PLANER

Najważniejsze w stosunkach międzyludzkich jest to, aby dostrzec, że większość z nas nosi zawieszoną na szyi niewidzialną tabliczkę z napisem: spraw, żebym poczuł się ważnyDisraeli

Menu

STRATEGIE MARKETINGOWE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Marketing

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga koncentrowania się na podejmowaniu wysiłków w odniesieniu do problemów i decyzji o charakterze strategicznym, czyli znajdowania trwałych sposobów działania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Konieczność dostosowywania się do potrzeb klienta stwarza zapotrzebowanie na umiejętność widzenia przedsiębiorstwa w szerszej, globalnej perspektywie. Skuteczność działania kadry menedżerskiej w coraz szerszym zakresie będzie uzależniona od kwalifikacji związanych ze znajomością procedur oraz uwarunkowań tworzenia i wdrażania strategii marketingowych.

Program szczegółowy szkolenia

1. Czym się cechuje podejście strategiczne w marketingu?

 • istota i podstawowe zasady marketingu
 • marketing strategiczny a marketing operacyjny
 • etapy projektowania strategii marketingowej
 • podstawowe metody i techniki badań bezpośrednich
 • zasady analizy strategicznej metodą SWOT

→ Ćwiczenie: wyodrębnianie kluczowych czynników otoczenia dla danej branży

→ Ćwiczenie: wskazywanie możliwych celów marketingowych w danej sytuacji

→ Ćwiczenie: wybór agencji badawczej na podstawie ofert przesłanych do firmy

2. Na czym polega segmentacja marketingowa?

 • czy warto kierować ofertę „do wszystkich”
 • segment nabywców a rynek docelowy
 • kryteria wyodrębniania typów klientów
 • strategie segmentacyjne

→ Ćwiczenie: sporządzanie listy kryteriów, według których można dokonać segmentacji wskazanego rynku

→ Ćwiczenie: określanie strategii segmentacyjnej dla wskazanego podmiotu

3. Koncepcja marketing mix

 • pojęcie i struktura marketing mix
 • marketing-mix a promotion-mix

→ Ćwiczenie: przypisywanie wag poszczególnym elementom marketing mix dla wskazanego rynku

→ Ćwiczenie: wskazywanie możliwych do zastosowania elementów promotion-mix w danej sytuacji

4. Projektowanie strategii dla menedżera produktu

→ Ćwiczenie: projektowanie strategii nakierowanej na zwiększanie udziału w rynku na podstawie opisu sytuacji firmy

→ Ćwiczenie: projektowanie strategii ukierunkowanej na poprawę pozycji w określonym segmencie

Metody prowadzenia szkolenia:

Ćwiczenia w grupach lub indywidualne (pod okiem moderatora), prezentacja i mini wykład, analiza przypadków, dyskusja kierowana.

Adresaci szkolenia:

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do kierowników i specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, a także menedżerów produktu, przedstawicieli handlowych i specjalistów ds. kluczowych klientów.

Szkolenie okaże się na pewno przydatne dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla: prezesów i pozostałych członków zarządu.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania