Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Marketing

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MYŚLENIE STRATEGICZNE W PRAKTYCE – kluczowe umiejętności i narzędzia gra symultaniczna.

Proponowane Państwu warsztaty opierają się na innowacyjnej formule uczenia się, bazującej na bardzo aktywnej formie uczenia się (edutainment). Standardowe metody uczenia się bazują na formule: przedstawienie narzędzi (T – teoria) a następnie ewentualny rozwój umiejętności (Ć – ćwiczenia na konkretnych przykładach). W przypadku warsztatów dla Państwa proponujemy formułę znakomicie dopasowaną do potrzeb i kompetencji średniej kadry zarządzającej, w której rozwój Uczestników bazuje na formule „od praktyki do metody”.  Cele: pozyskanie bizneswoych kompetencji samodzielnego tworzenia planów strategicznych firmy, dzięki narzędziu STRATEGIC TOOL, które Uczestnicy warsztatów otrzymają na własność zrozumienie wagi  całościowego  spojrzenia na zarządzanie firmą – dzięki uczestnictwu w fascynującej symulacji STRATEGIC MANAGEMENT (istota strategii i zarządzania strategicznego) zrozumienie wagi nowoczesnego spojrzenia na planowanie strategiczne i budowę strategii biznesowych – z uwzględnieniem wirtualizacji rynków, globalizacji i rosnących wymagań klientów umiejętność kaskadowania celów, powiązania celów i wizji całości firmy z celami i zadaniami poszczególnych działów przedstawienie gotowych do wykorzystania koncepcji,  rozwiązań i inspiracji dot. sposobów myślenia i działania strategicznego liderów biznesu w Polsce i na świecie przygotowanie Strategicznej Karty Wyników dla zaplanowanej strategii zarządzania – z działaniami wdrożeniowymi i ze wskaźnikami KPI wykorzystanie na co dzień wielu narzędzi analiz strategicznych, planów i wdrożeń strategicznych – na warsztatach analizować będziemy przykłady konkretnych produktów i wyzwań biznesowych Uczestników szkolenia z planowania i myślenia strategicznego (mikro-konsulting) zbudowanie świadomości własnego potencjału osobistego w strategicznym myśleniu i tworzenia strategii biznesowych przedsiębiorstw pozyskanie umiejętności tworzenia konkurencyjnych strategii dla swojej firmy

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • pozyskanie bizneswoych kompetencji samodzielnego tworzenia planów strategicznych firmy, dzięki narzędziu STRATEGIC TOOL, które Uczestnicy warsztatów otrzymają na własność
 • zrozumienie wagi  całościowego  spojrzenia na zarządzanie firmą – dzięki uczestnictwu w fascynującej symulacji STRATEGIC MANAGEMENT (istota strategii i zarządzania strategicznego)
 • zrozumienie wagi nowoczesnego spojrzenia na planowanie strategiczne i budowę strategii biznesowych – z uwzględnieniem wirtualizacji rynków, globalizacji i rosnących wymagań klientów
 • umiejętność kaskadowania celów, powiązania celów i wizji całości firmy z celami i zadaniami poszczególnych działów
 • przedstawienie gotowych do wykorzystania koncepcji,  rozwiązań i inspiracji dot. sposobów myślenia i działania strategicznego liderów biznesu w Polsce i na świecie
 • przygotowanie Strategicznej Karty Wyników dla zaplanowanej strategii zarządzania – z działaniami wdrożeniowymi i ze wskaźnikami KPI
  wykorzystanie na co dzień wielu narzędzi analiz strategicznych, planów i wdrożeń strategicznych – na warsztatach analizować będziemy przykłady konkretnych produktów i wyzwań biznesowych Uczestników szkolenia z planowania i myślenia strategicznego (mikro-konsulting)
 • zbudowanie świadomości własnego potencjału osobistego w strategicznym myśleniu i tworzenia strategii biznesowych przedsiębiorstw
 • pozyskanie umiejętności tworzenia konkurencyjnych strategii dla swojej firmy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Praktyka myślenia i działania strategicznego – gra  STRATEGIC MANAGEMENT.
2. Wprowadzenie: krótka gra szkoleniowa Style of Thinking: 

  • słynne myśli i inspiracje z zakresu strategii działania,
  • rozwój intuicji zespołowej i śledzenia stylów myślenia,
  • Sprawdzimy własną intuicję menedżerską w krótkiej grze szkoleniowej. Poznamy dzięki niej własny sposób myślenia strategicznego, przy okazji poznając opinie słynnych menedżerów i przywódców o różnych elementach strategii.

3. Tworzenie strategii – podstawowe elementy (warsztat):

   • skuteczność a efektywność biznesowa w praktyce,
   • wydajność, ROI i wartość dodana w realizowanej strategii,
   • wprowadzenie do symulacji DIGITAL STRATEGIC MANAGEMENT,
   • Uściślimy nasze wyobrażenia o tworzeniu strategii i jej wymiarach – by komunikować się podobnym językiem i określać wymiary strategii, omówimy też instrukcję symulacji DIGITAL STRATEGIC MANAGEMENT.

Praca w zespołach wirtualnych – szablon gry symulacyjnej w Excelu.

4. Symulacja rynkowa DIGITAL STRATEGIC MANAGEMENT – poznanie wyników:

  • myślenie strategiczne na poziomie narzędzi,
  • myślenie strategiczne w obrębie doboru instrumentów działania,
  • myślenie strategiczne w zakresie optymalizacji konwersji
  • poznanie wyników realizowanych działań strategicznych – wraz
   z wnioskami
  • symulacji, wręczenie nagrody dla najlepszego zespołu.

5. Wyniki symulacji DIGITAL STRATEGIC MANAGEMENT – strategie w praktyce:

   • wskaźniki i mierniki działań strategicznych zespołów w grze symulacyjnej,
   • efektywne strategie rozwoju – nawiązanie do strategii poszczególnych zespołów i analogie do strategii znanych firm,
   • diagnoza własnego stylu pracy w zespole i talentów strategicznych – jak uzupełnianie się zasobów wpływa na sukces,
   • czynniki sukcesu strategicznego – najważniejsze wnioski,
   • Systemem nauki learning by doing nawiążemy do skuteczności i efektywności praktycznych strategii realizowanych podczas symulacji rynkowych. Dzięki takiemu sposobowi przyswoimy lepiej wiedzę i umiejętności strategiczne, rozwijane następnie przez cały drugi dzień zajęć.

Dzień 2

6. Audyt strategiczny cz.1 – przegląd obecnej sytuacji – wprowadzenie

  • podstawy myślenia strategicznego: co?, komu? – przegląd portfela,
  • diagnoza pozycji konkurencyjnej

Praca w zespołach wirtualnych – szablon diagnozy pozycji konkurencyjnej

7. Audyt strategiczny cz.2 – przegląd obecnej sytuacji

 • Omówienie stworzonych i przesłanych do trenera (via e-mail) strategii konkurencji
  • Ocena produktów i usług, procesów i systemów,
   • audyt zasobów: w jaki sposób go efektywnie przeprowadzać
   • monitoring czynników zewnętrznych wpływających na sytuację firmy, oddziału i konkretnego działu,
   • profesjonalna analiza cross-resources/environment – jak wyznaczać cele strategiczne i ryzyka na podstawie zrealizowanych analiz.
  • Pracę nad narzędziami w Excelu – do wykorzystania w codziennej pracy – rozpoczniemy od technik audytowych, prowadzących do wyznaczenia konkretnych celów ale i analizy rynek planowanych strategii. Jeśli takie będzie życzenie Uczestników, do poszczególnych analiz wykorzystamy konkretne przypadki ich firm i rynków – dzięki czemu będziemy mieli dodatkową wartość w postaci konsultingu.

8. Tworzenie strategii rozwoju – klucz do sukcesu firmy – cz. 1:

   • kaskadowanie celów – karty wyników i ich rozproszenie na Strategiczne Jednostki Biznesu, rozpoznanie mapy rynku i zasobów,
   • podsumowanie warsztatów – przegląd narzędzi wykorzystywanych w następnym dniu spotkania

9. Tworzenie strategii rozwoju – klucz do sukcesu firmy – cz. 2:

  • tworzenie przewagi konkurencyjnej – ocena pozycji na tle konkurencji, macierz Slacka (wymagania klientów a nasze możliwości),
  • działania w przestrzeni produkt-rynek (macierz Ansoffa) – wyznaczenie konkretnych opcji strategicznych do wdrażania,
  • Kontynuować będziemy pracę „na żywo” na strategiach rozwoju – od oceny pozycji konkurencyjnej po wyznaczanie konkretnych narzędzi wdrożeniowych. Działania realizować będziemy na konkretnych przykładach firm-Uczestników warsztatów oraz na bazie przykładów rynkowych firm mogących służyć jako benchmark.

Praca w wirtualnych zespołach nad strategiami rozwoju

10. Wdrażanie i kontrola strategii oraz best practice – czyli jak zapewnić by strategia nie pozostała tylko na papierze – cz.1.

 • podsumowanie wypracowanych strategii rozwoju
  • dyscyplina we wdrażaniu strategii – karty wyników, zarządzanie projektami, wskaźniki KPI – kluczowe techniki,
  • mapowanie rynku i procesów, modele biznesowe – kluczowy element sukcesu przy wdrażaniu strategii,

11. Wdrażanie i kontrola strategii oraz best practice – czyli jak zapewnić by strategia nie pozostała tylko na papierze – cz.2.

 • podsumowanie wypracowanych działań wdrożeniowo-kontrolnych
  • best practice – inspirujące przykłady firm realizujących innowacyjne strategie: inspiracje do wykorzystania w codziennej pracy.
  • Opracujemy działania wdrożeniowe dla wybranych strategii stworzonych podczas zajęć. Inspiracją na przyszłość będą z pewnością przykłady (także filmowe) innowacyjnych strategii wykorzystywanych przez znane firmy – w Polsce i na świecie.

 

12.Podsumowanie szkolenia – wnioski i rekomendacje
 

Metody szkoleniowe

Proponowane Państwu warsztaty opierają się na innowacyjnej formule uczenia się, bazującej na bardzo aktywnej formie uczenia się (edutainment).

Standardowe metody uczenia się bazują na formule: przedstawienie narzędzi (T – teoria) a następnie ewentualny rozwój umiejętności (Ć – ćwiczenia na konkretnych przykładach).

W przypadku warsztatów dla Państwa proponujemy formułę znakomicie dopasowaną do potrzeb i kompetencji średniej kadry zarządzającej, w której rozwój Uczestników bazuje na formule „od praktyki do metody”.

Warsztaty będą miały wybitnie praktyczną formę.

Po wprowadzającej grze TEAM IDEAS, zrealizujemy aktywne ćwiczenie polegające na uporządkowaniu pojęć z zakresu strategii (z wykorzystaniem inspirujących naklejek), następnie poznamy główne narzędzia analiz strategicznych i przystąpimy do kluczowej części spotkania – praktycznych warsztatów z wykorzystaniem autorskiej symulacji strategicznej STRATEGIC GAME, zaprojektowanej dla Państwa rynku i produktów.

Uczestnicy podzieleni na 3-4 zespoły będą mieli za zadanie opracować plan działań strategicznych w perspektywie 2-3 letniej w obrębie trzech grup produktów i w odniesieniu do 3-4 kluczowych grup docelowych. Symulacja strategiczna doskonale ilustruje w praktyce proces zarządzania strategicznego w firmie, począwszy od analiz rynku i otoczenia, poprzez tworzenie strategii i budżetów, aż po narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej, efektywną sprzedaż i obsługę klienta, zarządzanie ryzykiem strategicznym, raportowanie wyników i porównanie wskaźników (KPI) na tle konkurencji.

Drugiego dnia warsztatów kontynuować będziemy aktywne warsztaty, natomiast pod koniec spotkania będziemy mieli niespodziankę w postaci sesji strategicznej – specjalnej rywalizacji zespołowej, w której Uczestnicy będą mogli w jeszcze bardziej praktycznej formie sprawdzić poznane kompetencje w praktyce.

Całość odbywać się będzie na dużych arkuszach A1, po każdej z rund, gdzie będziemy nanosić idee na estetyczne szablony, odbywać się będzie tajne głosowanie w zakresie tego czyje rozwiązanie najwyżej Uczestnicy spotkania oceniają, zdobywać będziemy punkty, a zwycięski zespół otrzyma inspirujące nagrody

Adresaci

Ze względu na elastyczną formułę zajęć i pracę zespołową możliwe będzie adresowanie warsztatów do bardzo szerokiego kręgu adresatów.

Przede wszystkim ukierunkowane będzie na ujednolicenie wiedzy i umiejętności, niemniej korzystać z niego będą mogli (choćby gościnnie w pierwszym dniu – w symulacji rynkowej):

 • najwyższe kierownictwo firmy (top management) – nawet jeśli nie będzie w stanie cały czas uczestniczyć w całości spotkania (pilne sprawy), to jego formuła (praca projektowa) pozwoli na elastyczne włączanie się do pracy na każdymz etapów,
 • menedżerowie średniego szczebla – z każdego obszaru funkcjonalnego, nie tylko powiązanego ściśle ze strategią, ale także z obszaru finansów, IT, logistyki, zarządzania infrastrukturą, zarządzaniem zasobami ludzkimi etc.
 • utalentowani eksperci i przyszli menedżerowie – osoby, w których Państwa firma pokłada nadzieję jako przyszłych menedżerów (np. programy talentowe), ale również wybitni eksperci z istotnej strategicznie dziedziny dla Państwa firmy, których udział w tych warsztatach byłby pożądany.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie