PLANER

Jedyni ludzie, którzy myślą o pieniądzach częściej, niż bogaci, to biedniOskar Wilde

Menu

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYMIANY TOWAROWEJ w KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ oraz z KRAJAMI TRZECIMI

1. Wymiana towarowa pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Obowiązki statystyczne w obrocie wewnątrzwspólnotowym (zgłoszenie INTRASTAT przywóz i INTRASTAT wywóz)
 • Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym

2. Wymiana towarowa krajów członkowskich Wspólnot Europejskich z krajami trzecimi

 • Czasowe składowanie towarów
 • Zgłoszenie celne standardowe i uproszczone, w tym SASP
 • Przeznaczenia celne
  • Dopuszczenie do wolnego obrotu
  • Tranzyt
  • Skład celny
  • Uszlachetnianie czynne
  • Przetwarzanie pod kontrolą celną
  • Odprawa czasowa
  • Uszlachetnianie bierne
  • Wywóz (w tym potwierdzanie wywozu i elektroniczne zgłoszenia celne w systemie ECS)
 • Pozostałe przeznaczenia celne
  • Wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i sposób wyprowadzania towarów
  • Powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty
  • Zniszczenie towarów
  • Zrzeczenie się towarów na rzecz Skarbu Państwa
 • Elementy kalkulacyjne
  • Taryfa celna (nomenklatura towarowa – CN i stawki celne)
  • Wartość celna jako podstawa wyliczenia należności przywozowych, w tym warunki dostaw według INCOTERMS 2000
  • Wiążące Informacje Taryfowe (WIT) i Wiążące Informacje o Pochodzeniu (WIP)
 • Systemy informatyczne w administracji celnej

3. Przewidywane zmiany w przepisach regulujących obrót towarowy

Dzień II

ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI W HANDLU ZAGRANICZNYM

1. Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron

2. Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania

3. Konwencja CMR – zakres stosowania

4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki

5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie

6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika

7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów

8. Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie

9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów

10. Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR

11. Ubezpieczenia: OCP i CARGO – jak je rozumieć, podstawowe „chwyty” zakładów ubezpieczeń

12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania