PLANER
logotyp-prestige-eck

Jako przywódca osiągniesz doskonałość wtedy,gdy ludzie będą wszędzie podążać za Tobą, choćby tylko z ciekawościColin Powell

Menu

KURS SPEDYTORA

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu najistotniejszych zagadnień związanych z działalnością spedycyjną
 • Zapoznanie z obowiązującymi aktami normatywnymi krajowymi i międzynarodowymi z zakresu transportu i spedycji
 • Umożliwienie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością spedycyjną sprawne sterowanie procesami transportowo – spedycyjnymi, do których należą:
  • określenie kompleksowych założeń sprawnej organizacji procesów transportowo – spedycyjnych
  • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów spedycyjnych
  • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną
  • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
  • określenie rozkładu popytu na usługi spedycyjne oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym
  • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjnymi
  • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji
  • identyfikacja wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
  • zarządzanie działalnością spedycyjną z uwzględnieniem czasu pracy kierowców i załóg
  • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów
  • zapoznanie ze standardami identyfikacji ładunków w procesach przewozowych

6-dniowy KURS SPEDYTORA  przeznaczony jest dla pracowników działów transportu i spedycji.

Program szczegółowy szkolenia

I MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych

1. Spedycja w transakcji międzynarodowej

 • umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 • Umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 • Podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora2. Umowa przewozu
  • Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
  • Pojęcie „osoby uprawnionej”
  • Prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  • List przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna
  • Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
  • Najczęściej popełniane błędy w listach przewozowych
  • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
  • Omówienie procesu reklamacji

  3. Ubezpieczenie w transporcie

  • rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa, otwarta, ryczałtowa, ponadubezpieczenie, Franszyza, Certyfikat asekuracyjny, Certyfikat ubezpieczeniowy,
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach II MODUŁ – 16 godzin dydaktycznych1. Prowadzenie działalności transportowo – spedycyjnej
  • Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Planowanie realizacji procesów transportowych w relacji krajowej i międzynarodowej
 • Czas pracy kierowców – planowanie transportu zgodnie z konwencją AETR
   • – czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
   • – przerwy w prowadzeniu pojazdu
   • – odpoczynek dzienny, tygodniowy
   – wyłączenia na terytorium RP przewozów wykonywanych określonymi pojazdami

  2. Organizacja procesów przewozowych i uniwersalne procedury spedycyjne

  • Organizacja procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z ustawą ATP
 • Organizacja procesów transportowych zgodnych z konwencją ADR
 • Organizacja przewozów ponadnormatywnych
 • Uniwersalne procedury zarządzania działalnością spedycyjną:
   • – procedura handlowa
   • – procedura realizacji zleceń spedycyjnych
   – procedura zakupu usług transportowych

  III MODUŁ – Organizacja procesów transportowo – spedycyjnych w łańcuchach dostaw – 16 godzin dydaktycznych

  1. Spedytor w łańcuchu dostaw

  • zasady funkcjonowania łańcucha dostaw
 • Procesy transportowe w łańcuchu dostaw i zadania spedytora
 • Spedytor w relacji z centrami logistycznymi
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw a organizacja procesów transportowych i rola spedytora
 • Rynek TSL w Polsce i UE 2. Automatyczna identyfikacja w pracy spedytora
  • System informacyjny przedsiębiorstwa spedycyjnego
  • Formy opakowań i ich funkcje w spedycji
  • GS1 – standardy oznaczeń ładunków
  • Kody kreskowe na etykietach logistycznych GS1
  • EDI – standardy wymiany danych w łańcuchach dostaw

  3. Przykładowe rozwiązania informatyczne i ćwiczenia

  • Formowanie ładunków paletowych, kontenerowych i całopojazdowych Cape Pack i TruckFill
  • Traceability – śledzenie pochodzenia towarów spożywczych
  • Kody kreskowe czy RFID w identyfikacji ładunków?
  • Internet w pracy spedytora – elektroniczne platformy logistyczne – przegląd zastosowań
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  W ramach 6-dniowego KURSU SPEDYTORA przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy organizacji procesów transportowo – spedycyjnych.
  Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem transportem i organizacją procesów spedycyjnych.
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania