Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Sprzedaż, zakupy

AUTHENTIC SALES – styl sprzedaży dopasowany do Ciebie. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Zawodowy sprzedawca to specjalista w zakresie budowania relacji, zarządzania relacjami, mistrz komunikacji, negocjacji i wywierania wpływu. Fachowiec od przywództwa, słuchania, kierowania… Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe. Zdobędziesz nowe umiejętności i udoskonalisz dotychczasowe. STARY DOBRY TEMAT W NOWEJ ARANŻACJI, czyli w konwencji skutecznej nauki przez ŚMIECH, ŻART I ZABAWĘ. Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności Osób Uczących się Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie na różnorodność zachowań Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia /trener zaś jest liderem i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą/ Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości uczestników i dobre samopoczucie Zobacz naszą prezentację w PDF 

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Określenie poziomu umiejętności sprzedaży

 • Określenie docelowych kompetencji sprzedażowych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie sprzedaży

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów, wynikających z nieporozumień z klientem

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności, związanych ze sprzedawaniem

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z klientem

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy handlowca

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu sprzedawania, negocjacji, perswazji

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Praca nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia

Program szkolenia

 

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW –  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Klasyczny trójkąt handlowy

 • Klient – Produkt – Sprzedawca
 • Czy sprzedawca ma wpływ na klienta, czy nie ma?; na co sprzedawca ma rzeczywisty wpływ?; co należy uczynić, aby ten wpływ zaakceptować i wzmocnić?

2. Cechy profesjonalnego sprzedawcy

 • Wiedza branżowa, wiedza sprzedażowa, image sprzedawcy
 • Wizerunek sprzedawcy

3. Sprzedaż

 • Praktyczna definicja sprzedaży
 • Kompatybilność „sprzedawania” z „kupowaniem”

4. Zdefiniowanie pojęcia przywództwa w sprzedaży

 • Definicja przywództwa; cechy przywódcy; poziomy przywództwa
 • Charyzma w sprzedaży; budowanie relacji sprzedażowych

5. Komunikowanie interpersonalne

 • Definicja komunikacji
 • Komunikowanie werbalne, parawerbalne, niewerbalne; rzeczowe i emocjonalne
 • „Mowa ciała”
 • Prawa perswazji
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Okno Johari – trudne zachowania – narzędzia asertywnego zachowania w relacjach z klientami
 • Udrażnianie kanałów przepływu informacji pomiędzy sprzedawcą a klientem

6. Aktywne pozyskiwanie klientów

 • Prospecting
 • Koło sprzedaży: ścieżka krytyczna zakresu obowiązków
 • Koło kupowania: tajemnica skuteczności sprzedaży
 • Narzędzia utrzymywania poziomu sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych
 • Skąd brać klientów?

7. Kupowani

 • Co to jest kupowanie?
 • Powody kupowania
 • „Strachy” handlowca i strachy klienta

8. Charakterystyka klientów mojej Firmy

 • Typy i oczekiwania klientów
 • Typy osobowości klientów
 • Potrzeby i korzyści

9. Telefon – narzędzie pracy Handlowca

 • Zasady prowadzenia rozmów handlowych przez telefon; obsługa klienta; budowanie rynku; umawianie spotkań handlowych
 • Zasady indywidualnych ćwiczeń, prowadzących do wysokiej sprawności w umawianiu spotkań handlowych przez telefon

10.Elementy zarządzania konfliktem

 • Pochwała konfliktu
 • Źródła konfliktów z naszymi klientami
 • Zastrzeżenia wymówki, obiekcje
 • 7 typów trudnych ludzi; radzenie sobie z ich zachowaniami; kreatywne i praktyczne podejście do zachowań innych ludzi
 • Radzenie sobie w sytuacji trudnych zachowań klienta (narzędzia do natychmiastowego zastosowania)
 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Prowadzenie rozmów handlowych: coaching
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej
 • Wręczenie dyplomów

4

Metody szkoleniowe

Podstawowa metoda – coaching prowokatywny, charakteryzuje się tym że:

 • uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów
 • samodzielnie znajdują rozwiązania
 • są bardziej asertywni i realistyczni
 • pracują nad zmianą

COACHING PROWOKATYWNY to bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji oraz życzliwości, cieple i akceptacji.

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności
 • Refleksje Uczestników nad własną pracą i zachowaniami
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Swoboda w wygłaszaniu ocen i opinii
 • Absolutny zakaz i brak krytykowania oraz wygłaszania negatywnych opinii
 • Wymiana doświadczeń
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji w gronie osób w sali szkoleniowej – Uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe, stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności aktorskich
 • Zadania praktyczne

Adresaci

Warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • przedsiębiorców
 • handlowców, przedstawicieli handlowych
 • agentów sprzedaży

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie