PLANER

Jakość pamięta się o wiele dłużej, niż cenęMotto rodziny Gucci

Menu

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I KONFLIKTAMI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zarządzane zmianą polega na wprowadzaniu zmian w zaplanowany i systematyczny sposób. Jest to złożony i skomplikowany proces, podczas którego pojawiają się często konflikty. Skuteczne zarządzanie zmianą wymaga od menedżerów umiejętności interpersonalnych, analitycznych, zarządczych a także zdolności do posługiwania się metodami i narzędziami ułatwiającymi wprowadzanie zmian i radzenia sobie z sytuacjami konfliktów. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala na maksymalizację korzyści wynikających z procesu zmiany dla uczestników organizacji w sposób, który przyczynia się do zwiększenia jej efektywności.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy nabędą następujące umiejętności:

 • Zrozumienie konieczności ciągłego wprowadzania zmian w organizacji
 • Ocena korzyści i kosztów planowanych zmian
 • Identyfikacja barier w procesie zmian
 • Opracowanie planu zmian
 • Komunikowanie i motywowanie zasobów ludzkich do realizacji procesu zmiany
 • Dobór stylu przywództwa wzmacniającego proces zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej nastawionej na zmiany
 • Wykorzystanie technik zarządzania konfliktem
 • Uświadomi sobie korzyści, jakie można czerpać z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Opanowanie sposobów rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów
 • Budowania satysfakcjonujących kontaktów ze współpracownikami i partnerami zewnętrznymi
 • Przeciwdziałanie presji i manipulacji
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem w warunkach konfliktu
Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiana i innowacje w organizacji – jak wyprzedzać potrzeby rynku

 • Pojęcie i rodzaje zmian w organizacji
 • Podstawy zarządzania zmianą
 • Diagnoza zdolności organizacji do wprowadzania zmian

2. Zmiana jako proces

 • Etapy zarządzania zmianą
 • Problemy związane z zarządzaniem zmianą
 • Modele procesu zmiany
 • Projektowanie skutecznych zmian

3. Psychologia zmian

 • Potrzeby pracowników w sytuacji zmian
 • Z czego wynika opór wobec zmian
 • Określenie oporu wobec zmian: analiza pola sił
 • Sposoby pokonywania oporu wobec zmian
 • Kształtowanie przywództwa wzmacniającego proces zmian

4. Organizacja ucząca się

 • Znaczenie procesu uczenia się dla sukcesu organizacji
 • Model procesu uczenia się
 • Bariery w procesie uczenia się
 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej proces uczenia się

5. Zarządzanie konfliktem w organizacji

 • Natura i źródła konfliktów
 • Dynamika konfliktu
 • Przyczyny konfliktów
 • Uczestnicy i przedmiot konfliktów
 • Analiza sytuacji konfliktowej
 • Techniki radzenia sobie w sytuacji konfliktowej

6. Twórcze metody rozwiązywania problemów

 • Tradycyjne metody rozgrywania sytuacji konfliktowych
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów
 • Proces i metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Komunikowanie interpersonalne w sytuacji konfliktu
 • Manipulacje stosowane w sytuacjach konfliktowych
 • Sposoby obrony przed manipulacjami

7. Strategie wprowadzania zmian

 • Zmiany jako doskonalenie technik pracy czyli jak ułatwiać a nie utrudniać
 • Dynamika rozwoju firmy poprzez wprowadzanie efektywnych zmian
 • Kreowanie pomysłów podnoszących jakość i skuteczność własnego stanowiska pracy

8. Budowanie powszechnej akceptacji dla zmian

 • Zarządzanie zmianą. Pokonywanie barier personalnych i organizacyjnych
 • Analizy ścieżek “krytycznych” oraz “pola sił”
 • Techniki kontaktowania się z zespołem w okresie wprowadzania zmian w firmie
 • Studium przypadku zmian: strategicznych, organizacyjnych, operacyjnych, personalnych itp.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu za pomocą aktywnych technik pracy z grupą. Oprócz krótkich części teoretycznych, których celem jest zaprezentowanie podstaw teoretycznych, wykorzystywane są aktywizujące metody partycypacyjne w oparciu o doświadczenia uczestników. Podczas szkolenia analizowane są konkretne przypadki, a także rozwiązywanie problemów pojawiające się w organizacjach.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania