Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTAMI

Zarządzane zmianą polega na wprowadzaniu zmian w zaplanowany i systematyczny sposób. Jest to złożony i skomplikowany proces, podczas którego pojawiają się często konflikty. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga od menedżerów umiejętności interpersonalnych, analitycznych, zarządczych a także zdolności do posługiwania się metodami i narzędziami ułatwiającymi wprowadzanie zmian i radzenia sobie z sytuacjami konfliktów. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu za pomocą aktywnych technik pracy z grupą. Oprócz krótkich części teoretycznych, których celem jest zaprezentowanie podstaw teoretycznych, wykorzystywane są aktywizujące metody partycypacyjne w oparciu o doświadczenia uczestników. Podczas szkolenia analizowane są konkretne przypadki, a także rozwiązywanie problemów pojawiające się w organizacjach.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zarządzane zmianą polega na wprowadzaniu zmian w zaplanowany i systematyczny sposób. Jest to złożony i skomplikowany proces, podczas którego pojawiają się często konflikty. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga od menedżerów umiejętności interpersonalnych, analitycznych, zarządczych a także zdolności do posługiwania się metodami i narzędziami ułatwiającymi wprowadzanie zmian i radzenia sobie z sytuacjami konfliktów. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Zrozumienie konieczności ciągłego wprowadzania zmian w organizacji
 • Ocena korzyści i kosztów planowanych zmian
 • Identyfikacja barier w procesie zmian
 • Opracowanie planu zmian
 • Komunikowanie i motywowanie zasobów ludzkich do realizacji procesu zmiany
 • Dobór stylu przywództwa wzmacniającego proces zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany
 • Wykorzystanie technik zarządzania konfliktem
 • Uświadomi sobie korzyści, jakie można czerpać z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Opanowanie sposobów rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów
 • Budowania satysfakcjonujących kontaktów ze współpracownikami i partnerami zewnętrznymi
 • Przeciwdziałanie presji i manipulacji
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem w warunkach konfliktu

Program szkolenia

1. Zmiana i innowacje w organizacji – jak wyprzedzać potrzeby rynku

 • Pojęcie i rodzaje zmian w organizacji
 • Podstawy zarządzania zmianą
 • Diagnoza zdolności organizacji do wprowadzania zmian

2. Zmiana jako proces

 • Etapy zarządzania zmianą
 • Problemy związane z zarządzaniem zmianą
 • Modele procesu zmiany
 • Projektowanie skutecznych zmian

3. Psychologia zmian

 • Potrzeby pracowników w sytuacji zmian
 • Z czego wynika opór wobec zmian
 • Określenie oporu wobec zmian: analiza pola sił
 • Sposoby pokonywania oporu wobec zmian
 • Kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

4. Organizacja ucząca się

 • Znaczenie procesu uczenia się dla sukcesu organizacji
 • Model procesu uczenia się
 • Bariery w procesie uczenia się
 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej proces uczenia się

5. Zarządzanie konfliktem w organizacji

 • Natura i źródła konfliktów
 • Dynamika konfliktu
 • Przyczyny konfliktów
 • Uczestnicy i przedmiot konfliktów
 • Analiza sytuacji konfliktowej
 • Techniki radzenia sobie w sytuacji konfliktowej

6. Twórcze metody rozwiązywania problemów

 • Tradycyjne metody rozgrywania sytuacji konfliktowych
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów
 • Proces i metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Komunikowanie interpersonalne w sytuacji konfliktu
 • Manipulacje stosowane w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby obrony przed manipulacjami

7. Strategie wprowadzania zmian

 • Zmiany jako doskonalenie technik pracy czyli jak ułatwiać a nie utrudniać
 • Dynamika rozwoju firmy poprzez wprowadzanie efektywnych zmian
 • Kreowanie pomysłów podnoszących jakość i skuteczność własnego stanowiska pracy

8. Budowanie powszechnej akceptacji dla zmian

 • Zarządzanie zmianą. Pokonywanie barier personalnych i organizacyjnych
 • Analizy ścieżek “krytycznych” oraz “pola sił”
 • Techniki kontaktowania się z zespołem w okresie wprowadzania zmian w firmie
 • Studium przypadku zmian: strategicznych, organizacyjnych, operacyjnych, personalnych itp.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu za pomocą aktywnych technik pracy z grupą. Oprócz krótkich części teoretycznych, których celem jest zaprezentowanie podstaw teoretycznych, wykorzystywane są aktywizujące metody partycypacyjne w oparciu o doświadczenia uczestników. Podczas szkolenia analizowane są konkretne przypadki, a także rozwiązywanie problemów pojawiające się w organizacjach.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie