PLANER

„Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem” – to chińskie przysłowie przyświeca naszym szkoleniom

Menu

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Zarządzanie przez cele (ZPC) jest jednym z najbardziej pożądanych i sprawdzonych systemów rozwoju przedsiębiorstwa. Prowadzony w sposób przemyślany i rozłożony na wszystkie szczeble organizacji, pozwala uniknąć chaosu i samowolnych nieskoncentrowanych na strategii firmy działań.

ZPC pozwala uporządkować pomysły pojawiające się w zakładzie, wybrać najbardziej przydatne i efektywne oraz gwarantujące największy sukces. Jest świetnym mechanizmem pobudzającym kreatywność i zaangażowanie. Doskonale stymuluje filozofię pracy z ludźmi tzw. od dołu.

ZPC to również doskonałe narzędzie do zarządzania pracownikami. Jest wymagającym systemem, który zmusza zarówno pracownika, jak również przełożonego do regularnej pracy. Nakłada obowiązek podawania celów i zadań, a co z tym się wiąże, terminów i wartości oraz rozliczania się z nich. Takie podejście do pracy powoduje zwiększenie odpowiedzialności obu stron i zjednoczenie wokół wspólnej wizji.

Aby ZPC miało dużą siłę sprawczą w organizacji nie wolno zapominać o doskonałym przygotowaniu przełożonych, którzy oprócz wyznaczania celów i zadań muszą wspierać i motywować podległy personel. To oni są odpowiedzialni za podsycanie zapału do realizacji założonych planów, budowanie sprzężeń zwrotnych oraz posiadanie dobrych relacji z ludźmi. Na ich barkach spoczywa rozwój kompetencji personelu niezbędnych do osiągnięcia celu. To oni muszą posiadać dużą asertywność, która pozwoli im przeprowadzić szczerą rozmowę z pracownikiem, wielokrotnie bolesną. W sytuacjach konfliktowych muszą wykazać się dużym spokojem oraz rozwagą przy wydawaniu osądów i podejmowaniu decyzji.

1. Zarządzanie przez cele – teoria i praktyka

 • Podstawowe założenia funkcjonowania systemu Zarządzania Przez Cele
 • Zasady formułowania ZPC
 • Etapy budowania ZPC

2. Cele i zadania

 • Definicja celów i zadań
 • Cele i zadania a strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Metoda SMART jako generator skutecznych celów
 • Kontrola celów i zadań
 • Techniki kreatywnego podejścia do przełożenia strategii na poszczególne komórki firmy
 • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Zasady delegowania
  • Siatka delegowania
  • Motywowanie i ocena realizacji zadań

3. Konsolidowanie jednostki i zespołu w realizacji ZPC

 • Budowanie celów i zadań w oparciu o potrzeby jednostki i zespołu
 • Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)
  • Skuteczne przekazywanie poleceń
  • Kontrola
  • Pochwała vs. (motywująca) nagana
 • Wspieranie jednostki i zespołu w realizacji celów i zadań
 • Budowanie sprzężeń zwrotnych
 • Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzania – wybór najlepszego modelu

4. Rozwijanie postawy asertywnej i geneza konfliktu

 • Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne)
 • Rozwijanie postawy asertywnej
  • Praca z „hamulcami” asertywności
  • Budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie
 • Badanie przyczyn konfliktu w oparciu o Okno Johnami
 • Techniki redukcji stresu

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Rozwój kompetencji w zakresie wybierania najlepszych dróg, które zaprowadza firmę do sukcesu w oparciu o misje, strategię oraz cele i zadania. Wzmocnienie osoby szefa jako profesjonalisty potrafiącego posługiwać się narzędziem jakim jest ZPC.

Zdobyte umiejętności:

 • Budowanie celów i zadań w oparciu o misje i strategię działania firmy, co daje nam spójną politykę rozwojową przedsiębiorstwa
 • Wyznaczanie celów i zadań w oparciu o metodologię SMART, które są akceptowane przez swoich pracowników
 • Inspirowania pracowników do efektywnego działania, w oparciu o skuteczną argumentację i wywieranie pozytywnego wpływ na drodze werbalnej i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji
 • Lepsze dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach
 • Efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy na zespół i poszczególne jednostki
 • Rozwój kompetencji pracowników, w oparciu o planowane kierunki rozwojowe firmy
 • Budowanie mechanizmów obronnych umożliwiających w sytuacjach kryzysowych zachować obiektywne i bezstronne spojrzenie na powstały problem

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących doskonalić Zarządzanie Przez Cele oraz poznać wszystkie zagrożenia, które mogą pojawić się na drodze w realizacji założonych planów.

Metodologia szkolenia:
Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń).

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania