Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Operacje dokumentowe w teorii i praktyce: INKASO I AKREDYTYWA. Jak zabezpieczyć ryzyko w transakcji, przy zastosowaniu tych form rozliczeń.

Przybliżenie uczestnikom szkolenia przebiegu rozliczenia transakcji, w międzynarodowym obrocie towarowo – usługowym, w formie inkasa dokumentowego i akredytywy dokumentowej. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z tymi operacjami, takimi jak: dokumenty towarowe, formy przenoszenia praw z konosamentu, rola weksla w inkasie dokumentowym, bazy dostawy Incoterms, międzynarodowe procedury Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Omówienie ryzyka po stronie importera i exportera, w przypadku realizacji transakcji w formie inkasa lub akredytywy, oraz sposobów jego zabezpieczenia; różnice ryzyk i zabezpieczeń, w zależności od operacji. Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego schematami przebiegu operacji, autentycznymi przykładami, ćwiczeniami sprawdzającymi oraz utrwalającymi wiadomości.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie rozliczenia transakcji w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym w formie akredytywy dokumentowej i Inkasa dokumentowego w formie wykładu uzupełnionego praktycznymi ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości.

Zapoznanie uczestników z takimi formami rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz z zagadnieniami związanymi z tymi operacjami takimi jak:

 • dokumenty towarowe
 • formy przenoszenia praw z konosamentów
 • bazy dostawy INCOTERMS 2020
 • procedury ICC Paryż

Korzyści dla uczestników:

Podniesienie jakości obsługi (bardziej kompetentna i szybsza), ocena ryzyka stron kontraktu przy realizacji transakcji w takiej formie rozliczenia i zminimalizowanie tego ryzyka.

Operacje dokumentowe: inkaso i akredytywa; w teorii i praktyce

Przybliżenie uczestnikom szkolenia przebiegu rozliczenia transakcji, w międzynarodowym obrocie towarowo – usługowym, w formie inkasa dokumentowego i akredytywy dokumentowej.

Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z tymi operacjami, takimi jak: dokumenty towarowe, formy przenoszenia praw z konosamentu, rola weksla w inkasie dokumentowym, bazy dostawy Incoterms, międzynarodowe procedury Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

Omówienie ryzyka po stronie importera i exportera, w przypadku realizacji transakcji w formie inkasa lub akredytywy, oraz sposobów jego zabezpieczenia; różnice ryzyk i zabezpieczeń, w zależności od operacji.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego schematami przebiegu operacji, autentycznymi przykładami, ćwiczeniami sprawdzającymi oraz utrwalającymi wiadomości.

Szkolenie Akredytywa dokumentowa; w teorii i praktyce

Serdecznie zapraszamy również przedsiębiorców, działy finansowe i handlowe, wszystkich pracowników stosujących akredytywę jako formę rozliczenia transakcji oraz pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych a także doradców klienta na szkolenie:

Akredytywa dokumentowa; w teorii i praktyce

Podczas szkolenia będziemy wykorzystywać gotowe schematy, autentyczne przykłady i wzory.

Szczegółowe omówienie zastosowania takiej formy rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo – usługowego.

Zapoznanie uczestników:

– z zagadnieniami związanymi z tą operacją, takimi jak: dokumenty towarowe,  formy przenoszenia praw z konosamentu, bazy dostawy Incoterms, międzynarodowe  procedury  Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu:

– z ryzykiem importera i eksportera, na każdym etapie realizacji transakcji, oraz ze sposobami zabezpieczenia, przy zastosowaniu takiej formy rozliczeń.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu uzupełnionego schematami przebiegu operacji, autentycznymi przykładami, ćwiczeniami sprawdzającymi oraz utrwalającymi wiadomości.

Program szkolenia

1. Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; operacje dokumentowe na tle innych form rozliczeń

2. Rola dokumentów towarowych w inkasie i akredytywie

 • Faktura handlowa
 • Dokumenty przewozowe
 • Dokumenty ubezpieczeniowe
 • Inne dokumenty

3. Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu dotyczące obsługi akredytywy dokumentowej: UCP 600,  oraz inkasa publikacja nr 522.

4. Inkaso dokumentowe:

 • Pojęcie inkasa
 • Uczestnicy transakcji realizowanej w formie inkasa dokumentowego
  oraz zastosowanie tej formy w handlu międzynarodowym,
 • Przebieg operacji i rola banków uczestniczących,
 • Rodzaje i typy inkasa
 • Rola weksli: własnego i trasowanego przy obsłudze

5. Akredytywa dokumentowa:

 • Pojęcie akredytywy
 • Uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej oraz zastosowanie akredytywy w handlu międzynarodowym
 • Stosunki prawne wiążącą się z akredytywy
 • Rodzaje akredytyw
 • Wykonanie transakcji
 • Warunki akredytywy (omówienie zlecenie otwarcia akredytywy)
 • Otwarcie
 • Awizacja
 • Rola banku pośredniczącego
 • Analiza dokumentów a dokumenty z zastrzeżeniami
 • Zamknięcie akredytywy dokumentowej

6. Reguły handlowe INCOTERMS 2020 i ich rola przy obsłudze operacji dokumentowych.

7. Ryzyka stron transakcji i banków obsługujących omawiane operacje.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Wykład i ćwiczenia, zastosowanie gotowych schematów, autentycznych przykładów i wzorów.

Adresaci

 • przedsiębiorcy, importerzy, eksporterzy towarów i usług
 • pracownicy banków pionów operacyjnych, kredytowych
 • doradcy finansowi klienta

 

 

Prowadzący

Barbara Andrzejuk WYBITNY PRAKTYK Z AKREDYTYWY I OPERACJI DOKUMENTOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ. Najwyższej klasy specjalista w dziedzinie operacji dokumentowych, autorka licznych publikacji i tłumaczeń z tej dziedziny. Od 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego. Wykorzystuje przy tym zarówno wiedzę praktyczną zdobytą w pracy bankowej jak i stale pogłębianą wiedzę teoretyczną. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte; dla pracowników banków (dysponentów, doradców klienta, kredytowców) oraz przedsiębiorców (handlowców i pracowników pionu finansowego) m.in. na Uniwersytecie Warszawskim [Podyplomowe Studium Pieniądz i Bankowość przy Wydziale Nauk Ekonomicznych], w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów, Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej ICC Polska, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Stosując wypracowane praktyczne metody dydaktyczne swoją wiedzą podzieliła się już z kilkoma tysiącami osób. Posiada staż pracy w bankowości ponad 30 lat, w jednostkach banku zajmujących się obsługą przekazów, inkasa, akredytyw dokumentowych oraz tworzących procedury dla tych operacji. Odbyła praktyki w bankach zagranicznych: Berliner Bank w Berlinie, Banku Handlowym w Warszawie Oddział w Londynie, Banco Espaniol de Credito w Madrycie, Oddziale Banku Pekao S.A. w Paryżu, Pekao Trading Company w Toronto oraz uczestniczyła w seminarium organizowanym przez Austrian Banker’s College z Wiednia. Jedna z założycielek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej i członkini  ICC Poland od ponad 20 lat.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie