Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Marketing

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych. Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Doskonalenie umiejętności realizacji strategii firmy na poziomie operacyjnym
 • Właściwe planowanie realizacji celów w zależności od potencjału rynku
 • Umiejętność budowania kompetentnych, efektywnych zespołów handlowych
 • Doskonalenie umiejętności budowania systemów motywacji finansowej wspierających realizację celów i zadań sprzedażowych
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania efektów pracy oraz wpływaniu na rozwój kompetencji sprzedażowych

Program szkolenia

1. Organizacja zespołów sprzedaży

 • Wielkość i potencjał rynku
 • Geografia rynku, produkty, klienci
 • Organizacja wewnętrzna zespołu sprzedażowego
 • Liczebność zespołu

2. Budowanie zespołów sprzedaży

 • Kompetencje handlowca
 • Organizacja procesu rekrutacji
 • Techniki selekcji wstępnej
 • Scenariusze wywiadu selekcyjnego
 • Decyzja o zatrudnieniu

3. Planowanie budżetu sprzedaży

 • Obecna sytuacja – pomiar przez punkty odniesienia
 • Definiowanie indywidualnych i zespołowych zadań i celów
 • Działanie na motywację zespołu – kontraktowanie zadań i celów

4. Budowanie motywacyjnego systemu wynagradzania sprzedawców

 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w systemach wynagradzania
 • Funkcje składników wynagrodzeń
 • Oddziaływanie wskaźników premiowych
 • Korelacja wskaźników premiowych z zadaniami realizującymi strategię firmy
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń

5. Zarządzanie zespołem sprzedaży

 • Autorytet jako warunek skutecznego przywództwa
 • Metody zdobywania i budowania autorytetu
 • Przywództwo sytuacyjne wg Herseya i Blancharda
 • Wyznaczenie kierunków funkcjonowania zespołów

6. Kontrola, monitoring i ocena pracy

 • Parametry, wyznaczniki sukcesu zespołu sprzedawców – ilościowe i jakościowe
 • Kontrolowanie i monitoring wyników – wykorzystanie CRM
 • Monitoring działań sprzedawców o niezadowalających wynikach
 • Wspieranie – obserwacja uczestnicząca
 • Feedback – komunikowanie informacji zwrotnych

7. Podsumowanie przebiegu szkolenia.

8. Indywidualne konsultacje z trenerem.

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu, metodami uczestniczącymi. Umożliwiają one aktywne nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich na bieżąco w system posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Zastosowane metody szkoleniowe:

 • ćwiczenia indywidualne
 • case study
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • moderowana dyskusja
 • mini-wykłady
 • indywidualna sesja doradcza

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie