Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów prowadzony w formie warsztatowej: 10% czasu – teoria, 90% czasu – gry planszowe, ćwiczenia i zadania kreatywne, prezentacje na forum grupy. Dzięki udziałowi w treningu rozwiniesz umiejętności korzystania z własnych atutów w budowaniu pozytywnych relacji z Klientami, przezwyciężania własnych rutynowych zachowań oraz pobudzania w sobie potencjałów innowacyjności w pracy z Klientami, wprowadzania inspirujących zmian w codzienne obowiązki. Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów.  

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności w trzech obszarach:

 • Zrozumienie czym jest kreatywność i jak rodzą się ciekawe i nowe pomysły. Zrozumienie czym jest prawdziwa, nieskrępowana kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów. Zrozumienie dlaczego kreatywność to warunek przetrwania w zmieniającej się rzeczywistości i jak z niej korzystać w praktyce. Zrozumienie, że swoich Klientów da się inspirować do otwartego myślenia przez pryzmat szerokich możliwości i ich prawdziwych potrzeb.
 • Trening praktycznej techniki, która pozwala na skuteczne wdrożenie każdego kreatywnego konceptu. Gry planszowe aktywizujące do myślenia lateralnego, które leży u podstaw kreatywnego i twórczego myślenia. Dwanaście poziomów gier ułożonych według poziomu trudności – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.
 • Metody twórczego poszukiwania nowych rozwiązań w procesie sprzedaży. Umiejętność elastycznego i aktywnego dopasowywania się do zastanej sytuacji oraz aktywnego rozpoznawania oczekiwań i nastawień Klientów. Umiejętność korzystania z własnych atutów w budowaniu pozytywnych relacji z Klientami, przezwyciężania własnych rutynowych zachowań oraz pobudzania w sobie potencjałów innowacyjności w pracy z Klientami, wprowadzania inspirujących zmian w codzienne obowiązki. Umiejętności świadomego wykorzystania własnego nastawienia na jakość kontaktów z Klientami.

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów.

Program szkolenia

MODUŁ 1: Kreatywność jako proces

 • Trzy etapy procesu kreatywnego myślenia
 • Zarządzanie poszczególnymi etapami oraz rola moderatora
 • Złamanie 11 najczęściej występujących stereotypów w myśleniu osób chcących rozwijać swoją kreatywność
 • Studium przypadku (analiza i dyskusja zespołowa)

W trakcie modułu Uczestnicy wyjdą od zdefiniowania kreatywności w jej praktycznym wymiarze. Trener zademonstruje kilka własnych doświadczeń biznesowych (materiał DVD), które dokumentują jego sukcesy w tym obszarze. W dyskusji kierowanej omówione zostaną trzy bazowe etapy każdego procesu kreatywnego myślenia oraz zburzone zostaną mity, którymi w dalszym ciągu żywią się Ci, którzy twierdzą że kreatywność jest cechą osobistą i nie da się jej w sobie rozwinąć i trenować. Motto przewodnie powyższego modułu: „Kiedy wieje wielki wiatr większość ludzi szuka schronienia a tylko niektórzy budują wiatraki”.

MODUŁ 2: Kreatywność w ujęciu 4P

 • Product/Process/Person/Press
 • P [5P] – Perswazja niezbędna w codziennym biznesie
 • Zadania i ćwiczenia pobudzające do korzystania z bazowych kompetencji myślenia dywergencyjnego (otwartego)

Proces twórczy lepiej przebiega w atmosferze koncentracji na zadaniach, kiedy można skupić się na pomysłach własnych i cudzych. Luźne „pogadanki” w trakcie treningów i szkoleń często daleko odbiegają od tematu szkolenia. Coraz trudniej wygenerować w grupach realny, wysoki poziom koncentracji uwagi. Niski poziom tej ważnej umiejętności przekłada się na kodowanie w codziennej pracy złych nawyków, które godzą w naszą skuteczność.

W trakcie modułu Uczestnicy w procesie grupowym przejdą trening – rozgrzewkę w postaci kilkunastu zadań i ćwiczeń nakierowanych na włączenie trzech podstawowych zdolności: płynności myślenia, giętkości myślenia, oryginalności myślenia. Dodatkowo Uczestnicy zrozumieją strategiczny wymiar kreatywności w ujęciu 4P i 5P. Efektem treningu będzie przekonanie, że kreatywna osoba funkcjonująca w twórczym środowisku doświadcza twórczego procesu wynikiem którego jest oryginalne rozwiązanie.

MODUŁ 3: Gry planszowe (wg konceptu największego autorytetu w dziedzinie rozwijania kreatywności i twórczego myślenia Edwarda de Bono)

 • Wyjaśnienie zasad, jak korzystać z plansz, jak korzystać z instrukcji, jak używać kostki, jak pracować w zespołach
 • Prezentacje kreatywnych rozwiązań na forum

W trakcie modułu każdy zespół przejdzie cykl gier kreatywnych ułożonych od najprostszych do najtrudniejszych. Każda gra nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Każde rozwiązanie zgodne z określonymi wymogami i kryteriami zadania jest dobre. Jednocześnie podczas prezentacji wyników na forum niektórzy mogą twierdzić, że niektóre odpowiedzi i rozwiązania są istotnie lepsze od innych ponieważ są praktyczniejsze, bardziej niespotykane lub wartościowe.

Podstawą tego treningu jest kształcenie myślenia lateralnego i przekładanie go na codzienny biznes. Uczestnicy uczą się procesu umysłowego, który pociąga za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.

MODUŁ 4: Twórcze podejście do sprzedaży

 • Praca w zespołach według twardych kryteriów i instrukcji
 • Prezentacja wyników na forum

W zależności od branży i rynku właściwego na którym prosperują Uczestnicy szkolenia proponowany jest otwarty, praktyczny warsztat w wyniku którego powstają koncepty sprzedażowe i/lub odsprzedażowe. Uczestnicy otrzymują gotowe instrukcje, których nie wolno „kreatywnie” przekształcać . Mimo tego pozornego ograniczenia Uczestnicy podchodzą do tego zadania w bardzo otwarty, kreatywny sposób w czym zdecydowanie pomaga im bagaż praktycznej wiedzy przekazanej w trakcie całego szkolenia. Wyniki podlegają ocenie wg zasady: „każdy zespół ocenia każdy zespół”.

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej: 10% czasu – teoria, 90% czasu – gry planszowe, ćwiczenia i zadania kreatywne, prezentacje na forum grupy.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów, którzy chcą natchnąć swoich podwładnych do kreatywnego i twórczego myślenia w codziennej pracy z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Handlowców, konsultantów, doradców, sprzedawców, którzy szukają pozytywnego wzmocnienia i inspiracji do rozwoju umiejętności twórczego i kreatywnego podejścia do bieżących zadań
 • Pracowników Działów Marketingu i Trade Marketingu odpowiedzialnych za kreowanie nowych kierunków rozwoju firmy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie