Jaką ogromną mocą jest posiadanie wyraźnego celuElizabeth Stuart Phelps

Menu

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ – projekt szkoleniowo-doradczy

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Ściśle ograniczona ilość miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szkolenie prowadzone jest metodą seminaryjno-warsztatową (30:70).
Wielkość grupy uczestników – optymalnie 8 osób, maksymalnie 10 osób.

Cele i korzyści szkolenia
 • Doskonalenie umiejętności realizacji strategii firmy na poziomie operacyjnym
 • Właściwe planowanie realizacji celów w zależności od potencjału rynku
 • Umiejętność budowania kompetentnych, efektywnych zespołów handlowych
 • Doskonalenie umiejętności budowania systemów motywacji finansowej wspierających realizację celów i zadań sprzedażowych
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w zakresie monitorowania efektów pracy oraz wpływaniu na rozwój kompetencji sprzedażowych
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołami sprzedaży, zainteresowanych realizacją strategicznych celów, zmianą efektywności w dotychczasowym sposobie funkcjonowania zespołów handlowych.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dyrektorom sprzedaży ogólnopolskiej jak i regionalnym dyrektorom lub kierownikom sprzedaży i koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie budowania zespołu handlowego, oddziaływania na jego motywację za pomocą odpowiednio zaprojektowanego systemu motywacyjnego, właściwego planowania budżetu i podziału sprzedaży, wykorzystaniu narzędzi CRM w monitorowaniu wyników oraz rozwoju kompetencji zespołu sprzedaży.
Program szkolenia

1. Organizacja zespołów sprzedaży

 • Wielkość i potencjał rynku
 • Geografia rynku, produkty, klienci
 • Organizacja wewnętrzna zespołu sprzedażowego
 • Liczebność zespołu

2. Budowanie zespołów sprzedaży

 • Kompetencje handlowca
 • Organizacja procesu rekrutacji
 • Techniki selekcji wstępnej
 • Scenariusze wywiadu selekcyjnego
 • Decyzja o zatrudnieniu

3. Planowanie budżetu sprzedaży

 • Obecna sytuacja – pomiar przez punkty odniesienia
 • Definiowanie indywidualnych i zespołowych zadań i celów
 • Działanie na motywację zespołu – kontraktowanie zadań i celów

4. Budowanie motywacyjnego systemu wynagradzania sprzedawców

 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w systemach wynagradzania
 • Funkcje składników wynagrodzeń
 • Oddziaływanie wskaźników premiowych
 • Korelacja wskaźników premiowych z zadaniami realizującymi strategię firmy
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń

5. Zarządzanie zespołem sprzedaży

 • Autorytet jako warunek skutecznego przywództwa
 • Metody zdobywania i budowania autorytetu
 • Przywództwo sytuacyjne wg Herseya i Blancharda
 • Wyznaczenie kierunków funkcjonowania zespołów

6. Kontrola, monitoring i ocena pracy

 • Parametry, wyznaczniki sukcesu zespołu sprzedawców – ilościowe i jakościowe
 • Kontrolowanie i monitoring wyników – wykorzystanie CRM
 • Monitoring działań sprzedawców o niezadowalających wynikach
 • Wspieranie – obserwacja uczestnicząca
 • Feedback – komunikowanie informacji zwrotnych

7. Podsumowanie przebiegu szkolenia.

8. Indywidualne konsultacje z trenerem.

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu, metodami uczestniczącymi. Umożliwiają one aktywne nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich na bieżąco w system posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Zastosowane metody szkoleniowe:

 • ćwiczenia indywidualne
 • case study
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • moderowana dyskusja
 • mini-wykłady
 • indywidualna sesja doradcza
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania