logotyp-prestige-eck

Rzeczy, które liczą się najbardziej, nie mogą pozostawać na łasce rzeczy, które liczą się najmniejGoethe

Menu

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW prowadzone przez 2 specjalistów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota sektora finansów w gospodarce. Pojęcie ryzyka działalności gospodarczej. Rodzaje ryzyka.

2. Przedsiębiorstwo na rynku. Pojęcie przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Formy prawne przedsiębiorstw na polskim rynku. Prawne podstawy tworzenia
przedsiębiorstw.

3. Zasady tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Zasoby majątkowe przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału na aktywa trwałe i obrotowe. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Podstawy kształtowania bilansu przedsiębiorstw. Analiza aktywów i pasywów przedsiębiorstw.

4. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. Istota i rola analizy finansowej. Rodzaje analiz. Przedmiot i zakres analizy. Techniki i etapy prac analitycznych. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizach.

5. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Wstępna analiza bilansu. Analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów i pasywów. Analiza wykorzystania majątku, analiza zadłużenia i niezależności finansowej.

6. Analiza sytuacji kapitałowo – majątkowej przy zastosowaniu analizy bilansu w układzie poziomym. Reguły bilansowa i finansowa. Analiza płynności finansowej. Środki obrotowe netto, kapitał pracujący.

7. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz jego wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości przedsiębiorstwa. Próg rentowności (praktyczne przykłady). Mechanizm dźwigni operacyjnej (praktyczny przykład). Mechanizm dźwigni finansowej (praktyczny przykład). Wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność.

8. Struktura przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. Konstrukcja rachunku zysków i strat. Kierunki i sposoby analizy wyniku finansowego. Źródła analizy i wstępna ocena wyniku finansowego. Próg rentowności i analiza wrażliwości.

9. Istota analizy wskaźnikowej. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie. Ustalanie wskaźników rentowności. Analiza sprawności działania. Analiza rynkowej wartości akcji i kapitału.

10. Budżet w przedsiębiorstwie, rodzaje budżetów, cel sporządzania budżetu. Przebieg procesu budżetowania

11. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i sposoby obliczania przepływów środków pieniężnych.

12. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Kryteria posiadania zdolności kredytowej (płynność i wypłacalność). Przetworzenie bilansu dla potrzeb analizy bankowej. Określenie wypłacalności firmy – ocena stopnia gwarancji majątkowej dla pokrycia zobowiązań. Podstawowe wielkości strukturalne bilansu jako punkt wyjścia do ustalenia warunków płynności firmy. Określenie ryzyka finansowego wynikającego ze struktury bilansu.

13. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Zaktualizowana wartość przepływów netto. Wewnętrzna stopa zwrotu

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Dominować będą nowoczesne metody aktywizujące, wyzwalające inwencję twórczą i kreatywność przy rozwiązywaniu problemów. Przewiduje się ćwiczenia wspólne, analizy, dyskusje i prezentacje. Studia przypadku, analizowane przez uczestników służyć będą doskonaleniu szeregu umiejętności zarządczych niezbędnych w warunkach zmian. Przed rozpoczęciem zajęć w każdym module, wykładowca przeprowadzi krótkie rozpoznanie umożliwiające test umożliwiający diagnozę potrzeb i doświadczeń grupy, co sprzyjać będzie lepszemu dostosowaniu przekazywanych treści do rzeczywistych oczekiwań uczestników.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
  Zobacz więcej opinii