Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

KURS SPEDYTORA

6-dniowy KURS SPEDYTORA  przeznaczony jest dla pracowników działów transportu i spedycji. Celem jest: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu najistotniejszych zagadnień związanych z działalnością spedycyjną Zapoznanie z obowiązującymi aktami normatywnymi krajowymi i międzynarodowymi z zakresu transportu i spedycji Umożliwienie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spedycyjną sprawne sterowanie procesami transportowo – spedycyjnymi, do których należą: określenie kompleksowych założeń sprawnej organizacji procesów transportowo – spedycyjnych określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów spedycyjnych podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych określenie rozkładu popytu na usługi spedycyjne oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjnymi zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji identyfikacja wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego zarządzanie działalnością spedycyjną z uwzględnieniem czasu pracy kierowców i załóg zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów zapoznanie ze standardami identyfikacji ładunków w procesach przewozowych

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu najistotniejszych zagadnień związanych z działalnością spedycyjną
 • Zapoznanie z obowiązującymi aktami normatywnymi krajowymi i międzynarodowymi z zakresu transportu i spedycji
 • Umożliwienie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spedycyjną sprawne sterowanie procesami transportowo – spedycyjnymi, do których należą:
  • określenie kompleksowych założeń sprawnej organizacji procesów transportowo – spedycyjnych
  • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów spedycyjnych
  • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną
  • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
  • określenie rozkładu popytu na usługi spedycyjne oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym
  • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjnymi
  • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
  • identyfikacja wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
  • zarządzanie działalnością spedycyjną z uwzględnieniem czasu pracy kierowców i załóg
  • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów
  • zapoznanie ze standardami identyfikacji ładunków w procesach przewozowych

6-dniowy KURS SPEDYTORA  przeznaczony jest dla pracowników działów transportu i spedycji.

Program szkolenia

I MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych

1. Spedycja w transakcji międzynarodowej

 • umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 • Umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 • Podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora2. Umowa przewozu
  • Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
  • Pojęcie „osoby uprawnionej”
  • Prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  • List przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna
  • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
  • Najczęściej popełniane błędy w listach przewozowych
  • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
  • Omówienie procesu reklamacji

  3. Ubezpieczenie w transporcie

  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa, otwarta, ryczałtowa, ponadubezpieczenie, Franszyza, Certyfikat asekuracyjny, Certyfikat ubezpieczeniowy,
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach II MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych1. Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej
  • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Planowanie realizacji procesów transportowych w relacji krajowej i międzynarodowej
 • Czas pracy kierowców – planowanie transportu zgodnie z konwencją AETR
   • – czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
   • – przerwy w prowadzeniu pojazdu
   • – odpoczynek dzienny, tygodniowy
   – wyłączenia na terytorium RP przewozów wykonywanych określonymi pojazdami

  2. Organizacja procesów przewozowych i uniwersalne procedury spedycyjne

  • Organizacja procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z ustawą ATP
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z konwencją ADR
 • Organizacja przewozów ponadnormatywnych
 • Uniwersalne procedury zarządzania działalnością spedycyjną:
   • – procedura handlowa
   • – procedura realizacji zleceń spedycyjnych
   – procedura zakupu usług transportowych

  III MODUŁ – Organizacja procesów transportowo – spedycyjnych w łańcuchach dostaw – 16 godzin dydaktycznych

  1. Spedytor w łańcuchu dostaw

  • zasady funkcjonowania łańcucha dostaw
 • Procesy transportowe w łańcuchu dostaw i zadania spedytora
 • Spedytor w relacji z centrami logistycznymi
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw a organizacja procesów transportowych i rola spedytora
 • Rynek TSL w Polsce i UE 2. Automatyczna identyfikacja w pracy spedytora
  • System informacyjny przedsiębiorstwa spedycyjnego
  • Formy opakowań i ich funkcje w spedycji
  • GS1 – standardy oznaczeń ładunków
  • Kody kreskowe na etykietach logistycznych GS1
  • EDI – standardy wymiany danych w łańcuchach dostaw

  3. Przykładowe rozwiązania informatyczne i ćwiczenia

  • Formowanie ładunków paletowych, kontenerowych i całopojazdowych Cape Pack i TruckFill
  • Traceability – śledzenie pochodzenia towarów spożywczych
  • Kody kreskowe czy RFID w identyfikacji ładunków?
  • Internet w pracy spedytora – elektroniczne platformy logistyczne – przegląd zastosowań

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie