PLANER

…to nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa i świadoma kadra menedżerska jest decydującym elementem budowania sukcesu każdej organizacjiPatrick Lencioni „Pięć Dysfunkcji Pracy Zespołowej”

Menu

ZARZĄDZENIE PRZEZ CELE (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

le soigneur d’un champion
opiekun mistrza w ZPC

Bolączkami tradycyjnego, opartego na intuicji i stereotypowych wyobrażeniach zarządzania były niemal zawsze dwie cechy: nadmierna dyrektywność – tendencja do sprawowania zbyt ścisłej kontroli nad pracownikami oraz coś, co można nazwać „akcyjnością” – skupienie się na działaniach mających być odpowiedzią firmy na zaistniałe sytuacje. Takie reaktywne podejście powoduje zaangażowanie zasobów i wysiłków ludzi w rozmaite „nadzwyczajne akcje” – zwiększenia wydajności, obniżania kosztów, kampanie promocyjne itp. – w miejsce koncentracji na istotnych, ze strategicznego punktu widzenia, długofalowych celach organizacji. Postulowane przez Petera Druckera Zarządzanie Przez Cele [MBO – Management By Objectives] ma stanowić instrument eliminujący te niekorzystne tendencje i zwiększający efektywność (konkurencyjność) działań firmy.

Program szczegółowy szkolenia

1. ELEMENTY KLUCZOWE ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

 • Zaangażowanie w program na wszystkich szczeblach zarządzania
 • Cele firmy – cele zespołów – cele jednostek
 • Wspólne ustalanie CELÓW przez kierowników z podwładnymi – zasada partycypacji
 • Powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi
 • Precyzja formułowania celu
 • Autonomia realizacji planów
 • Ocena wyników – okresowa ocena pracowników
 • Najistotniejsze potencjalne problemy i niebezpieczeństwa związane z ZPC

2. CYKL ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE

 • Sformułowanie celu a ocena wyników
 • Punkt wyjścia – założenia strategiczne i cele firmy
 • Kluczowe obszary odpowiedzialności dla menedżerów i zespołów oraz standardy wykonania
 • Ocena pracy
 • Psychologiczne aspekty ZPC – motywacyjne znaczenie celu

3. ZASADY SKUTECZNEGO FORMUŁOWANIA CELU

 • SMART – kluczowe kryteria sensowności.
 • Formułowanie celów indywidualnych dla menedżerów i kierowanych przez nich zespołów.
 • Studium przypadku – jak wyznaczać cele – technika symulacji grupowej.
 • Filozofia zarządzania przez cele w działaniu – case study

4. PRACA ZESPOŁOWA W ZARZĄDZANIU PRZEZ CELE

 • Cechy zespołu zadaniowego
 • Zasady budowania zespołu zadaniowego
 • Komunikacja jako narzędzie pracy zespołowej
 • Motywowania ludzi do skutecznej pracy zespołowej
 • Konflikt w zespole

5. NARZĘDZIA PRACY BEZPOŚREDNIEJ Z ZESPOŁEM W ZARZĄDZANIU PRZEZ CELE

 • Kierowanie zebraniami i briefingami
 • Brainstorming – źródło transormacji dla zespołu
 • Rozmowa oceniająca z pracownikiem
 • Elementy PR wpływające na utrwalenie ZPC

6. BUSINESS & SOFT SKILLS MANAGERA W ZARZĄDZANIU PRZEZ CELE

 • Dominujący styl zarządzania zespołem – potencjał i ograniczenia
 • Kreowanie wizerunku na poziomie komunikacji interpersonalnej – wiarygodność menedżera
 • Zarządzanie stresem – self-control
 • Lider – menedżer – przywódca charyzmatyczny. Oddziaływanie na trzech poziomach
Dodatkowe informacje

Metody

 • wykład – 20%
 • dyskusja – 5%
 • ćwiczenia praktyczne – 40%
 • pokazy – 10%
 • odgrywanie ról – 25%

Czas szkolenia:

Do ustalenia ze zleceniodawcą. Poszczególne bloki mogą zostać pogłębione (o rozszerzoną część warsztatową), w zależności od potrzeb firmy zlecającej o konkretne problemy i ich rozwiązania mające na calu zwiększenie skuteczności kadry i tym samym konkurencyjności firmy na rynku. Optymalny czas – 2-4 dni po ok. 8-9 godz, z przerwą na lunch

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania