Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KOMUNIKACJA – JAK MILCZEĆ, ABY CIĘ NIE SŁUCHALI?
– rzecz o komunikacji w firmie, czyli o skutecznym porozumiewaniu się z podwładnymi, przełożonymi, klientami i samym sobą. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Czy umiemy się ze sobą komunikować? Czy potrafimy trafnie określić, dlaczego komunikacja jest zła? Opisać, czym charakteryzuje się dobra? Oraz postanowić, co zrobić, i jak to zrobić, aby w relacjach biznesowych była znakomita? Szef firmy i jego pracownicy nie muszą mieć doktoratów z komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, interpersonalnej, masowej i jakiej tam jeszcze. Oni wszyscy natomiast muszą posiadać dobre, bardzo dobre lub wybitne UMIEJĘTNOŚCI w zakresie porozumiewania się z innymi. Zapraszamy na szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności komunikacyjnych. STARY DOBRY TEMAT W NOWEJ ARANŻACJI, czyli w konwencji skutecznej nauki przez ŚMIECH, ŻART I ZABAWĘ. Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności Osób Uczących się Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie na różnorodność zachowań Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia /trener zaś jest liderem i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą/ Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości uczestników i dobre samopoczucie Zobacz naszą prezentację w PDF

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Określenie docelowych kompetencji komunikacyjnych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie komunikacji w biznesie

 • Wdrażanie narzędzi

 • Minimalizacja konfliktów, wynikających z nieporozumień

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Pogłębienie wiedzy związanej z tematem głównym szkolenia

 • Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

Program szkolenia

I dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Ja mówię, ty nie słuchasz, ty mówisz, ja wychodzę…

 • Definicja komunikacji
 • Dlaczego mamy problemy z komunikowaniem? czy można je przezwyciężyć?
 • Komunikowanie werbalne, parawerbalne, niewerbalne; świadome, podświadome; rzeczowe i emocjonalne

2. Po co to komu?

 • Zestawienie korzyści doskonałej komunikacji
 • Określenie obszarów do poprawy – indywidualnie

3. Osoba A i Osoba B

 • Wzajemne relacje
 • Emocje na emocje?
 • Zachowania na zachowania?

4. Obszary kompetencji Szefa

 • Postawy, Wiedza, Umiejętności
 • Obszar najłatwiejszy, obszar najtrudniejszy
 • Co to są umiejętności?
 • Szczegółowe umiejętności komunikacyjne
 • Tabele umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • Analiza tabeli
 • Indywidualne określenie SWOT w zakresie umiejętności komunikacyjnych

5. Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część I

6. Cztery szyby w zachowaniach – Okno Johari

 • Analiz ludzkich zachowań
 • Cztery „szyby”
 • Zachowania tzw. „trudne”
 • Pojecie asertywności i co my z tego mamy

7. Asertywne narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych ludzi /część I narzędzi/

 • Krytyka bez urażania
 • Skuteczna pochwała
 • Obrona przed krytyką
 • Obrona przed naruszaniem granic

8. Sposoby i techniki budowania relacji i zarządzania relacjami

 • Wstęp do prezentacji publicznej
 • Analiza transakcyjna /odczytywanie intencji/
 • Powodowanie „włączenia odbiornika”

Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji.

II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

1. Mężczyzna a Kobieta – podstawowe różnice w komunikacji!

 • Zasadnicze różnice w zakresie komunikacji
 • Zastosowanie

2. Maszyny proste w komunikacji: prawa perswazji

 • Podstawowe pojęcia
 • 9 praw perswazji
 • Zastosowanie w praktyce

3. Atak, obrona, ucieczka. Rozwiązywanie konfliktów

 • Konflikt – wszechobecny w działaniach o charakterze menedżerskim
 • Pojęcie i źródła konfliktu; fazy konfliktu
 • Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu; „poszukiwanie” konfliktu
 • Rozpoznanie konfliktu – strategie
 • Zderzenie ostrego konfliktu i poprawnej komunikacji interpersonalnej; metody działania w konflikcie
 • „Gaszenie” spirali konfliktu

4. Ja wrzeszczę, ty milczysz, czyli…rozmowa z pracownikiem

 • Czas, miejsce, atmosfera
 • Cele
 • Umiejętna krytyka
 • Asertywność menedżera
 • Umiejętność wykorzystania emocji podczas rozmowy
 • Co robić gdy pracownik mówi: NIE!
 • Kategoryzacja obiekcji /zastrzeżeń i wymówek/
 • Co zrobić, aby nie bać się rozmów z podwładnymi?

5. Colt, kastet i bejsbol: narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych /część II narzędzi/

 • Emocjonalne radzenie sobie z napaścią słowną
 • Odrzucanie zarzutów
 • Odmawianie
 • Przyznawanie racji komuś, kto… nie ma racji
 • Narzędzia prowokatywne
 • Informacje coachingowe

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część II

7. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej.

5

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 

Pozostałe metody:

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe oraz indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji w gronie osób w sali szkoleniowej – uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe, stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności aktorskich

Adresaci

Warsztaty umiejętności z zakresu doskonalenia komunikacji adresujemy m.in. do:

 • zarządzających firmami, przedsiębiorców
 • szefów, kierowników, menedżerów
 • handlowców, przedstawicieli handlowych
 • agentów sprzedaży
 • oraz innych osób,
  dla których:
  Porozumiewanie Jest Koniecznością.
                                              Sztuką.
                                              Radością.
                                              Przyjemnością.
  Bo komunikacja – to wspaniała gra intelektualna i super zabawa!

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie