Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW prowadzone przez 2 specjalistów

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Istota sektora finansów w gospodarce. Pojęcie ryzyka działalności gospodarczej. Rodzaje ryzyka.

2. Przedsiębiorstwo na rynku. Pojęcie przedsiębiorstwa. Cele przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w otoczeniu. Formy prawne przedsiębiorstw na polskim rynku. Prawne podstawy tworzenia
przedsiębiorstw.

3. Zasady tworzenia spółek osobowych i kapitałowych. Zasoby majątkowe przedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału na aktywa trwałe i obrotowe. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Podstawy kształtowania bilansu przedsiębiorstw. Analiza aktywów i pasywów przedsiębiorstw.

4. Podstawy metodyczne analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie. Istota i rola analizy finansowej. Rodzaje analiz. Przedmiot i zakres analizy. Techniki i etapy prac analitycznych. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizach.

5. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Wstępna analiza bilansu. Analiza wielkości, struktury i dynamiki aktywów i pasywów. Analiza wykorzystania majątku, analiza zadłużenia i niezależności finansowej.

6. Analiza sytuacji kapitałowo – majątkowej przy zastosowaniu analizy bilansu w układzie poziomym. Reguły bilansowa i finansowa. Analiza płynności finansowej. Środki obrotowe netto, kapitał pracujący.

7. Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej oraz jego wpływ na poziom ryzyka i stopę dochodowości przedsiębiorstwa. Próg rentowności (praktyczne przykłady). Mechanizm dźwigni operacyjnej (praktyczny przykład). Mechanizm dźwigni finansowej (praktyczny przykład). Wpływ struktury majątku i kapitału na rentowność.

8. Struktura przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. Konstrukcja rachunku zysków i strat. Kierunki i sposoby analizy wyniku finansowego. Źródła analizy i wstępna ocena wyniku finansowego. Próg rentowności i analiza wrażliwości.

9. Istota analizy wskaźnikowej. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie. Ustalanie wskaźników rentowności. Analiza sprawności działania. Analiza rynkowej wartości akcji i kapitału.

10. Budżet w przedsiębiorstwie, rodzaje budżetów, cel sporządzania budżetu. Przebieg procesu budżetowania

11. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pojęcie i sposoby obliczania przepływów środków pieniężnych.

12. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Kryteria posiadania zdolności kredytowej (płynność i wypłacalność). Przetworzenie bilansu dla potrzeb analizy bankowej. Określenie wypłacalności firmy – ocena stopnia gwarancji majątkowej dla pokrycia zobowiązań. Podstawowe wielkości strukturalne bilansu jako punkt wyjścia do ustalenia warunków płynności firmy. Określenie ryzyka finansowego wynikającego ze struktury bilansu.

13. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Zaktualizowana wartość przepływów netto. Wewnętrzna stopa zwrotu

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie