Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

ZARZĄDZANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – projekt szkoleniowo-doradczy

Szkolenie o wysokim stopniu zaawansowania ze względu na zastosowane w nim know-how i narzędzia analityczne. Przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami: dyrektorów sprzedaży, key account manager’ów, regionalnych kierowników sprzedaży, kierowników działu obsługi klienta oraz członków zespołów ds. obsługi klientów. Szkolenie prowadzone jest na realnych przykładach i danych ze współpracy z klientami, z którymi współpracują na co dzień uczestnicy szkoleń. Podczas szkolenia dane te są wykorzystywane do indywidualnych ćwiczeń i symulacji sytuacji z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzącego i dopasowanych do specyfiki pracy przez uczestników szkolenia arkuszy kalkulacyjnych, analitycznych w formacie Excel. Przed szkoleniem uczestnicy szkolenia otrzymują szczegółową instrukcję dotyczącą przygotowania koniecznych danych. Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania się Excelem.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Doskonalenie umiejętności postępowania z Klientami
 • Zaplanowanie odpowiedniej strategii współpracy z Kluczowymi klientami
 • Dostarczenie wiedzy i narzędzi na temat oceny jakości związku z klientem
 • Poznanie metod pozycjonowania dostawców klienta oraz własnej pozycji
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Spowodowanie wzrostu rentowności w relacjach z kluczowymi klientami

Program szkolenia

1. Klienci – wprowadzenie

 • Klienci – portret współczesnego Klienta
 • Sprzedaż, a cele firmy – priorytety
 • Cele, szanse, zagrożenia, zasoby
  • automatyczne rozkładanie kosztów
  • wartość stałego Klienta
 • Inwestycje w Klientów

2. Identyfikacja Klientów docelowych

 • Segmentacja Klientów, grup Klientów
 • Kryteria atrakcyjności Klienta, pożądane cechy
  • wartość Klienta w czasie
  • częstotliwość transakcji z Klientem
  • średnia wartość transakcji
  • terminowość wywiązywania się ze zobowiązań
  • rentowność ze współpracy ze współpracy z Klientami
  • wymagania Klienta wobec dostawcy
  • rodzaj tworzonych relacji z dostawcami
 • Analiza atrakcyjności Klientów
 • Analiza rentowności współpracy z Klientami (CVP – cost-volumen-profit)
 • Decyzje i postępowanie z Klientami wg kluczy identyfikacji

3. Obsługa zidentyfikowanych Klientów, grup Klientów

 • Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi Klienta
 • Procedura pomiaru
  • etapy pomiaru
  • analiza i interpretacja danych
 • Doskonalenie obsługi Klientów
  • ustalenie standardów obsługi
  • współczynnik obsługi Klienta
 • Implementacja
 • Tworzenie zespołów ds. obsługi Klientów
 • Systemy komunikacji z Klientem – CRM

4. Mechanizmy funkcjonujące u Klienta

 • Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie
 • Model mapy decyzyjnej Klienta
  • nieformalne struktury decyzyjne i ich rola
  • taktyki i strategie wejścia

5. Budowanie relacji z Klientami

 • Modele kształtowania współpracy
 • Etapy kształtowania więzi – charakterystyka
 • Potencjalne zagrożenia

6. Negocjacje z Klientami

 • Dynamika procesu negocjacyjnego
 • Zespoły negocjacyjne
 • Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach
 • Symulacje sytuacji negocjacyjnych – negocjacje pozycyjne (zagadnienia):
  • Negocjacje handlowe, renegocjacje: cena, czas, termin dostawy, itp.

7. Indywidualne konsultacje z trenerem

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatu, metodami uczestniczącymi. Umożliwiają one aktywne nabywanie nowych wiadomości i umiejętności oraz jednoczesne włączanie ich na bieżąco w system posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Zastosowane metody szkoleniowe:

 • ćwiczenia indywidualne
 • arkusze analityczne – m.in. oceny klientów, pozycjonowania dostawców, kosztów finansowych, prognozowania przychodów, break-even point
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • rejestracja i analiza z wykorzystaniem kamery
 • moderowana dyskusja
 • mini-wykłady
 • indywidualna sesja doradcza

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • Key account manager’ów
 • Regionalnych kierowników sprzedaży
 • Kierowników działu obsługi klienta
 • Członków zespołów ds. obsługi klientów

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie