PLANER

Z radością witaj poważne, trudne i skomplikowane problemy. To w nich kryją się największe możliwości.Ralph Marston

Menu

KIEROWANIE ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI – trening dla menedżerów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Przywództwo, czyli jak kierować ludźmi w XXI wieku

 • Współczesne podejście do przywództwa
 • Istota przywództwa
 • Wizja przywódcy
 • Postawa przywódcza
 • Funkcje lidera
 • Cechy lidera i jego kompetencje psychologiczne
 • Cechy osobowości a styl przywództwa (test LASI)
 • Styl przywództwa a charakter zadania
 • Style kierowania a motywacja i zdolności (dojrzałość) podwładnych
 • Kształtowanie liderów, czyli jak stać się liderem budzącym rezonans?
 • Rozwój osobisty przywódcy

2. Efektywny zespół sprzedażowy

 • Zarządzanie zespołem jako element zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Cechy efektywnego zespołu sprzedażowego
 • Normy grupowe
 • Cel indywidualny a cel grupowy
 • Zasady budowania zespołu sprzedażowego
 • Formowanie i kształtowanie zespołu
 • Budowanie zaufania i integracji grupy
 • Role w zespole (według M. Belbina)
 • Proces rozwoju grupy – cykl życia zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu a efektywność działań
 • Miejsce w zespole a oczekiwania każdego członka grupy
 • Współpraca między ludźmi w warunkach rywalizacji
 • Zasady komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej

3. Zasady budowania zespołu sprzedażowego

 • Formowanie i kształtowanie zespołu
 • Budowanie zaufania i integracji grupy
 • Role w zespole (według M. Belbina)
 • Proces rozwoju grupy – cykl życia zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu a efektywność działań
 • Miejsce w zespole a oczekiwania każdego członka grupy
 • Współpraca między ludźmi w warunkach rywalizacji

4. Zasady komunikacji interpersonalnej w pracy zespołowej

 • Pojęcie, teoria i zasady komunikacji interpersonalnej – rola kodowania i dekodowania
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Bariery w komunikacji
 • Rola sprzężenia zwrotnego w zarządzaniu
 • Główne problemy w komunikacji w organizacji
 • Usprawnianie procesów komunikacji w zespole

5. Motywowanie pracowników

 • Diagnoza motywacji członków zespołu, czyli każdego motywuje coś innego
 • Rola lidera w motywowaniu pracowników – wzbudzanie entuzjazmu
 • Motywowanie na gorąco (feedback)
 • Udzielanie pochwał
 • Typy zadań a motywacja w zespole
 • Czynniki motywujące pracowników – właściwe stosowanie nagród i kar
 • Kierowanie motywacyjne

6. Trudne sytuacje w zarządzaniu personelem

 • Typy konfliktów
 • Najczęstsze przyczyny sporów w zespole
 • Zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych
 • Konstruktywne techniki rozwiązywania konfliktów
 • Komunikowanie się w sytuacji braku zaufania partnerów,
 • Wykorzystywanie zasad efektywnej komunikacji do rozwiązywania konfliktów
 • Pozytywne aspekty konfliktów
 • Szef mediatorem
 • Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

7. Zarządzanie czasem

 • Reguły zarządzania czasem podwładnych
 • Delegowanie a uprawnianie
 • Wyznaczanie priorytetów i realizacja zadań przez zespoły sprzedażowe
 • Wyznaczanie równowagi pomiędzy pracą bieżącą i planowaniem pracy przyszłej
 • Życie zawodowe i prywatne, czyli jak zapobiec wypaleniu zawodowemu
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania