PLANER

Pracowitością i biegłością można osiągnąć prawie wszystko… Wielkie dzieła rodzą się nie z siły, ale z wytrwałościSamuel Johnson, pisarz angielski

Menu

SZKOLENIE DLA NOWOWYBRANYCH SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY (3 lub 4 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, I pomoc , BHP

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Cel szkolenia:

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
• prawa pracy
• kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
• metodyki pracy SIP
• ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące:
– systemu prawa pracy w Polsce
– organy nadzoru nad warunkami pracy w Polsce
– nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
– wynagrodzenie za pracę
– czas pracy i systemy czasu pracy
– urlopy wypoczynkowe
– ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych

2. Społeczna inspekcja pracy
– rola społecznej inspekcji pracy
– uprawnienia społecznych inspektorów pracy
– wybory SIP
– książka uwag i zaleceń SIP
– ochrona prawna społecznego inspektora pracy
– współdziałanie SIP z Państwową Inspekcją pracy i innymi organami nadzoru nad warunkami pracy

3. Metodyka pracy społecznego inspektora pracy
– kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy
– kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy
– udział społecznego inspektora pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
– formułowanie uwag i zaleceń oraz dokonywanie wpisów do książki uwag i zaleceń SIP
– formułowanie wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy

4. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy
– identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia
– ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

5. Pierwsza pomoc
– zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii)
– zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

6. Test sprawdzający

Dodatkowe informacje

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie będzie zorganizowane w formie kursu z oderwaniem od pracy na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia stosowane będą odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentację multimedialne folie i materiały informacyjne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne itp.).

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania