PLANER
logotyp-prestige-eck

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Winston Churchill

Menu

MS EXCEL dla kadr (poziom zaawansowany)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, IT

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

UWAGA!  Szkolenie ma charakter warsztatów z wykorzystaniem komputera.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia w grupach warsztatowych – maksymalnie 10 osób.

Zapewniamy laptopy na szkoleniu!

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest poprawa efektywności pracy w programie MS Excel oraz wskazanie funkcji, narzędzi oraz mechanizmów MS Excel szczególnie przydatnych dla osób pracujących w dziale kadr.

Uczestnicy nauczą się jak korzystając z możliwości, które daje MS Excel, prowadzić prace w obszarze kadrowo-płacowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego.

Zapewniamy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (dostępne na pendrivie) zawierające praktyczne narzędzia i rozwiązania przydatne w pracy zawodowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działu kadr wykorzystujących program MS Excel w codziennej pracy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Techniki przyspieszające pracę w MS Excel

 • Skróty klawiszowe
 • Szybkie wypełnianie komórek
 • Szybkie zaznaczanie zakresów komórek
 • Różne wersje plików

2. Tworzenie interaktywnych szablonów na potrzeby gromadzenia danych pracownika

Przykłady zastosowania:

 • Unifikacja formatek dotyczących gromadzenia danych osobowych na potrzeby wypłaty wynagrodzeń (oświadczenia o danych osobowych)

3. Zasady tworzenia tabel w MS Excel, aby eliminować błędy już na samym starcie

 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Automatyczna zmiana wyglądu komórek pod wpływem zmiany ich wartości
 • Inspekcja formuł i sprawdzanie błędów
 • Tworzenie tabel gromadzących pozaewidencyjne dane

Przykłady zastosowania:

 • Kontrola poprawności wprowadzania dat (poprawny format) oraz sposób poprawy błędnych dat
 • Ograniczenie możliwości wprowadzania danych do określonych dat/wartości
 • Automatyczne zaznaczanie innym kolorem wartości odbiegających od normy bądź błędnych
 • Jak sprawdzić dlaczego moja formuła zwraca błąd
 • Tworzenie jednej tabeli, w której będą informacje

4. Przegląd najważniejszych funkcji przydatnych w dziale personalnym

 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje statyczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań

Przykłady zastosowania:

 • Wyliczanie czasu pracy (z zaokrąglaniem do zadanej ilości minut)
 • Wyliczanie kosztów stałych i zmiennych
 • Ewidencjonowanie urlopów
 • Łączenie i rozdzielanie tekstów
 • Tworzenie szablonów wyliczających wysokości składek
 • Przetwarzanie całej tabeli, żeby znaleźć sumę faktur spełniających zadane kryterium/kryteria

5. Wykorzystanie tabel przestawnych w tworzeniu zestawień i raportów płacowych i ich analizie

 • Zasady tworzenia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Funkcje przetwarzające dane i ich zmiana (suma, średnia, zliczanie)
 • Używanie przeliczeń wyników (np. procentowe zestawienia względem sumy końcowej)

Przykłady zastosowania:

 • Zestawienie płac w firmie
 • Analiza urlopów

6. Sortowanie i filtrowanie danych

Przykłady zastosowania:

 • Znalezienie danych spełniających zadane kryteria

7. Drukowanie dużych tabel z danymi. Dostosowywanie obszaru wydruku w taki sposób, żeby żadna pojedyncza kolumna nie przeszła na kolejną stronę

8. Masowa wysyłka listów do pracowników/adresowanie kopert za pomocą kilku kliknięć

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest głównie metodą warsztatową z wykorzystaniem komputera*.

Dodatkowo będą również wykorzystywane mini-wykłady i prezentacje, jako wprowadzenie i uszczegółowienie zagadnień.


*W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość przygotowania dedykowanych ćwiczeń na podstawie wcześniej przesłanych plików.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.




  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania