Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Uprawnienia G1, G2, G3

Wykonywanie i eksploatacja wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych w świetle nowych regulacji prawnych (NOWELIZACJA przepisów gazowych, uwzględniająca modyfikację przepisów gazowych dot. wykonania wewnętrznych instalacji gazu)

Od momentu opublikowaniu nowych przepisów dotyczących wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych , otrzymujemy wiele pytań ze strony użytkowników w/w instalacji o interpretację poszczególnych zapisów . Kurs pozwala na poszerzenie wiadomości z prawidłowych instalacji gazowych oraz przypomina wiadomości do egzaminów państwowych grupy G 3, czyli gazowej w zakresie eksploatacji i dozoru. Chcesz więcej się dowiedzieć na ten temat dołącz do osób jakie będą brać udział w organizowaną przez naszą firmę szkoleniu

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Kurs pozwala na poszerzenie wiadomości z prawidłowych instalacji gazowych oraz przypomina wiadomości do egzaminów państwowych grupy G 3, czyli gazowej w zakresie eksploatacji i dozoru.

Program szkolenia

 1. Własności gazu ziemnego i  niebezpieczeństwa jakie mogą wystąpić przy jego stosowaniu
 • podstawowe informacje dotyczące własności gazu ziemnego
 • podstawowe elementy i oznaczenia  w wewnętrznych instalacjach gazu w  budynkach
 1. Gaz jako bezpieczne i ekologiczne paliwo używane w urządzeniach zainstalowanych w budynkach mieszkalnych
 • podział budynków mieszkalnych wg wymagań technicznych i użytkowych i wynikające decyzje związane z montażem urządzeń gazowych .
 • przepisy UDT dla eksploatowanych urządzeń gazowych
 • przepisy gazowe związane z montażem urządzeń i wewnętrznych  instalacji gazu w budynkach mieszkalnych
 1. Zagrożenia jakie mogą wystąpić przy eksploatacji i montażu  urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych
 • omówienie dotychczasowych przypadków stwierdzonych nieszczelności w  budynkach mieszkalnych oraz przyczyny ich powstania .
 • różne przypadki  nielegalnego podłączenia do instalacji gazu przez lokatorów
 • sposoby zapobiegania wybuchom gazu w budynkach mieszkalnych
 • samowolki budowlane dotyczące  przeróbek wewnętrznych instalacji gazu przez użytkowników lokali

– właściwy dobór przewodów spalinowych dla różnych odbiorników gazu

 • prawidłowe prowadzenie przewodów gazowych wewnątrz pomieszczeń
 • przejścia instalacji gazowej przez różne rodzaje przegród budowlanych
 1. Remonty, naprawy i przebudowy wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych – różnice w ich wykonywaniu
 • zmiany w rozporządzeniach dotyczących wykonywania robót na wewnętrznych instalacjach gazu w  budynkach mieszkalnych
 • podstawowe przepisy dotyczące warunków zabudowy gazomierzy  w budynkach mieszkalnych
 • zachowanie podstawowych przepisów przy montażu poszczególnych odbiorników  gazu ziemnego w mieszkaniach
 • różnice przy wykonywaniu remontu a przebudową wewnętrznej instalacji gazu
 1. Podstawowe odbiory techniczne dla wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych po wykonanych pracach konserwatorskich  i remontowych
 • przypadki i zakresy dla wykonywanej próby ciśnieniowej na starej i nowej wewnętrznej instalacji gazu – kiedy jak należy  je stosować .
 • rodzaje dopuszczonych  materiałów  do wykonywania wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych .
 1. Przyrządy  umożliwiające wykrywanie wycieków gazu z instalacji prowadzące do bezpiecznego  użytkowania  urządzeń gazowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych
 • rodzaje czujników rejestrujących nieszczelność gazu w mieszkaniach
 • prawidłowość instalacji urządzeń gazowych służących do podgrzewu c.w.u.  i centralnego ogrzewania –
 • warunki  istnienia sprawnej i prawidłowej wentylacji w mieszkaniach  gdzie zainstalowane są urządzenia gazowe
 1. Przepisy i normy określające zakres i sposób prawidłowego przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dla wewnętrznych instalacji gazu w budynkach mieszkalnych
 • zakres i uprawnienia  dla osób przeprowadzających kontrolę
 • rodzaje i zakresy bieżących przeglądów wykonywanych przez służby techniczne  właściciela lub użytkownika  budynku mieszkalnego
 • prawidłowe wykonywanie kontroli stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazu  ziemnego przez osoby i firmy zewnętrzne .
 • postepowanie w przypadku wykrycia nieszczelności na instalacji gazu ziemnego
 • co powinno być opisane w protokole stanu technicznego danego pomieszczenia
 1. Nieprawidłowości występujące w wykonywaniu remontu  lub  przebudowy wewnętrznej  instalacji gazu dokonywanej przez użytkownika ( lokatora ) .
 2. Eksploatacja gazu płynnego z butli w budynkach mieszkalnych
 • indywidualne  , przenośne butle gazowe – instrukcja eksploatacji
 • przepisy dotyczące eksploatacji indywidualnych przenośnych butli gazowych
 • ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy gazu płynnego
 • przepisy dotyczące montażu zbiorników na gaz płynny
 1. Rozporządzenie dotyczące nowych zasad oraz  sposobu rozliczania  zużytego gazu przez użytkowników
 1. Uwagi
 2. Dyskusja

Metody szkoleniowe

 • wykład z przykładami
 • dyskusja
 • przedstawienie praktycznych rozwiązań

Adresaci

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się eksploatacją wewnętrznych instalacji gazów w budynkach mieszkalnych i osoby sprawujące nad nimi nadzór oraz wykonujące naprawy lub nowe instalacje gazowe, czyli służby techniczne:

 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot
 • zakładów pracy 

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie