PLANER

Jeden zły korzeń może zrodzić nawet tysiąc zatrutych liściThoreau

Menu

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI A BUDOWANIE WARTOŚCI FIRMY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Marketing

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Dotychczas wiele firm nie uznaje funkcji zakupowej jako strategicznej, uważając sprzedaż jako funkcję priorytetową. W sytuacji permanentnego wzrostu sytuacji konkurencyjnej i związanej z nią presji na obniżanie cen sprzedaży produktów finalnych, właściwie zorganizowane zakupy mogą być jednym z podstawowych narzędzi obniżenia kosztów produkcji. Wymaga to przede wszystkim zmiany podejścia właścicieli firm czy top managementu do zakupów poprzez wprowadzenie strategii zakupowych dostosowanych do kategorii produktów, wprowadzenia nowoczesnych metod zakupowych poprzez optymalizację procesów zakupowych.

Konieczna jest koncentracja zakupów, redukowanie liczby dostawców, ograniczanie wartości jednostkowych zakupów i skracanie terminów dostaw. Spowoduje to z jednej strony rozwój i budowanie właściwych relacji z dostawcami, z drugiej obniżenie całkowitych kosztów zakupów. Może to być istotnym czynnikiem wpływającym na wartość firmy w długim okresie czasu.

Proces globalizacji i związane z nim ułatwienia w przepływie: towarów, informacji i pieniądza wymaga włączenia się firm w proces szukania międzynarodowych źródeł zakupów, co zwłaszcza przy dużym potencjale zakupowym może przynosić znaczne oszczędności w jego kosztach.

Cele i korzyści szkolenia
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia całkowitych  kosztów,  nie tylko na bieżący wynik finansowy, ale na wartość firmy w długim okresie czasu
 • Poznanie efektywnych metod w obszarze zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych
 • Zdefiniowanie obszarów potencjalnych oszczędności w zakupach w firmie oraz narzędzi szacowania ich wielkości
 • Poznanie różnych sposobów redukcji wydatków zakupów poprzez dobranie  kryteriów i zasad wyboru dostawców
 • Poznanie efektywnych metod zarządzania grupami asortymentowych i dostosowania do nich odpowiednich strategii zakupowych
 • Przedstawienie najnowszych trendów internalizacji zakupów w sytuacji procesów globalizacji światowej gospodarki
 • Przedstawienie metod właściwego przygotowania strategii negocjacyjnych z dostawcami strategicznymi i skutecznej jej realizacji w procesie negocjacji
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
 • Właścicieli, Dyrektorów Generalnych i Zarządzających Firm
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów Zakupów
 • Managerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Program szczegółowy szkolenia

1. Value Based Management – pojęcia i wymiary wartości firmy

 • Pojęcie
 • Wymiary: rentowność, płynność, równowaga
 • Modele pomiaru wartości firmy

2. Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczny wzrost wartości dodanej zakupów dla przedsiębiorstwa

 • Strategiczna rola zakupów w firmie
 • Efektywna komunikacja funkcji zakupowej
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Definiowanie priorytetów rozwojowych sfery zakupów
 • Rozwój personelu zakupowego

 3. Narzędzia budowania wartości firmy – wzrost operacyjnej efektywności funkcji zakupowej

 • Budżetowanie i kategoryzacja wydatków
 • Planowanie i organizacja zakupów
 • Procedury zakupowe na poziomie strategicznym, operacyjnym i kontrolnym
 • Narzędzia systemowe wsparcia procesu zakupowego
 • Zdefiniowanie indywidualnych celów zakupowych dla pracowników pionu zakupów
 • Współpraca operacyjna z innymi komórkami firmy
 • Centralizacja i koncentracja zakupów

 4. Narzędzia budowania wartości firmy – globalny łańcuch wartości

 • Definicja globalnego łańcucha dostaw
 • Sposoby koordynacji zakupów w globalnym łańcuchu dostaw

5. Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczne negocjacje zakupowe

 • Narzędzia i metody przygotowania się do negocjacji strategicznych
 • Narzędzia wpływu na partnera stołu negocjacyjnej
 • Praktyczne ćwiczenia ze strategicznych negocjacji zakupowych
Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową,  w które mini-wykłady prowadzącego, obejmujące określone zagadnienia budowania wartości firmy, są wsparte konkretnymi przykładami czy doświadczeniami z tego praktyki zawodowej w sferze zakupów.

Uczestnicy zależnie od ich potrzeb, pod kontrolą trenera, przeprowadzą symulacje rozwiązania określonych problemów czy zagadnienia z ich bieżącej praktyki zakupowej.

Może to być np. opracowanie systemu zadaniowego dla pracowników zakupu oraz narzędzi oceny poziomu realizacji zadań, analizy porównawczej dostawców alternatywnych,  systemu wielokryterialnej oceny dostawców, wypracowanie formularza przygotowania strategii do negocjacji zakupowej.

Istotną metodą pracy jest wymiana doświadczeń uczestników przy rozwiązywaniu występujących w ich praktyce managerskiej problemów, jak również podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania