PLANER

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, daj mi zrobić, a zrozumiemKonfucjusz

Menu

AUTHENTIC SALES – styl sprzedaży dopasowany do Ciebie. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prestige eck

Sprzedawanie?! Nigdy w życiu!

Jak tu się przyznać szczególnie w Polsce! do tego, że jestem sprzedawcą? Opinii jest mnóstwo! Oto trzy przykłady. Autentyczne.

„To hańba! Nie ma gorszej roboty, jak wciskanie klientom ciemnoty i robienie im wody z mózgu. Uczymy się technik manipulacyjnych, które powodują, że klient kupi, czy chce, czy nie chce, i otrzeźwieje dopiero w domu. W ten sposób zdobywamy wrogów, którzy nie dość, że nas nienawidzą, to jeszcze pogardzają. Jakby nie było u nas uczciwej pracy, tylko takie upodlenie! Łażenie po domach i skamlanie, to już lepiej żebrać!”

„Praca sprzedawcy, który zarabia tylko na prowizji, jest nieuczciwa. Dostaje dwadzieścia procent od ceny, albo i więcej. Gdyby nie taki agent krwiopijca, to klient miałby taniej, a czasy są ciężkie, kryzys. Nie można ograbiać rodzin z pieniędzy, i tak już płacimy wysokie podatki…”

„Nawet się nie przyznawaj, że sprzedajesz polisy na życie. Będą cię wytykać palcami! W naszej rodzinie nikt tak nisko nie upadł, żeby zostać domokrążcą! Kto to widział, żeby pukać od drzwi do drzwi i wpychać ludziom oszukańcze produkty. Aż dziw, że cię jeszcze nie zamknęli, razem z tą twoja firmą. Rozmawiałem w urzędzie gminy, poszukują gońca. Na jutro jesteś umówiony…”

I ja też chyba tak myślałem. Zanim… Zanim nie zostałem agentem sprzedaży, potem kierownikiem zespołu, a wreszcie szefem dużej agencji. Co sprzedawaliśmy? Polisy na życie. Nauki brałem od doświadczonych trenerów i sprzedawców. Dowiedziałem się takich rzeczy, o jakich nie miałem najmniejszego pojęcia.

Że sprzedawanie – to najstarszy zawód świata. Że zawodowy sprzedawca – to specjalista w zakresie budowania relacji, zarządzania relacjami, mistrz komunikacji, negocjacji i wywierania wpływu. Fachowiec od przywództwa, słuchania, kierowania… Wiem też, że każdy człowiek jest sprzedawcą, czy mu się to podoba, czy nie. Tylko jeden będzie sprzedawcą znakomitym, a drugi… fatalnym.

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe. Zdobędziesz nowe umiejętności i udoskonalisz dotychczasowe… i poprawisz sobie humor. Tak dobrze ma ten, który naprawdę umie sprzedawać, się też:)

Cele i korzyści szkolenia
 • Określenie poziomu umiejętności sprzedaży

 • Określenie docelowych kompetencji sprzedażowych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie sprzedaży

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów, wynikających z nieporozumień z klientem

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności, związanych ze sprzedawaniem

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z klientem

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy handlowca

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu sprzedawania, negocjacji, perswazji

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Praca nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia
Adresaci szkolenia

Warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • przedsiębiorców
 • handlowców, przedstawicieli handlowych
 • agentów sprzedaży
Program szczegółowy szkolenia

 

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW –  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

1. Klasyczny trójkąt handlowy

 • Klient – Produkt – Sprzedawca
 • Czy sprzedawca ma wpływ na klienta, czy nie ma?; na co sprzedawca ma rzeczywisty wpływ?; co należy uczynić, aby ten wpływ zaakceptować i wzmocnić?

2. Cechy profesjonalnego sprzedawcy

 • Wiedza branżowa, wiedza sprzedażowa, image sprzedawcy
 • Wizerunek sprzedawcy

3. Sprzedaż

 • Praktyczna definicja sprzedaży
 • Kompatybilność „sprzedawania” z „kupowaniem”

4. Zdefiniowanie pojęcia przywództwa w sprzedaży

 • Definicja przywództwa; cechy przywódcy; poziomy przywództwa
 • Charyzma w sprzedaży; budowanie relacji sprzedażowych

5. Komunikowanie interpersonalne

 • Definicja komunikacji
 • Komunikowanie werbalne, parawerbalne, niewerbalne; rzeczowe i emocjonalne
 • „Mowa ciała”
 • Prawa perswazji
 • Narzędzia skutecznej komunikacji
 • Okno Johari – trudne zachowania – narzędzia asertywnego zachowania w relacjach z klientami
 • Udrażnianie kanałów przepływu informacji pomiędzy sprzedawcą a klientem

6. Aktywne pozyskiwanie klientów

 • Prospecting
 • Koło sprzedaży: ścieżka krytyczna zakresu obowiązków
 • Koło kupowania: tajemnica skuteczności sprzedaży
 • Narzędzia utrzymywania poziomu sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych
 • Skąd brać klientów?

7. Kupowani

 • Co to jest kupowanie?
 • Powody kupowania
 • „Strachy” handlowca i strachy klienta

8. Charakterystyka klientów mojej Firmy

 • Typy i oczekiwania klientów
 • Typy osobowości klientów
 • Potrzeby i korzyści

9. Telefon – narzędzie pracy Handlowca

 • Zasady prowadzenia rozmów handlowych przez telefon; obsługa klienta; budowanie rynku; umawianie spotkań handlowych
 • Zasady indywidualnych ćwiczeń, prowadzących do wysokiej sprawności w umawianiu spotkań handlowych przez telefon

10.Elementy zarządzania konfliktem

 • Pochwała konfliktu
 • Źródła konfliktów z naszymi klientami
 • Zastrzeżenia wymówki, obiekcje
 • 7 typów trudnych ludzi; radzenie sobie z ich zachowaniami; kreatywne i praktyczne podejście do zachowań innych ludzi
 • Radzenie sobie w sytuacji trudnych zachowań klienta (narzędzia do natychmiastowego zastosowania)
 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Prowadzenie rozmów handlowych: coaching
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. Opracowanie własnej mapy drogowej
 • Wręczenie dyplomów

4

Metody szkoleniowe

Podstawowa metoda – coaching prowokatywny, charakteryzuje się tym że:

 • uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów
 • samodzielnie znajdują rozwiązania
 • są bardziej asertywni i realistyczni
 • pracują nad zmianą

COACHING PROWOKATYWNY to bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji oraz życzliwości, cieple i akceptacji.

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności
 • Refleksje Uczestników nad własną pracą i zachowaniami
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Swoboda w wygłaszaniu ocen i opinii
 • Absolutny zakaz i brak krytykowania oraz wygłaszania negatywnych opinii
 • Wymiana doświadczeń
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji w gronie osób w sali szkoleniowej – Uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe, stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
 • Ćwiczenia z zakresu umiejętności aktorskich
 • Zadania praktyczne
Dodatkowe informacje

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania