Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku. Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji. Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych. Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.

Program szkolenia

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych – odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

1. Na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
2. Odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
 • co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,
 • odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości,

3. Podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości,

4. Sankcje karne.

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

1. Projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza,
2. Dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego,
3. Opinie techniczne i ekspertyzy,
4. Protokóły z kontroli okresowych,
5. Dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji.

Moduł III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
 • rocznych:
  • elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
  • elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych,
  • przewodów kominowych,
 • obiektów wielkopowierzchniowych,
 • pięcioletnich,
 • bezpiecznego użytkowania,
 • w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych
 • kontrole systemów grzewczych i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
2. Wyłączenia z obowiązku kontroli.
3. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
4. struktura i zawartość protokołu z kontroli,
5. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,
6. Postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,
7. Książka obiektu budowlanego – do czego służy?

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

1. Obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
2. Czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż,
3. Ewakuacja,
4. Prace niebezpieczne pożarowo,
5. Bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi,
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł V – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

1. Uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
2. Prace przy ukradzeniach elektrycznych
3. Wymagania dla innych prac,
4. Urządzenia podlegając epod Dozór techniczny

Moduł V – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy)

1. Obowiązki inwestora
2. Kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba,
3. Wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych,
4. Dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta,
5. Umowa o roboty budowlane
6. Wejście na roboty i rozpoczęcie robót,
7. Raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy,
8. Odpowiedzialność za wady,
9. Odbiory robót budowlanych,
10. Przystąpienie do użytkowania.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie