Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Marketing

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI A BUDOWANIE WARTOŚCI FIRMY

W sytuacji permanentnego wzrostu sytuacji konkurencyjnej i związanej z nią presji na obniżanie cen sprzedaży produktów finalnych, właściwie zorganizowane zakupy mogą być jednym z podstawowych narzędzi obniżenia kosztów produkcji. Wymaga to przede wszystkim zmiany podejścia właścicieli firm czy top managementu do zakupów poprzez wprowadzenie strategii zakupowych dostosowanych do kategorii produktów, wprowadzenia nowoczesnych metod zakupowych poprzez optymalizację procesów zakupowych. Konieczna jest koncentracja zakupów, redukowanie liczby dostawców, ograniczanie wartości jednostkowych zakupów i skracanie terminów dostaw. Spowoduje to z jednej strony rozwój i budowanie właściwych relacji z dostawcami, z drugiej obniżenie całkowitych kosztów zakupów. Może to być istotnym czynnikiem wpływającym na wartość firmy w długim okresie czasu.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia całkowitych  kosztów,  nie tylko na bieżący wynik finansowy, ale na wartość firmy w długim okresie czasu
 • Poznanie efektywnych metod w obszarze zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych
 • Zdefiniowanie obszarów potencjalnych oszczędności w zakupach w firmie oraz narzędzi szacowania ich wielkości
 • Poznanie różnych sposobów redukcji wydatków zakupów poprzez dobranie  kryteriów i zasad wyboru dostawców
 • Poznanie efektywnych metod zarządzania grupami asortymentowych i dostosowania do nich odpowiednich strategii zakupowych
 • Przedstawienie najnowszych trendów internalizacji zakupów w sytuacji procesów globalizacji światowej gospodarki
 • Przedstawienie metod właściwego przygotowania strategii negocjacyjnych z dostawcami strategicznymi i skutecznej jej realizacji w procesie negocjacji

Program szkolenia

1. Value Based Management – pojęcia i wymiary wartości firmy

 • Pojęcie
 • Wymiary: rentowność, płynność, równowaga
 • Modele pomiaru wartości firmy

2. Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczny wzrost wartości dodanej zakupów dla przedsiębiorstwa

 • Strategiczna rola zakupów w firmie
 • Efektywna komunikacja funkcji zakupowej
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Definiowanie priorytetów rozwojowych sfery zakupów
 • Rozwój personelu zakupowego

 3. Narzędzia budowania wartości firmy – wzrost operacyjnej efektywności funkcji zakupowej

 • Budżetowanie i kategoryzacja wydatków
 • Planowanie i organizacja zakupów
 • Procedury zakupowe na poziomie strategicznym, operacyjnym i kontrolnym
 • Narzędzia systemowe wsparcia procesu zakupowego
 • Zdefiniowanie indywidualnych celów zakupowych dla pracowników pionu zakupów
 • Współpraca operacyjna z innymi komórkami firmy
 • Centralizacja i koncentracja zakupów

 4. Narzędzia budowania wartości firmy – globalny łańcuch wartości

 • Definicja globalnego łańcucha dostaw
 • Sposoby koordynacji zakupów w globalnym łańcuchu dostaw

5. Narzędzia budowania wartości firmy – strategiczne negocjacje zakupowe

 • Narzędzia i metody przygotowania się do negocjacji strategicznych
 • Narzędzia wpływu na partnera stołu negocjacyjnej
 • Praktyczne ćwiczenia ze strategicznych negocjacji zakupowych

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową,  w które mini-wykłady prowadzącego, obejmujące określone zagadnienia budowania wartości firmy, są wsparte konkretnymi przykładami czy doświadczeniami z tego praktyki zawodowej w sferze zakupów.

Uczestnicy zależnie od ich potrzeb, pod kontrolą trenera, przeprowadzą symulacje rozwiązania określonych problemów czy zagadnienia z ich bieżącej praktyki zakupowej.

Może to być np. opracowanie systemu zadaniowego dla pracowników zakupu oraz narzędzi oceny poziomu realizacji zadań, analizy porównawczej dostawców alternatywnych,  systemu wielokryterialnej oceny dostawców, wypracowanie formularza przygotowania strategii do negocjacji zakupowej.

Istotną metodą pracy jest wymiana doświadczeń uczestników przy rozwiązywaniu występujących w ich praktyce managerskiej problemów, jak również podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:
 • Właścicieli, Dyrektorów Generalnych i Zarządzających Firm
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów Zakupów
 • Managerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie