PLANER

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.John Quincy Adams

Menu

TECHNIKI SPRZEDAŻY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem warsztatu jest:

 • dostarczyć pracownikom działów handlowych i sprzedażowych wiedzy i informacji pozwalających rozwinąć ich relacje z aktualnymi klientami oraz przyszłymi klientami
 • wesprzeć uczestników szkolenia w opracowywaniu planów sprzedażowych oraz zarządzania kluczowymi klientami
 • wskazać praktyczne techniki rozwoju umiejętności sprzedażowych


Korzyści dla uczestników szkolenia z technik sprzedaży:

 • poznanie własnych barier komunikacyjnych handlowca
 • nabycie praktycznych umiejętności właściwego komunikowania się i empatycznego zrozumienia klienta przed i podczas wizyty handlowej
 • przekonanie słuchaczy do zmiany postaw w pracy z klientami, z postawy wymuszającej na postawę zaangażowania w proces sprzedaży

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • zdefiniować obszary przygotowania procesu sprzedaży oraz odpowiednio je zaplanować
 • rozumieć krytyczne obszary w swoim własnym procesie sprzedaży
 • wiedzieć jak zacząć i jak zakończyć proces sprzedaży
 • potrafić rozpoznawać znaki przekazywane przez klientów
 • umieć formułować wnioski wynikające z własnych błędów
 • potrafić elastycznie stosować techniki sprzedażowe
 • nauczyć się przekształcać trudne sytuacje na zwycięskie
 • podnieść skuteczność i sprawność działania w obszarze sprzedaży
 • koncentrować się na rozwoju i doskonaleniu się w obszarze umiejętności sprzedażowych
Adresaci szkolenia
Trening przeznaczony jest dla sprzedawców produktów i usług skierowanych do klienta biznesowego, rozpoczynających pracę na tym stanowisku lub z małym doświadczeniem sprzedażowym.
Program szczegółowy szkolenia

1. Relacje między kupującymi a sprzedającymi

 •  słuchanie i komunikowanie się z klientami
 • analiza potrzeb klienta/klientów
 • przeprowadzenie wywiadu z klientem
 • opracowanie modelu sprzedaży
 • budowanie przewagi konkurencyjnej

2. Opracowanie planu sprzedażowych rozmów telefonicznych

 • proces podejmowania decyzji przez klienta
 • zasady i techniki skutecznych rozmów telefonicznych
 • rola głosu w sprzedażowej rozmowie telefonicznej – intonacja, artykulacja, ton, barwa, tempo i głośność
 • sytuacje trudne – metody pokonywania problemów

3. Umiejętność zadawania pytań

 • komunikowanie twarzą w twarz – zasady i reguły – mowa werbalna i niewerbalna
 •  rodzaje pytań – wady I zalety
 • pytania retoryczne – wady i zalety
 • możliwe odpowiedzi na konkretne pytania

4. Umiejętność prezentacji sprzedażowej

 • wykorzystanie modelu relacji sprzedażowych w procesie podejmowania decyzji
 • efektywne przekazywanie informacji
 • metody i techniki przekonywania
 • jak przegotować skuteczna prezentację
 • zasada 80/20
 • rola i znaczenia studiów przypadku oraz krótkich opowieści

5. Skuteczne techniki sprzedażowe

 • pierwsze wrażenie – jak postrzegają nas inni ludzie
 • rozwój własnego punktu widzenia – pewność siebie
 • wypracowanie kontekstu sprzedaży
 • wykorzystanie narzędzi wizualnych
 • dialog jako skuteczna forma porozumiewania się
 • wiarygodność i zaufanie – tworzenie płaszczyzny porozumienia
 • przykładowe techniki: wypracowanie właściwej perspektywy, radzenie sobie z obiekcjami, budowanie autorytetu eksperta, wykorzystywanie praktycznej wiedzy

6. Badanie potrzeb

 • Potrzeby i techniki badania potrzeb kupujących – pytania i rodzaje pytań
 • Formuła dobrego porozumienia z klientem: aktywne słuchanie
 • Najczęstsze błędy w fazie badania potrzeb

7. Prezentacja produktu/usługi

 • Zasady skuteczności komunikacji werbalnej
 • Techniki wiarygodnej argumentacji
 • Struktura prezentacji. Obszary racjonalne i emocjonalne
 • Koncentracja na korzyściach dla klienta – język korzyści a język cech
 • Prezentacja w dialogu z klientem
 • 8 skutecznych taktyk sprzedaży

8. Reagowanie na zastrzeżenia

 • Trudny klient. Typologia i zachowania trudnego klienta
 • Główne obszary zastrzeżeń i zarzutów w sprzedaży
 • Sposoby i techniki reagowania na zastrzeżenia klienta
 • Jak zachować spokój i wiarygodność

9. Finalizacja spotkania z klientem

 • Doprowadzanie do zamówienia
 • Podsumowanie spotkania
 • Potwierdzanie wartości zakupu produktu / usługi
 • Techniki zamykania rozmowy sprzedażowej
Metody szkoleniowe

 

 • Testy pozwalające poznać własne predyspozycje uczestników
 • Mini wykłady uczestniczące
 • Zespołowe dyskusje
 • Ćwiczenia grupowe
 • Analiza studiów przypadku

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi

FORMUŁA 20% TEORII

– 80% ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

co zapewnia najwyższą skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedażowych.

 

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Trening prowadzony w małych grupach.

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w odgrywaniu ról, symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

W trakcie treningu poszczególne gry lub symulacje rozmów z klientami są nagrywane na video, a następnie odtwarzane, aby dać uczestnikom możliwość analizy własnych zachowań i dyskusji nad nimi oraz wspomóc uczestników merytorycznym komentarzem trenera.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania