Przejdź do treści

Prawo celne

Szkolenia z najnowszych zmian w przepisach celnych kierujemy do osób odpowiedzialnych za organizację transportu, logistyki, eksportu/importu, poszukujących skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, do wszystkich zainteresowanych, szczególnie przedsiębiorców po to, aby uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy. Poznać dobrze kodeks celny – możliwości prawne, to obniżyć koszty działalności firmy.

Aktualne przepisy celne – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Aktualne przepisy celne – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego. Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych…

02.08.2024
ON-LINE
PROCEDURA USZLACHETNIENIA CZYNNEGO – aktualne prawo i procedury formalne – szkolenie online

PROCEDURA USZLACHETNIENIA CZYNNEGO – aktualne prawo i procedury formalne – szkolenie online

Celem szkolenia jest: Zapoznanie uczestników ze skutkami prawnymi i formalnymi nieprawidłowego korzystania z procedury specjalnej Wskazanie uczestnikom możliwości osiągnięcia korzyści względem konkurentów biznesowych niekorzystających z procedur specjalnych Nauczenie uczestników posługiwania…

12.09.2024
ON-LINE
Upoważniony przedsiębiorca – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiębiorców

Upoważniony przedsiębiorca – AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiębiorców

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Uczestniczysz w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej? Uzyskaj pozwolenie, wystąp…

25.09.2024
ON-LINE
13.11.2024
ON-LINE
17.12.2024
ON-LINE
PRZEPISY CELNE – ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

PRZEPISY CELNE – ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

Intensywnie prowadzone zajęcia w praktycznej formule kierujemy do podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym pomiędzy UE a krajami trzecimi, menedżerów i specjalistów działów eksportu i importu, spedytorów oraz wszystkich zainteresowanych poniższą…

27.09.2024
ON-LINE
PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi

Intensywnie prowadzone zajęcia w praktycznej formule kierujemy do podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym pomiędzy UE a krajami trzecimi, menedżerów i specjalistów działów eksportu i importu, spedytorów oraz wszystkich zainteresowanych poniższą…

11.10.2024
Katowice
20.12.2024
Katowice
SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.

SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy z zakresu stosowania procedur specjalnych w obrocie towarowym z zagranicą oraz zapoznanie z aktualnym zastosowaniem i przywilejami, które w/w procedury określają. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: Umiejętność…

25.10.2024
Katowice
02.12.2024
Katowice
ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ W HANDLU ZAGRANICZNYM (2 dni)

ELEMENTY TRANSPORTU I SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ W HANDLU ZAGRANICZNYM (2 dni)

JAK SOBIE RADZIĆ Z KRNĄBRNYM SPEDYTOREM (2 dni)

JAK SOBIE RADZIĆ Z KRNĄBRNYM SPEDYTOREM (2 dni)

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA TOWAROWA – handel, spedycja, transport

REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM.  Jak dochodzić roszczeń? Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje, aby były skuteczne? (2 dni)

REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI NA RYNKU KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. Jak dochodzić roszczeń? Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje, aby były skuteczne? (2 dni)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem reklamacji u przewoźnika i spedytora. Uczestnicy nauczą się jak prawidłowo składać reklamacje u przewoźnika i spedytora? Jaka jest odpowiedzialność spedytora za nieprawidłowe wykonanie…