Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

TRENING ODPORNOŚCI dla menedżera – jak zwiększać siłę i odporność lidera? BUILDING RESILIENCE – why every leader needs Mental Toughness?

Ten trening pozwoli uczestnikom: Rozwinąć umiejętności wzmacniania Siły i Odporności Nauczyć się, jak wpływać na swoje nastawienie i reakcje tak, aby działać bardziej efektywnie Rozwinąć umiejętności zarządzania emocjami w warunkach dużej presji Poznać techniki radzenia sobie ze stresem i presją oraz ich skutkami Nauczyć się, jak budować odporność w kontekście długoterminowym Zwiększyć wydajność dzięki efektywnemu radzeniu sobie z presją i wyzwaniami Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness Nauczyć się, jak zmieniać negatywne myśli i nastawienie na proaktywne Poznać swoje silne i słabe strony, dowiedzą się, jak budować swoje zasoby oraz jak słabe strony przekształcić w mocne Zaadaptować konkretne strategie eliminowania spadków motywacji i wzmacniania silnej woli Dowiedzieć się, jak budować nawyki ukierunkowane na zwiększenie efektywności

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Ten trening pozwoli uczestnikom:

 • Rozwinąć umiejętności wzmacniania Siły i Odporności
 • Nauczyć się, jak wpływać na swoje nastawienie i reakcje tak, aby działać bardziej efektywnie
 • Rozwinąć umiejętności zarządzania emocjami w warunkach dużej presji
 • Poznać techniki radzenia sobie ze stresem i presją oraz ich skutkami
 • Nauczyć się, jak budować odporność w kontekście długoterminowym
 • Zwiększyć wydajność dzięki efektywnemu radzeniu sobie z presją i wyzwaniami
 • Zmierzyć swoją odporność za pomocą testu MTQ48, pierwszego na świecie narzędzia do mierzenia siły i odporności – Mental Toughness
 • Nauczyć się, jak zmieniać negatywne myśli i nastawienie na proaktywne
 • Poznać swoje silne i słabe strony, dowiedzą się, jak budować swoje zasoby oraz jak słabe strony przekształcić w mocne
 • Zaadaptować konkretne strategie eliminowania spadków motywacji i wzmacniania silnej woli
 • Dowiedzieć się, jak budować nawyki ukierunkowane na zwiększenie efektywności

This training will allow the participants to:

 • Develop practical skills in strengthening their mental resilience
 • Learn how to influence their attitude and reaction, so that they function efficiently
 • Develop an ability to manage their emotions under pressure
 • Learn techniques minimizing stress and pressure not only in short-term situations but also in long-term personal growth
 • Increase productivity by effectively coping with pressure and challenges
 • Have an opportunity to measure their mental resistance with the help of the MTQ48 questionnaire, the first proven tool for measuring mental strength and resistance
 • Master the skills of changing negative thoughts and beliefs
 • Recognize their strengths and weaknesses; learn how to build on their resources
 • Learn how to adapt specific strategies in eliminating weak will and a drop in motivation
 • Get to know how to develop habits that are directed in increasing their effectiveness

Program szkolenia

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Odporność na stres i presję a skuteczność w działaniu
 • Odporność psychiczna jako kluczowy czynnik efektywności menedżera
 • Korzyści ze wzmocnionej odporności
 • Koncentracja na wzmacnianiu odporności jako czynnik wpływający na sukces zawodowy i dobre samopoczucie
 1. Mental Toughness – jakie elementy determinują Odporność Psychiczną?
 • Model 4C:

– Kontrola (Control)

– Zaangażowanie (Commitment)

– Wyzwanie (Challenge)

– Pewność siebie (Confidence)

 

 1. Badanie odporności
 • Omówienie wyników badania odporności na podstawie wypełnionego

testu MTQ48 – narzędzia do mierzenia siły i odporności, wykorzystywanego w biznesie

 • Poznanie swoich zasobów
 • Jak wykorzystać swoje atuty?

 

 1. Stres i emocje – jak nimi zarządzać?
 • Emocje i stres – mechanizm działania
 • Źródła oraz objawy przewlekłego napięcia
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję?
 • Zmiana jako źródło stresu
 • Rozpoznawanie własnych czynników stresogennych i wzorca reagowania na trudne sytuacje

 

 1. Jak wzmacniać i rozwijać odporność na stres i presję?
 • Siła i odporność psychiczna jako umiejętność zarządzania sobą
 • Jak nastawienie determinuje zachowanie?
 • Jak reagować na wyzwania, stres, presję i trudności?
 • Jak zachowywać dystans psychiczny?

 

 1. Wyzwania, porażki i trudności – jak sobie z nimi radzić?
 • Pokonywanie wewnętrznych oporów
 • Opanowanie umiejętności zmiany sabotujących myśli
 • Jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności?

 

 1. Strategia na zbudowanie odporności – praktyczny trening
 • Jak zbudować nawyki ukierunkowane na wzmacnianie własnej odporności?
 • W poszukiwaniu równowagi – wpływ stylu życia na budowanie energii
 • Techniki automotywacyjne
 • Mój osobisty plan działania: Co zacznę robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok?

DETAILS OF THE TRAINING PROGRAM

 1. Resistance to stress and pressure vs effectiveness
 • Mental resistance as a key factor in managerial effectiveness
 • What are the benefits and advantages of enhancing mental strength and resistance?
 • Focus on strengthening positive behaviors as a factor in influencing professional success

 

 1. Understanding the Mental Toughness model – Conception 4 C
 • Model 4C, meaning what 4 elements determine your mental resistance?

– Control

– Commitment

– Challenge

– Confidence

 

 1. Mental Toughness measurement
 • Discussion over the results of the mental resistance measurements, which are based on the previously filled out MTQ48 questionnaire
 • Becoming aware of our own resources
 • Learning how to turn your “weaknesses” into your advantages
 1. Stress and emotions-how to deal with them?
 • Stress and emotion, the mechanism that drives them
 • Sources and symptoms of chronic stress
 • Alleviate the symptoms of stress or strengthen the resistance to stress and pressure?
 • Change as a stress factor
 • Identifying the main factors which cause stress and recognizing one’s own pattern of responding to difficult situations
 1. How to strengthen and develop mental resistance?
 • Mental strength and resistance as a self-management skill – how to improve and develop it?
 • How does our individual approach or attitude determine our behavior?
 • How to react to challenges, changes, stress, pressures and difficulties?
 • How to enhance perseverance while achieving goals?
 • How to „protect oneself” and maintain mental distance?
 1. Challenges and difficulties at work – How to manage them?
 • Internal blocks – overcoming internal resistance
 • Methods to tackle personal limitation with restrictive thoughts
 • How to avoid giving up?
 1. Strategy in building resistance – practical mental training
 • How to build habits aimed at strengthening one’s own resistance?
 • In the search of balance – the influence of lifestyle in enhancing energy
 • Automotive techniques
 • My personal plan of action: What I will begin doing? What I will refrain from doing? What will be my first step?

Metody szkoleniowe

TEST MTQ48 – innowacyjne narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej, opracowane w celu wsparcia biznesu w osiąganiu większej efektywności w pracy, szczególnie w środowiskach narażonych na stress i presję. Uczestnicy badania wypełniają test złożony z 48 pytań. Wyniki badania wskazują na poziom odporności psychicznej w następujących obszarach: kontrola emocji, poczucie wpływu, pewność siebie, zaangażowanie, podejście do wyzwań.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Gra szkoleniowa: Budowanie Siły i Odporności
 • Dyskusje grupowe
 • Elementy wykładu
TEST MTQ48 – This is an innovative, scientifically proven tool to measure mental resistance, which aims to support managers and employees in increasing efficiency at work, especially in demanding environments that are exposed to stress and pressure. The participants fill-out a psychometric test, consisting of 48 questions. The outcome of the test indicates what the level of resistance is in the following areas; emotional control, sense of well-being, commitment, response to challenges, and self-confidence.
 • Individual and group activities
 • Training game: Building Mental Toughness
 • Small group discussions
 • Short lectures

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla: 
Menedżerów, dyrektorów, liderów, właścicieli biznesu, przyszłych menedżerów

 • Działających w warunkach dużego stresu i presji
 • Chcących lepiej radzić sobie ze stresem i zarządzać emocjami
 • Wpłynąć na zwiększenie swoich osiągnięć
 • Mieć bardziej pozytywne nastawienie i więcej zadowolenia z pracy

This training is targeted towards: 

Managers, directors, leaders, business owners, future managers

 • Working in a stressful environment
 • Willing to handle stress in the professional sphere with ease and great efficiency
 • Willing to increase their performance in a professional context
 • Willing to adopt a possitive mind-set and more contentment

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie