PLANER

Andrew Carnegie, ojciec amerykańskiego przemysłu stalowego, wybrał na swoje epitafium: Tu leży człowiek, który wiedział, jak ściągnąć do pracy u siebie ludzi lepszych niż on sam

Menu

THE CHALLENGER SALE, czyli jak sprzedawać, gdy klienci mają wszystko. IV REWOLUCJA W SPRZEDAŻY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

THE CHALLENGER SALE, czyli jak sprzedawać, gdy klienci mają wszystko.
IV rewolucja w sprzedaży.

Już od jakiegoś czasu dyrektorzy sprzedaży oraz sami handlowcy zauważyli, że dawne sposoby i techniki sprzedaży przestały działać na klientów. Kiedyś tak ważne relacje, teraz przestały być wystarczające, a ciągłe pytanie o potrzeby zaczęło raczej odstraszać klientów niż ich przyciągać.

Klienci zaczęli traktować swój czas jak inwestycję, a od handlowca oczekują, że powie im coś czego nie wiedzą o swoim biznesie, że stanie się ich doradcą, w którego warto zainwestować swój czas i pieniądze.

Jak zatem stać się atrakcyjnym partnerem dla naszego klienta?, Dlaczego miałby poświęcić nam swój czas i skorzystać z rozwiązań, które proponujemy?, W jaki sposób prowadzić spotkania by chciał podążać za nami, a w konsekwencji związał się z nami biznesowo?, Jak sprawić, abyśmy stali się jego głównym dostawcą i jednocześnie chciał nas polecać innym?

Na wszystkie te pytanie, jak również na wiele innych znajdziesz odpowiedź uczestnicząc w naszym projekcie.  Powstał on na kanwie badań 24000 handlowców z większości branż, których przebadano na całym świecie(ok.90 krajów) i na podstawie ich doświadczeń opracowano niezwykle skuteczny model sprzedaży.

The Challenger Sale nazwany został czwartą rewolucją w sprzedaży, gdyż  wreszcie uczy jak należy skutecznie sprzedawać  w obecnych wymagających i trudnych czasach.

Korzystając z koncepcji The Challenger Sale w ciągu ostatnich lat wypracowaliśmy wiele nowych sposobów pracy z klientami, unikalnych narzędzi sprzedażowych oraz zasad, którymi powinien kierować się sprzedawca Challenger.

Zbudowaliśmy model, dzięki któremu ci, którzy z nami współpracowali i wprowadzili go w swoich zespołach sprzedaży, w szybkim czasie odnieśli sukces finansowy, wyprzedzili konkurencję i spokojnie patrzą w przyszłość.

Cele i korzyści szkolenia

Cele oraz idee realizowane przez projekt:

Część I – The Challenger Sale czyli sprzedawcy, którzy wygrywają

 • Zmiana sposobu i stylu sprzedaży, jako odpowiedź na zmiany rynku i klientów
 • Przejście od prostej sprzedaży produktów do sprzedaży rozwiązań
 • 5 stylów sprzedaży – Pracuś, Samotny wilk, Relacyjny, Rozwiązywacz problemów, Challenger
 • The Challenger Sale jako nowa rewolucja w sprzedaży
 • Podstawowe przewagi stylu sprzedaży Challengera
 • Jak wybić klienta ze strefy komfortu i sprawić by chciał od nas kupić – umiejętność budowania i wykorzystania konstruktywnego napięcia
 • Podstawowe obszary umiejętności Challengera – model 3T:
  Teach (Ucz),
  Tailor (Dopasuj),
  Take control (Kontroluj i prowadź)
 • Teaching – jak uczyć klientów pokazując im nową perspektywę dla ich biznesu
 • Nowy sposób oraz struktura prowadzenia komercyjnej rozmowy handlowej
 • Powód-Różnica- Dowód – czyli logika przekonywania
 • Jak sprawić by klient rozwijając swój biznes potrzebował rozwiązania zawierającego twój produkt
 • Challenger jako doradca i partner dla klienta

Część II – Model The Challenger Sale w mojej organizacji – sesja dedykowana

 • Mapowanie procesu sprzedaży – mocne strony i „wąskie gardła”
 • Dominujący styl sprzedaży w naszej organizacji
 • Co motywuje naszych klientów – określenie wartości i potrzeb z punktu widzenia klientów
 • Nowy targeting – podział klientów na podstawie wartości i kategorii potrzeb
 • Unikalne cechy naszych produktów lub możliwych do zaproponowania rozwiązań
 • Wypracowanie ścieżki przekonywania naszych klientów
 • Opracowanie założeń dla nowego stylu sprzedaży i sposobu zarządzania

Część III – The Challenger Sale jako sposób na realizację wyzwań

 • Jak The Challenger Sale sprawdza się w praktyce
 • Tailoring – dopasowanie jako podstawa skutecznego przekonywania
 • Dopasowanie na poziomie branży klienta
 • Jak umiejętnie zmapować układ wpływów i władzy w organizacji klienta
 • Jak rozpoznawać rolę poszczególnych osób po stronie klienta w procesie podejmowania decyzji (Lis, decydenci, doradcy i opiniodawcy)
 • Jak sporządzać mapę decyzyjną organizacji klienta, która pomoże w wybraniu strategii wygrywającej
 • Zbudowanie umiejętności dopasowania na poziomie indywidualnych preferencji danej osoby – metaprogramy
 • Dopasowanie i prowadzenie jako podstawa sukcesu w sprzedaży
 • Określenie zasad kontrolowania procesu sprzedaży – w jaki sposób handlowiec może kontrolować poszczególne etapy
 • Kontrolowanie aspektu finansowego kontraktów
 • Jak sprawić aby sprzedaż była powtarzalna a klienci lojalni

 

Korzyści dla uczestników projektu:

 • Zbudowanie optymalnej strategii sprzedaży dla swojej branży i firmie
 • Podniesienie efektywności sprzedaży oraz zwiększenie skuteczności dotarcia do klientów
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych w swojej firmie
 • Wzmocnienie pozycji firmy oraz roli handlowców w oczach klienta
 • Uporządkowanie procesu sprzedaży oraz sposobu pracy z klientami
 • Wypracowanie skutecznych narzędzi związanych ze sprzedażą swoich produktów i rozwiązań
 • Przygotowanie handlowców do pracy z wymagającymi i trudnymi klientami
 • Zwiększenie lojalności klientów poprzez zwiększenie kompetencji i umiejętności sprzedawców
 • Zbudowanie większej pewności oraz motywacji do działania w zespole sprzedaży
 • Wypracowanie narzędzi, dzięki którym można uczyć i inspirować klienta (Teach), dopasowywać przekaz (Tailor) i kontrolować proces sprzedaży (Take control)
 • Zwiększenie świadomości procesów biznesowych, a w szczególności planowania i zarządzania sprzedażą
Adresaci szkolenia

Zapraszamy najwyższą kadrę zarządzającą, szefów sprzedaży i najważniejsze osoby odpowiedzialne za sprzedaż.

 

Program szczegółowy szkolenia
Projekt szkoleniowo-doradczy „The Challenger Sale” składa się z 3 części:
 1. The Challenger Sale czyli sprzedawcy, którzy wygrywają – szkolenie otwarte wspólne dla wszystkich uczestników
  (2 dni)
 2. Model The Challenger Sale w mojej organizacji – sesja coachingowo-doradcza lub/i warsztat dedykowany dla poszczególnych klientów wewnątrz ich organizacji  
  (1 dzień w każdej z firm)
 3. The Challenger Sale jako sposób na realizację wyzwań – szkolenie otwarte wspólne dla wszystkich uczestników
  (2 dni)
Program poszczególnych części projektu – szkoleń i sesji doradczo-coachingowej
Część I – The Challenger Sale czyli sprzedawcy, którzy wygrywają – szkolenie
 1. Wprowadzenie
 • Program i agenda szkolenia
 • Kontrakt na cały projekt
 • Poznanie i przedstawienie się uczestników – ćwiczenie wizytówka
 1. Sprzedawanie to gra
 • Symulacja sprzedaży produktów z różnych branż – omówienie na forum procesu sprzedaży, poszczególnych etapów i sposobów przekonywania klienta oraz najistotniejszych mechanizmów procesu decyzyjnego.
 • Trzy rewolucje w sprzedaży – przykłady przełomowych technik i zmian podejścia do sprzedaży:
  I. Hunter i Farmer
  II. Psychologia sprzedaży
  III. Sprzedaż konsultacyjna
 • Przejście od sprzedaży produktów do sprzedaży rozwiązań – case study z różnych branż
 • Jaki handlowiec jest najskuteczniejszy – praca w grupach, opis handlowca z poziomu postawy i zachowań – zbudowanie przez grupę wyjściowego profilu, który w przekonaniu uczestników odnosi największe sukcesy
 1. Style sprzedaży – od Pracusia do Challengera
 • Mój styl sprzedaży – test badający indywidualne preferencje sprzedażowe
 • Jak zmienił się rynek i kontekst sprzedaży – omówienie badań na temat sprzedaży oraz wyłonienie 5 typów sprzedawców
 • Charakterystyka poszczególnych stylów sprzedaży
  Podział na grupy, w których uczestnicy opisują poszczególne typy na poziomie zachowań. Omówienie na forum.
 • Gra buduję zespół handlowy – każdy z uczestników buduje z pięciu opisanych typów swój zespół do realizacji konkretnego celu sprzedażowego
 • The Challenger Sale jako nowa rewolucja w sprzedaży oraz różnice i podstawowe przewagi stylu sprzedaży Challengera – omówienie na forum i ocena szans na sukces zbudowanych wcześniej zespołów
 1. Podstawowe umiejętności i zachowania Challengera – reguła 4T
 • TEACHING – jak na podstawie analizy klienta zaoferować mu unikalną perspektywę – praca w grupach nad case study oraz przykłady uczestników
 • TAILORING – jak wyłonić wartości i ważne dla klienta powody związane z podejmowaniem decyzji(drive’y) i zbudować na nich przekaz dopasowany do danej osoby – przykłady z kilku branż
 • TAKING CONTROL – Jak kontrolować proces sprzedaży na każdym jego etapie
 • TENSION – umiejętność budowania i wykorzystania konstruktywnego napięcia, czyli jak wybić klienta ze strefy komfortu i sprawić by chciał od nas kupić
 1. Challenger na poziomie postawy
 • Koncepcja poziomów logicznych – jak ocenić, a zarazem budować postawę
 • Poziom przekonań i wartości – ćwiczenie „Power of value”
 • Przekonania wzmacniające i ograniczające – ćwiczenie „Dobry i zły klient”, a następnie w grupach nauka pracy z przekonaniami ćwiczenia: „Mentalny saper” i „Mentalny wojownik”
 • Dekalog Challengera – najważniejsze przekonania i założenia, które mają Challengerzy
 1. Teaching – jak uczyć klientów pokazując im nową perspektywę dla ich biznesu
 • Dlaczego chcemy słuchać niektórych sprzedawców, a innych po dwóch zdaniach mamy dość?
  Symulacja prezentacji na forum, 2-3 prezentacje sprzedażowe, które audytorium ocenia według kryteriów: Która prezentacja zrobiła na tobie wrażenie i dlaczego?, Która prezentacja była słaba i dlaczego? Wspólne omówienie.
 • Najważniejsze zasady uczenia klientów – błąd „Oczywistości”, czyli nie powtarzaj klientowi tego co wie!
 • Jak sprawić by klient rozwijając swój biznes potrzebował rozwiązania zawierającego twój produkt
 • Rozmowa komercyjna, jako nowa struktura przekonywania – przykłady kilku rozmów z różnych branż – analiza w grupach i omówienie na forum
 1. Challenger w działaniu
 • Reguła PRD (Powód-Różnica- Dowód) – czyli logika przekonywania, dzięki której klienci podejmują decyzję kupna
 • Sprzedaj nam swój produkt
  Każdy z uczestników przygotowuje prezentację swojego produktu lub rozwiązania i przedstawia ją na forum
  Feedback od trenera i grupy, ze wskazaniem mocnych argumentów oraz elementów do poprawki.
 • Prezentacje po poprawkach – feedback zgodnie z zasadą czy kupuję czy nie i co mnie przekonało?
 1. Challenger jako doradca i partner dla klienta
 • Podsumowanie i zbudowanie indywidualnych planów wdrożenia nabytej wiedzy
Część II – Model The Challenger Sale w mojej organizacji – sesja doradcza dedykowana danej firmie
 1. Strategia sprzedaży na co dzień- założenia vs. osiągane rezultaty
 • Główne założenia i cele strategiczne firmy
 • Czy klienci chcą od nas kupować?
 • Proces sprzedaży w kontekście osiąganych efektów
 • Mapowanie procesu sprzedaży – mocne strony i „wąskie gardła”
 • Jaki styl dominuje w zespole sprzedaży – mentalny model sprzedawania preferowany w firmie
Sesja doradcza, na której wraz menedżerami odpowiedzialnymi za sprzedaż zostanie przeprowadzona analiza strategii sprzedażowej, danych sprzedażowych(wskaźniki finansowe) oraz procesu i stylu związanego z pozyskiwanie, sprzedażą i obsługą klienta
 1. Jak sprawić by klienci chcieli od nas więcej kupować i polecać nas innym
 • Kto jest naszym klientek i dlaczego miałby od nas kupować ? Powody, które skłaniają klientów do zainteresowania się możliwością kupna – Zasada: jeśli nie mam potrzeby nie kupuję!
 • Dlaczego mieliby kupować od nas? Unikalne cechy naszych produktów lub możliwych do zaproponowania rozwiązań – Zasada: jeśli produkty się nie różnią to lepiej kupić najtańszy!
 • Dlaczego klienci mieliby nam ufać? Jaki jest dowód? Zasada: jeśli nie mogę sprawdzić informacji, które przekazuje handlowiec to pozostaję przy starym rozwiązaniu!
 • Jak przekonywać naszych klientów – wypracowanie ścieżki przekonywania zgodnej ze strukturą rozmowy komercyjnej Challengera
Sesja doradcza – analiza klientów i produktu oraz wypracowanie „Argumentera” czyli narzędzia dla handlowców do przekonywania w stylu Challenger.
Część III – The Challenger Sale jako sposób na realizację wyzwań – szkolenie
 1. Sesja follow up
 • Jak „The Challenger Sale” sprawdza się w praktyce. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami, które są związane z zastosowaniem narzędzi i stylu Challengera w kontaktach z klientami. Omówienie co działa, a co należy jeszcze raz omówić lub uzupełnić
 1. Tailoring – dopasowanie jako podstawa skutecznego przekonywania
 • Czym jest dopasowanie i dlaczego jest takie ważne – ćwiczenia z dopasowanie „Chodzenie w cudzych butach”
 • Różne poziomy dopasowania – branża, firma, pełniona rola, osobowość klienta; przykłady dopasowania i gra „Porucznik Columbo”
 • Dlaczego tracimy szanse na kontrakty, czyli typowe błędy wynikające z niedopasowania
 1. Dopasowanie na poziomie organizacji czyli jak odczytać układ wpływów i władzy w firmie klienta
 • Nowa fizyka sprzedaży, czyli jak obecnie odbywa się proces podejmowania decyzji w firmie
 • Czym jest mapa układu władzy
 • Jak rozpoznawać rolę poszczególnych osób po stronie klienta w procesie podejmowania decyzji (Lis, decydenci, doradcy i opiniodawcy) – przykłady i case study
 • Różne rodzaje strategii działania w zależności roli poszczególnych osób – gra symulacyjna „Kto jest kim w firmie?”( na podstawie przygotowanej firmy)
 • Jak sporządzać mapę decyzyjną, która pomoże w wybraniu strategii wygrywającej – praca indywidualna nad mapą swojego klienta – prezentacje i omówienie na forum
 
 1. Dopasowanie mentalne
 • Co jest ważne i co wierzy nasz klient – ćwiczenie „Słowa klucze”, a następnie gra „Detektyw przekonań”, w grupach analiza kilku wypowiedzi klientów, postaci z tv i filmów, tak by później zidentyfikować przekonania i wartości, w które wierzą prezentowane postaci
 • Zasady pracy z przekonaniami i wartościami klientów
 • Typowe błędy w kontaktach z klientami z poziomu przekonań
 1. Jak nadawać na tych samych falach, czyli dopasowanie na poziomie konkretnej osoby
 • Indywidualne filtry informacyjne danej osoby – metaprogramy
 • Zręczność językowa w komunikacji z klientem, czyli zasady budowania komunikatów zgodnie z preferencjami naszego klienta – struktura i sposób budowania przekazu
 • Jak diagnozować i podawać informacje zgodnie z preferencją naszego rozmówcy – seria ćwiczeń diagnozujących style sortowania informacji oraz doskonalenie budowania i przekonywania z użyciem metaprogramów
 1. Take control – jak kontrolować proces sprzedaży i prowadzić klienta w precyzyjnie do celu
 • Na czy polega prowadzenie i jakie ma znaczenie – ćwiczenie „Ślepiec”
 • Błędne przekonania na temat kontroli w sprzedaży
 • Zasady kontrolowania procesu sprzedaży na poszczególnych etapach – przykłady i case study
 • Budowanie konstruktywnego napięcia i sytuacje konfrontacji podczas spotkania sprzedażowego
 • Kontrola aspektu finansowego – jak Challenger rozmawia o pieniądzach, symulacja sprzedaży nastawiona na aspekt rozmowy o pieniądzach „Mit ceny”
 • Grzeczna i stanowcza asertywność Challengera w kontaktach z klientami – ćwiczenia najlepszych technik asertywnych pasujących do stylu Challengera
 1. Challenger w praktyce
 • Symulacja prawdziwych kontaktów z klientami.Uczestnicy będą mieli za zadanie od początku do końca przeprowadzić spotkanie z klientem, tak by przekonać go do swojego produktu lub rozwiązania zgodnie z regułą 4T. Klientem będzie nowa osoba „z zewnątrz”, a zatem prawdziwy challenge w praktyce. Po spotkaniu feedback i krótkie omówienie.
 
 1. Zakończenie
 • Zbudowanie indywidualnych planów wdrożenia nabytej wiedzy
 • Podsumowanie przez każdego swoich doświadczeń i wrażeń z uczestnictwa w projekcie
Dodatkowe informacje

W przypadku szkolenia dedykowanego Państwa Firmie proponujemy optymalny podział:

Szkolenie 2 dniowe –  dla wszystkich,  którzy zajmują się sprzedażą

Projekt szkoleniowo-doradczy:

Szkolenie  2+1+2 – tylko dla szefów sprzedaży, właścicieli firm lub osób odpowiedzialnych za sprzedaż

Szkolenie 2+2+2 – dla zarządzających sprzedażą i ich zespołów handlowych

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania