Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Efektywna współpraca w wielokulturowym środowisku pracy

Nasze szkolenia z zakresu różnic interkulturowych zapewniają nie tylko praktyczną wiedzę, ale także umożliwiają zrozumienie zarówno zachowań innych osób, jak i naszych własnych. W trakcie tych intensywnych szkoleń skupiamy się na wykrywaniu potencjalnych błędów interpretacyjnych, które mogą wyniknąć w kontakcie z odmiennością kulturową. Czego nie będzie na szkoleniu? „Złotych zasad” które działają zawsze i wszędzie Gotowych procedur „na Koreańczyka” czy innego przedstawiciela odmiennej kultury Potwierdzania szkodliwego myślenia stereotypowego

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji planów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników takich umiejętności jak:

 • Indywidualne rozwijanie kompetencji międzykulturowych uczestników
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej
 • Planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych
 • Zrozumienie istoty incydentu krytycznego (niezamierzonego nieporozumienia wynikającego z różnic międzykulturowych rozmówców)
 • Tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń
 • Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi z uwzględnieniem różnic międzykulturowych
 • Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu w aspekcie komunikacji międzykulturowej
 • Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej) w aspekcie komunikacji międzykulturowej
 • Nabycie kompetencji międzykulturowej potrzebnej co codziennych efektywnych kontaktów z cudzoziemcami

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Rozwiniesz swoje indywidualne umiejętności rozumienia ludzi z innych kultur
 • Nauczysz się efektywnie z nimi komunikować ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia incydentów krytycznych.
 • Poznasz różne modele komunikacji i pracy w zespołach międzykulturowych (szczególnie rozproszonych) i strategie przywództwa.
 • Dowiesz się jakie umiejętności powinien posiadać każdy członek i lider międzykulturowego zespołu projektowego i jak powinien je wprowadzać w praktykę codzienną.

Zobaczysz, które z tych cech już posiadasz oraz wyznaczysz swoją drogę do osiągnięcia pozostałych

 

Program szkolenia

1.Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

 • proces komunikacji i jego etapy
 • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 • Komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory

2. Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej: współczesne koncepcje pracy międzykulturowej: Hoffstede, Gestelland, Lewis

 • kultury zorientowane na kontakt
 • kultury zorientowane na zasady
 • kultury propartnerskie i protransakacyjne
 • kultury ceremonialne i nieceremonialne
 • kultury monochromiczne i polichromiczne – rozumienie i wartośc czasu w różnych kulturach
 • Czy „a” zawsze znaczy „a” ? -ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur

3. Interkulturowe aspekty komunikacji

 • podstawy proksymiki – dystans w komunikacji
 • formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych
 • ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe
 • kulturowe odczytywanie i nadawanie komunikatów niewerbalnych
 • kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach
 • podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym

4.Umiejętność aktywnego słuchania i „bycia w kontakcie” w aspekcie odmienności kulturowej

 • „jak nas widzą, tak nas piszą”; o mitach i prawdach dotyczących tzw. pierwszego wrażenia. Uwarunkowania kulturowe, na przykładzie niektórych krajów
 • czym jest savoir-vivre międzykulturowy w biznesie i czy należy mu ufać?
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem adaptacyjnym na styku różnych kultur
 • jak przygotować się i poprowadzić spotkanie
 • Mówimy razem po angielsku: czy aby an pewno wszyscy tym samym językiem? Kulturowe aspekty komunikacji w językach obcych

5. Pułapki myślenia kulturowego:

 • czy stereotyp jest zawsze zły ?
 • ukryte przekonania i oczekiwania w komunikacji międzykulturowej
 • tematy „delikatne: i drażliwe w różnych kulturach
 • Uwaga incydent krytyczny !!!- jak postępować gdy już nastąpi?
 • budowanie postawy akceptującej tolerancji – czy akceptacja musi oznaczać rezygnację z własnej kultury?

6. Podsumowanie 

Metody szkoleniowe

Nasze szkolenie to interaktywne doświadczenie, które angażuje uczestników na wielu poziomach – udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność).
Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie