Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ze względu na stały wzrost kosztów zakupów i cen materiałów oraz urządzeń a także presje ze strony klientów na utrzymanie określonej przez nich, jakości wzrasta zainteresowanie problematyką zakupów. Szkolenie „Metody redukcji kosztów zakupów” ma na celu pokazanie uczestnikom tych wszystkich obszarów zakupów, które, można skutecznie zoptymalizować. Na szkoleniu uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia oraz procedury stosowane przez czołowe Polskie i zagraniczne koncerny, a poprzez aktywne uczestnictwo w grach i symulacjach poszukują własnych rozwiązań dostosowanych do warunków, które napotykają w ich macierzystych przedsiębiorstwach. Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów. Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w grupowej grze symulacyjnej, podczas której „walczą” o uzyskanie jak najniższych kosztów. Wybrane elementy szkolenia ilustrowane są filmami przedstawiającymi nowoczesne rozwiązania. Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
 • Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
 • Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
 • Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
 • Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
 • Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
 • Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw

Program szkolenia

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
 • Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
 • Wpływ zakupów na kreowanie wartości i konkurencyjności firmy
 • Organizacja działu zakupów
 • Rola biura zakupów
 • Koszty zakupu
 • Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
 • Kategoryzacja zakupów
 • Umowa dostawy, umowy ramowe
 • Strategie cenowe dostawców
 • Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2000

3. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupami

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

4. Organizacja procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Fazy procesu zakupu
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Audyt i ocena dostawców
 • Kontrola realizacji umów dostawy
 • Tworzenie kategorii zakupowych – Metoda ABC, Kategoryzacja wg Krajic’a
 • Strategia kategorii zakupowych Van Weele’a
 • GRA ZAKUPY

5. Magazynowanie

 • Lokalizacja magazynów
 • Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu
 • Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
 • Zasady lokalizacji materiałów w magazynie
 • Ocena efektywności funkcjonowania magazynu – controlling magazynu

6. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

 • Zapasy – ogólna charakterystyka
  (Przypadek zapasy a poziom obsługi klienta)
 • Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
  (Przypadek zakupy a koszty utrzymania zapasu)
 • Zapasy, konflikty logistyczne
 • Koszty obsługi klienta wewnętrznego a poziom zapasów
 • Rola zapasów w przedsiębiorstwie
 • Finansowanie zapasów
 • Klasyfikacja zapasów
 • Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie
 • Metody kontroli zapasów
 • Kontrola zapasów typu „pchania”
 • Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
 • Just in Time

7. Transport na potrzeby zakupów

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu
 • Konsolidacja w transporcie
  (Przypadek konsolidacja)

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia i sprzedaży
 • Kierowników i specjalistów działu logistyki, transportu i magazynowania
 • Specjalistów odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną w firmie
 • Dyrektorów odpowiedzialnych za reorganizację pionu zakupów, logistyki, działu sprzedaży

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie