Przejdź do treści

Marketing

Szczęście sprzyja ludziom przygotowanym. Trafić na właściwy rynek we właściwym czasie oznacza w języku marketingu, że firmie udało się dostroić do otoczenia. W naszych czasach wzrost znaczenia działu marketingu i świadomości jego kluczowego wpływu na sukces firmy zaczyna być coraz bardziej doceniany i rozumiany. Reasumując zaprezentowane poniżej szkolenia będą zawsze dla Państwa opłacalną inwestycją. Zdradzamy tajemnice firm, które sprzedają drogo i skutecznie! Zapraszamy!

KOMUNIKACJA W INTERNECIE

KOMUNIKACJA W INTERNECIE

przybliżenie zasad komunikacji w Internecie, uwarunkowań procesu komunikacyjnego, jego możliwości oraz zagrożeń zwrócenie uwagi na najnowsze trendy w komunikacji w Internecie dodatkowo nacisk zostanie położony na poprawność budowy witryny WWW…

KREOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTA PRZEZ E-MARKETING

KREOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTA PRZEZ E-MARKETING

Przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie kluczowych elementów obsługi klienta on-line, kreowania lojalności oraz programów lojalnościowych w sieci.

OD DOBREJ OBSŁUGI KLIENTA DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

OD DOBREJ OBSŁUGI KLIENTA DO PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH (1 dzień) !!! NOWOŚĆ !!!

E-MARKETING I E-PR

E-MARKETING I E-PR

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się marketingiem i PR w małych/średnich firmach. Wnosi wiedzę popartą praktycznymi metodami budowania właściwych kanałów komunikacji i dystrybucji informacji poprzez narzędzia dostępne on-line, bez…

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ Z ELEMENTAMI MERCHANDISINGU (1 dzień) !!!NOWOŚĆ!!!

OBSŁUGA KLIENTA I SPRZEDAŻ Z ELEMENTAMI MERCHANDISINGU (1 dzień) !!!NOWOŚĆ!!!

UKIERUNKOWANIE NA USŁUGI DOSKONAŁE                 <br>ZARZĄDZANIE &#8211; zadowolony Klient</b>

UKIERUNKOWANIE NA USŁUGI DOSKONAŁE
ZARZĄDZANIE – zadowolony Klient

Rozwój dostosowania osób do misji i celów strategicznych firmy i uwrażliwienie ich na kulturę usług. – Ukierunkowanie na zrozumienie i osadzenie zadań w kontekście misji, celów i organizacji firmy –…

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Przekazanie wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania i ekonomii dotyczącej procesu budowania wizerunku. Poznanie procesu powstawania wizerunku, zależności między wizerunkiem a tożsamością oraz marką i reputacją firmy. Kształcenie umiejętności interpretacji…

MERCHANDISING WIZUALNY

MERCHANDISING WIZUALNY

Poznanie przez uczestników podstawowych informacji związanych z zasadami tworzenia właściwej atmosfery miejsca oferowania produktów w sposób przyczyniający się do maksymalizacji sprzedaży.

PRAKTYKA TWORZENIA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH. <br>W drugim dniu szkolenia uczestnicy będą brali udział w symulacyjnej grze strategicznej CUSTOMER LOYALTY z cenionym ekspertem Michałem Dziekońskim.

PRAKTYKA TWORZENIA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy będą brali udział w symulacyjnej grze strategicznej CUSTOMER LOYALTY z cenionym ekspertem Michałem Dziekońskim.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji programów lojalnościowych. Dobry program lojalnościowy może być bardzo skutecznym narzędziem utrzymania i zwiększania wartości Klienta.…

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PRODUKTEM – ROZWÓJ KOMPETENCJI PRODUCT MANAGERÓW

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PRODUKTEM – ROZWÓJ KOMPETENCJI PRODUCT MANAGERÓW

Kompleksowy rozwój kompetencji product managerów poprzez wdrożenie w ich codzienną pracę zestandaryzowanych narzędzi w zakresie analiz produktowych, metod mierzenia sukcesów w zarządzaniu produktem, oceny rentowności produktów oraz wykorzystaniu sukcesów innych…