PLANER
logotyp-prestige-eck

Mądry człowiek żyje działając, a nie myśląc o działaniuCarlom Casteneda

Menu

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Zarządzanie przez cele (ZPC) jest jednym z najbardziej pożądanych i sprawdzonych systemów rozwoju przedsiębiorstwa. Prowadzony w sposób przemyślany i rozłożony na wszystkie szczeble organizacji, pozwala uniknąć chaosu i samowolnych nieskoncentrowanych na strategii firmy działań.

ZPC pozwala uporządkować pomysły pojawiające się w zakładzie, wybrać najbardziej przydatne i efektywne oraz gwarantujące największy sukces. Jest świetnym mechanizmem pobudzającym kreatywność i zaangażowanie. Doskonale stymuluje filozofię pracy z ludźmi tzw. od dołu.

ZPC to również doskonałe narzędzie do zarządzania pracownikami. Jest wymagającym systemem, który zmusza zarówno pracownika, jak również przełożonego do regularnej pracy. Nakłada obowiązek podawania celów i zadań, a co z tym się wiąże, terminów i wartości oraz rozliczania się z nich. Takie podejście do pracy powoduje zwiększenie odpowiedzialności obu stron i zjednoczenie wokół wspólnej wizji.

Aby ZPC miało dużą siłę sprawczą w organizacji nie wolno zapominać o doskonałym przygotowaniu przełożonych, którzy oprócz wyznaczania celów i zadań muszą wspierać i motywować podległy personel. To oni są odpowiedzialni za podsycanie zapału do realizacji założonych planów, budowanie sprzężeń zwrotnych oraz posiadanie dobrych relacji z ludźmi. Na ich barkach spoczywa rozwój kompetencji personelu niezbędnych do osiągnięcia celu. To oni muszą posiadać dużą asertywność, która pozwoli im przeprowadzić szczerą rozmowę z pracownikiem, wielokrotnie bolesną. W sytuacjach konfliktowych muszą wykazać się dużym spokojem oraz rozwagą przy wydawaniu osądów i podejmowaniu decyzji.

1. Zarządzanie przez cele – teoria i praktyka

 • Podstawowe założenia funkcjonowania systemu Zarządzania Przez Cele
 • Zasady formułowania ZPC
 • Etapy budowania ZPC

2. Cele i zadania

 • Definicja celów i zadań
 • Cele i zadania a strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Metoda SMART jako generator skutecznych celów
 • Kontrola celów i zadań
 • Techniki kreatywnego podejścia do przełożenia strategii na poszczególne komórki firmy
 • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Zasady delegowania
  • Siatka delegowania
  • Motywowanie i ocena realizacji zadań

3. Konsolidowanie jednostki i zespołu w realizacji ZPC

 • Budowanie celów i zadań w oparciu o potrzeby jednostki i zespołu
 • Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
  • Skuteczne przekazywanie poleceń
  • Kontrola
  • Pochwała vs. (motywująca) nagana
 • Wspieranie jednostki i zespołu w realizacji celów i zadań
 • Budowanie sprzężeń zwrotnych
 • Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania – wybór najlepszego modelu

4. Rozwijanie postawy asertywnej i geneza konfliktu

 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne)
 • Rozwijanie postawy asertywnej
  • Praca z „hamulcami” asertywności
  • Budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie
 • Badanie przyczyn konfliktu w oparciu o Okno Johnami
 • Techniki redukcji stresu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Rozwój kompetencji w zakresie wybierania najlepszych dróg, które zaprowadza firmę do sukcesu w oparciu o misje, strategię oraz cele i zadania. Wzmocnienie osoby szefa jako profesjonalisty potrafiącego posługiwać się narzędziem jakim jest ZPC.

Zdobyte umiejętności:

 • Budowanie celów i zadań w oparciu o misje i strategię działania firmy, co daje nam spójną politykę rozwojową przedsiębiorstwa
 • Wyznaczanie celów i zadań w oparciu o metodologię SMART, które są akceptowane przez swoich pracowników
 • Inspirowania pracowników do efektywnego działania, w oparciu o skuteczną argumentację i wywieranie pozytywnego wpływ na drodze werbalnej i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji
 • Lepsze dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach
 • Efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy na zespół i poszczególne jednostki
 • Rozwój kompetencji pracowników, w oparciu o planowane kierunki rozwojowe firmy
 • Budowanie mechanizmów obronnych umożliwiających w sytuacjach kryzysowych zachować obiektywne i bezstronne spojrzenie na powstały problem

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących doskonalić Zarządzanie Przez Cele oraz poznać wszystkie zagrożenia, które mogą pojawić się na drodze w realizacji założonych planów.

Metodologia szkolenia:
Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania