji jest założenie, że negocjacje to współpraca w ramach, której pragniemy wprowadzić rozwiązanie, dzięki, któremu wszyscy wygrają. Jest to z pewnością sposób osiągania korzyści własnych przy jednoczesnej akceptacji ustępstw i zmian.

W ramach tej definicji negocjacja wymaga od nas dużej dozy kreatywności, wyobraźni w poszukiwaniu takich rozwiązań, które zadowalają obie strony. Musimy również pamiętać, że podstawą negocjacji jest zasadnicza niezgodność co do jednego z elementów oferty, propozycji, usługi czy kontraktu. Jeśli zgoda na propozycję handlową jest całkowita, do negocjacji nie dochodzi.

Negocjujemy z dostawcą, z odbiorcą, z kooperantem. Każdy z nich, jako indywidualna osoba, reprezentuje określoną osobowość, wiedzę i doświadczenie a jednocześnie reprezentuje firmę z jej wizerunkiem, prestiżem , określoną siłą przetargową.
Popularnie mówi sie « ile mogę stracić, aby zarobić ». To powiedzenie dalej pozostaje aktualne, ale mniej prawdziwe, gdyż winniśmy doprowadzić do takiej negocjacji, która daje satysfakcje obu stronom.

Na szkoleniu zaprezentujemy nowe strategie i techniki negocjacyjne. Nauczymy jak wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Pomożemy przeanalizować swoje błędy w procesie negocjacji, aby ich już ich nigdy nie powielać.

Program szczegółowy szkolenia

1 . WPROWADZENIE

 • Sens negocjacji w firmie
 • Konflikt jako wstęp do negocjacji
 • Komunikacja w procesie negocjacji (zachowanie asertywne)

2. NEGOCJACJA – RÓŻNE ASPEKTY NEGOCJACJI

3. TECHNIKI, METODY, STRATEGIE, TAKTYKI – cele: osiągnięcie porozumienia w dyskusji, rozwiązanie problemu, łagodzenie konfliktu między stronami.

4. KLIMAT

 • Czynniki potrzebne, aby osiągnąć sukces w negocjacji
 • Dziewięć najczęstszych błędów w negocjacjach

5. ZDEFINIOWANIE PUNKTÓW NEGOCJACYJNYCH

6. ANKIETA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI

7. DROGA DO KONSTRUKTYWNEJ NEGOCJACJI – PRZEBIEG NEGOCJACJI

I WPROWADZENIE

II. OPIS

UMIEJĘTNOŚĆ STAWIANIA PYTAŃ I SŁUCHANIA, POZYTYWNY STYL/ ODBIORCZY.

Cel: Określić, zrozumieć, ale nie rozwiązywać

III. DYSKUSJA

Cel: Poznać, określić możliwe ustępstwa, przybliżyć się w dostrzegalny sposób do rozmówcy, unikać konfliktów związanych z wyrażaniem nadmiernego sprzeciwu

IV. OSTATECZNA NEGOCJACJA

AKTYWNY STYL ODBIORCZY, POTWIERDZANIE, SPOKÓJ

Cel: Porozumienie

V. KONKLUZJA

STYL POZYTYWNY, DYSPOZYCYJNOŚĆ

Cel: Zredagować umowę, uniknąć zakwestionowania

8. ZASADY RACJONALNEJ NEGOCJACJI wg Fisher`a i Ury

9. UMIEJĘTNOŚĆ ROZSĄDNEGO USTĘPOWANIA

 • Spisanie możliwych ustępstw
 • Oszacowanie ustępstw
 • Rozsądnie ustępować
 • Uzyskanie ustępstw w zamian

10. TAKTYKI NEGOCJACYJNE

11. STYLE ZACHOWAŃ

12. ZASADY NEGOCJACJI HANDLOWEJ

 • Psychologia i techniki sprzedaży
 • Etapy rozmowy handlowej
 • Identyfikacja potrzeb i zdobywanie informacji
 • Prezentacja oferty i pokonywanie zastrzeżeń

13. NEGOCJACJE W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWYM

14. ĆWICZENIA I GRY SYMULACYJNE

 • „Wygrany wygrany”
 • „NASA”
 • Przypadek „pracownik- pracodawca”

Prowadzenie negocjacji to bardzo szerokie zagadnienie gdyż obejmuje ono zarówno zagadnienia dotyczące dziedzin społecznych, politycznych, wojskowych, finansowych, jak i handlowych i marketingowych. Negocjujemy nie tylko w życiu zawodowym czy społecznym ale również i w osobistym.

Obszary negocjacji możemy podzielić na trzy główne poziomy :

 • międzyludzki
 • między organizacjami , instytucjami , firmami
 • międzynarodowy, pomiędzy krajami

Poziomy te mogą sie często ze sobą krzyżować czy nakładać . Negocjujemy z dostawcą, z odbiorcą, z kooperantem. Każdy z nich, jako indywidualna osoba, reprezentuje określoną osobowość, wiedzę i doświadczenie a jednocześnie reprezentuje jakąś firmę z jej wizerunkiem, prestiżem , określoną silą przetargową.Ważne jest aby określić warunki negocjacji czasami po prostu nie warto podejmować się jej, a jeśli warto to należy dokładnie poznać etapy i fazy prowadzenia negocjacji od przygotowania negocjacji, ustalenia celów, stanowisk, miejsca etc aż do fazy realizacji i kontroli.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania