Przejdź do treści

Prawo

Poszerzanie wiedzy prawnej pracownika oraz jego praktycznych kompetencji jest inwestycją porównywalną z inwestycją w najlepszą technologię i park maszynowy.

Nieznajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego podczas zawierania umów, prowadzenia rozmów biznesowych i negocjacji z klientami może podważyć zaufanie do nas oraz nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy.

Zapraszamy na interaktywne szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa w przystępny sposób wyjaśniając wszelkie zawiłości prawniczej materii.

WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM I JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE

WEKSEL W OBROCIE GOSPODARCZYM I JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE

Przedstawienie weksla Zapoznanie z możliwościami korzystania z weksla Zdobycie umiejętności posługiwania się wekslem

Umowy handlu w obrocie międzynarodowym

Umowy handlu w obrocie międzynarodowym

Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych obowiązujących w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umowy sprzedaży i dostawy a także umów transportowych oraz ubezpieczenia Zwrócenie uwagi na zagadnienie Konwencji ONZ…

Operacje dokumentowe w teorii i praktyce: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

Operacje dokumentowe w teorii i praktyce: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

Przybliżenie uczestnikom szkolenia przebiegu rozliczenia transakcji, w międzynarodowym obrocie towarowo – usługowym, w formie inkasa dokumentowego i akredytywy dokumentowej. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z tymi operacjami, takimi jak: dokumenty towarowe,…

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – warsztaty dla zamawiających

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – warsztaty dla zamawiających

Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, orzecznictwo, opinie prawne…

NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

NAJNOWSZE ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

Przygotowanie słuchaczy do prawidłowego oraz zgodnego z przepisami podejmowania oraz prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym.

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szczegółowe zapoznanie uczestników z przepisami nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie jest adresowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych.

JAK SKUTECZNIE ZDOBYWAĆ KONTRAKTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (1 dzień)

JAK SKUTECZNIE ZDOBYWAĆ KONTRAKTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (1 dzień)

JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE (1 dzień)

JAK ZABEZPIECZYĆ I SKUTECZNIE WINDYKOWAĆ NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE i PRAKTYCZNE (1 dzień)

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

Praktyczne zapoznanie z prawnymi regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego.

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

ORGANIZACJA PRAC KANCELARYJNYCH ORAZ ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI W FIRMIE/INSTYTUCJI. Obsługa kancelaryjna w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

Doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie z obowiązującymi w…