PLANER
logotyp-prestige-eck

Nikt nie dowiódł w pełni, że naprawdę można kierować innymi. Zawsze jednak można kierować sobą. A trudno oczekiwać kierowania kolegami i podwładnymi od szefów, którzy sami sobą nie umieją pokierować tak, by osiągnąć skutecznośćPeter F. Drucker

Menu

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPU. KONSTRUKCJA EFEKTYWNEJ LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Ze względu na stały wzrost kosztów zakupów i cen materiałów oraz urządzeń a także presje ze strony klientów na utrzymanie określonej przez nich, jakości wzrasta zainteresowanie problematyką zakupów. Szkolenie „Metody redukcji kosztów zakupów” ma na celu pokazanie uczestnikom tych wszystkich obszarów zakupów, które, można skutecznie zoptymalizować. Na szkoleniu uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia oraz procedury stosowane przez czołowe Polskie i zagraniczne koncerny, a poprzez aktywne uczestnictwo w grach i symulacjach poszukują własnych rozwiązań dostosowanych do warunków, które napotykają w ich macierzystych przedsiębiorstwach.

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w grupowej grze symulacyjnej, podczas której „walczą” o uzyskanie jak najniższych kosztów. Wybrane elementy szkolenia ilustrowane są filmami przedstawiającymi nowoczesne rozwiązania.Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
 • Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
 • Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
 • Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
 • Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
 • Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
 • Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
 • Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
 • Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie
 • Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Poznanie reguł funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • Redukcja kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia i sprzedaży
 • Kierowników i specjalistów działu logistyki, transportu i magazynowania
 • Specjalistów odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną w firmie
 • Dyrektorów odpowiedzialnych za reorganizację pionu zakupów, logistyki, działu sprzedaży
Program szczegółowy szkolenia

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
 • Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
 • Wpływ zakupów na kreowanie wartości i konkurencyjności firmy
 • Organizacja działu zakupów
 • Rola biura zakupów
 • Koszty zakupu
 • Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą

 • Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
 • Kategoryzacja zakupów
 • Umowa dostawy, umowy ramowe
 • Strategie cenowe dostawców
 • Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2000

3. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupami

 • Źródła ryzyka związanego z zakupami
 • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
 • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
 • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

4. Organizacja procesu zakupu

 • Źródła informacji na potrzeby zakupu
 • System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Fazy procesu zakupu
 • Prognozowanie zapotrzebowania
 • Audyt i ocena dostawców
 • Kontrola realizacji umów dostawy
 • Tworzenie kategorii zakupowych – Metoda ABC, Kategoryzacja wg Krajic’a
 • Strategia kategorii zakupowych Van Weele’a
 • GRA ZAKUPY

5. Magazynowanie

 • Lokalizacja magazynów
 • Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu
 • Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
 • Zasady lokalizacji materiałów w magazynie
 • Ocena efektywności funkcjonowania magazynu – controlling magazynu

6. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

 • Zapasy – ogólna charakterystyka
  (Przypadek zapasy a poziom obsługi klienta)
 • Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
  (Przypadek zakupy a koszty utrzymania zapasu)
 • Zapasy, konflikty logistyczne
 • Koszty obsługi klienta wewnętrznego a poziom zapasów
 • Rola zapasów w przedsiębiorstwie
 • Finansowanie zapasów
 • Klasyfikacja zapasów
 • Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie
 • Metody kontroli zapasów
 • Kontrola zapasów typu „pchania”
 • Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
 • Just in Time

7. Transport na potrzeby zakupów

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu
 • Konsolidacja w transporcie
  (Przypadek konsolidacja)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Materiały szkoleniowe:
  100 stronicowe opracowanie dotyczące ww. zagadnień

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania