logotyp-prestige-eck

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, daj mi zrobić, a zrozumiemKonfucjusz

Menu

Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv. Zdobądź uprawnienia na pomiary elektryczne.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia G1, G2, G3

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wskazane jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu posiadały wykształcenie w zakresie elektroenergetyki.

 

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć ilość miejsc została ograniczona do 14 osób.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat.

Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Cele i korzyści szkolenia
 • przypomnienie oraz aktualizacja wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV

 • przygotowanie do uzyskania uprawnień na stanowisku wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

  W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu każdy uczestnik kursu uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do prac kontrolno-pomiarowych oraz do obsługi, konserwacji, remontu, montażu (jeżeli poprzednio posiadał już takie uprawnienia) uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program szczegółowy szkolenia

1. Ogólne omówienie środków i rodzajów ochrony przeciwporażeniowej

2. Ochrona przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieciowych TT, TN

 • Pomiary rezystancji uziomów w układzie sieciowym TT metodą kompensacyjną i techniczną
 • Pomiary rezystancji pętli zwarcia w układzie sieciowym TT metodą mostkową-techniczną
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia w układzie sieciowym TN
 • Pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

3. Ochrona podstawowa

 • Pomiary izolacji obwodów instalacji oraz kabli
 • Pomiary izolacji stanowiska
 • Badanie elektronarzędzi

4. Wybrane zagadnienia z zakresu pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych

 • Badania i pomiary instalacji odgromowych
 • Pomiary w strefach zagrożonych wybuchem

5. Zajęcia praktyczne

 • Pomiary rezystancji uziomów metodą kompensacyjną za pomocą mostka MRU-100
 • Wykonanie protokołu pomiarowego
 • Pomiary rezystancji uziomów metodą mostkową za pomocą przyrządu  MPI-525 i MIE-500
 • Wykonanie protokołu pomiarowego
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia za pomocą przyrządu MPI-525 i MIE-500
 • Wykonanie protokołu pomiarowego
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych za pomocą przyrządu MPI-525 i przyrządu MIE-500
 • Wykonanie protokołu pomiarowego
 • Badanie izolacji obwodów instalacji oraz kabli za pomocą przyrządów MIC-3, MIC-2500 i  MPI-525
 • Wykonanie protokołu pomiarowego

6. Egzamin sprawdzający


UWAGA:

W przypadku szkolenia na zlecenie celem przeprowadzenia zajęć praktycznych zainteresowani szkoleniem winni udostępnić na czas wykonywania ćwiczeń, urządzenia i instalację elektroenergetyczną. Może to być np. warsztat lub inne pomieszczenie, w którym będą odbiorniki energii elektrycznej, a co najmniej jeden obwód instalacji elektrycznej winien być wyposażony w wyłącznik różnicowo – prądowy.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Kurs na pomiary elektryczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia na pomiary elektryczne w formie świadectwa kwalifikacyjnego są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii