PLANER

Jeśli będziesz przykładnie pracował osiem godzin dziennie, może ci się kiedyś uda zostać kierownikiem i pracować dwanaście.Robert Lee Frost

Menu

KURS SPEDYTORA

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu najistotniejszych zagadnień związanych z działalnością spedycyjną
 • Zapoznanie z obowiązującymi aktami normatywnymi krajowymi i międzynarodowymi z zakresu transportu i spedycji
 • Umożliwienie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spedycyjną sprawne sterowanie procesami transportowo – spedycyjnymi, do których należą:
  • określenie kompleksowych założeń sprawnej organizacji procesów transportowo – spedycyjnych
  • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów spedycyjnych
  • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną
  • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
  • określenie rozkładu popytu na usługi spedycyjne oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym
  • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjnymi
  • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
  • identyfikacja wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
  • zarządzanie działalnością spedycyjną z uwzględnieniem czasu pracy kierowców i załóg
  • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów
  • zapoznanie ze standardami identyfikacji ładunków w procesach przewozowych

6-dniowy KURS SPEDYTORA  przeznaczony jest dla pracowników działów transportu i spedycji.

Program szczegółowy szkolenia

I MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych

1. Spedycja w transakcji międzynarodowej

 • umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 • Umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 • Podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora2. Umowa przewozu
  • Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
  • Pojęcie „osoby uprawnionej”
  • Prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  • List przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna
  • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
  • Najczęściej popełniane błędy w listach przewozowych
  • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
  • Omówienie procesu reklamacji

  3. Ubezpieczenie w transporcie

  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa, otwarta, ryczałtowa, ponadubezpieczenie, Franszyza, Certyfikat asekuracyjny, Certyfikat ubezpieczeniowy,
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach II MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych1. Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej
  • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Planowanie realizacji procesów transportowych w relacji krajowej i międzynarodowej
 • Czas pracy kierowców – planowanie transportu zgodnie z konwencją AETR
    – czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
    – przerwy w prowadzeniu pojazdu
    – odpoczynek dzienny, tygodniowy
   – wyłączenia na terytorium RP przewozów wykonywanych określonymi pojazdami

  2. Organizacja procesów przewozowych i uniwersalne procedury spedycyjne

  • Organizacja procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z ustawą ATP
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z konwencją ADR
 • Organizacja przewozów ponadnormatywnych
 • Uniwersalne procedury zarządzania działalnością spedycyjną:
    – procedura handlowa
    – procedura realizacji zleceń spedycyjnych
   – procedura zakupu usług transportowych

  III MODUŁ – Organizacja procesów transportowo – spedycyjnych w łańcuchach dostaw – 16 godzin dydaktycznych

  1. Spedytor w łańcuchu dostaw

  • zasady funkcjonowania łańcucha dostaw
 • Procesy transportowe w łańcuchu dostaw i zadania spedytora
 • Spedytor w relacji z centrami logistycznymi
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw a organizacja procesów transportowych i rola spedytora
 • Rynek TSL w Polsce i UE 2. Automatyczna identyfikacja w pracy spedytora
  • System informacyjny przedsiębiorstwa spedycyjnego
  • Formy opakowań i ich funkcje w spedycji
  • GS1 – standardy oznaczeń ładunków
  • Kody kreskowe na etykietach logistycznych GS1
  • EDI – standardy wymiany danych w łańcuchach dostaw

  3. Przykładowe rozwiązania informatyczne i ćwiczenia

  • Formowanie ładunków paletowych, kontenerowych i całopojazdowych Cape Pack i TruckFill
  • Traceability – śledzenie pochodzenia towarów spożywczych
  • Kody kreskowe czy RFID w identyfikacji ładunków?
  • Internet w pracy spedytora – elektroniczne platformy logistyczne – przegląd zastosowań
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
W ramach 6-dniowego KURSU SPEDYTORA przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy organizacji procesów transportowo – spedycyjnych.
Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem transportem i organizacją procesów spedycyjnych.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania