Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Partycypacyjny menedżer zarządzający zespołem handlowców w branży FMCG

Partycypacyjny styl zarządzania buduje zespół-drużynę poprzez kreowanie poczucia własności organizacji wśród pracowników wyzwalając poczucie dumy i motywację pracowników do zwiększenia produktywności w celu osiągnięcia założonych celów. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie kierowania pracą zespołu Przedstawicieli Handlowych w branży FMCG, zapoznanie z praktycznymi narzędziami, które od zaraz można wdrożyć i wykorzystać we własnej pracy z podległym zespołem Handlowców a także przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu motywowania, inspirowania, ale także egzekwowania i oceny realizacji wytyczonych zadań sprzedażowych i merchandisingowych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Podniesienie kompetencji w zakresie kierowania pracą zespołu Przedstawicieli Handlowych w branży FMCG
 • Zapoznanie z praktycznymi narzędziami, które od zaraz można wdrożyć i wykorzystać we własnej pracy z podległym zespołem Handlowców
 • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu motywowania, inspirowania ale także egzekwowania i oceny realizacji wytyczonych zadań sprzedażowych i merchandisingowych
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania partycypacyjnego, czyli coś nowego zamiast kija i marchewki

Uczestnicy szkolenia rozwiną i pogłębią swoje umiejętności w pięciu obszarach:


 • Zarządzanie zespołem o rozproszonej strukturze

Umiejętności szczególnie przydatne gdy menedżera nie ma biura by raz w tygodniu zorganizować spotkanie robocze. Podlegający mu handlowcy pracują zdalnie, zarządzają rozległym terenem, nie spotykają się ze sobą częściej niż 2-3 razy w roku i raportują z rynku lub bezpośrednio z domu. Zdalne delegowanie i motywowanie to kluczowe kompetencje w dzisiejszym konkurencyjnym rynku, w którym nie ma już miejsca na odwlekanie decyzji lub uleganie manipulacyjnym postawom podwładnych, którzy również pracują pod presją wyniku i czasu. Dobre zrozumienie nadrzędnej zasady: „na czas nie ma podaży, jest tylko popyt” – daje najlepsze efekty.

 • Zarządzanie przez cele

Wzmocnienie umiejętności planowania, stawiania, monitorowania i rozliczania z realizacji celów i zadań. Kompetencje szczególnie przydatne, gdy menedżer rozliczany jest bezpośrednio przez swojego zwierzchnika ze skuteczności realizacji celów i zadań w okresie czasu miesiąc/kwartał. Czasami menedżer zarządzający sprzedażą posiada pełne uprawnienia do planowania celów sprzedażowych i zadań a czasami posiada je w okrojonej formie np. może ingerować tylko w podział odgórnego targetu na poszczególne osoby. Sposób w jaki komunikuje i monitoruje realizację celów często decyduje o jego osobistej skuteczności.

 • Budowanie skutecznego zespołu

Wzmocnienie umiejętności dobierania, wdrażania, motywowania i oceny efektywności pracowników. Aktualnie menedżer musi łączyć w sobie kompetencje nie tylko stricte zarządcze ale również z zakresu selekcji i rekrutacji pracowników do swojego zespołu. Często w trafnych decyzjach personalnych pomaga intuicja i doświadczenie, warto jednak wytrenować lub wzmocnić w sobie najlepsze nawyki, które można wykorzystać w tym procesie. O motywowaniu powiedziano już chyba wszystko, zatem na tym szkoleniu omówione zostaną naprawdę najtrudniejsze przypadki z czystej praktyki. Trener zaprezentuje materiał video z praktycznych działań z prawdziwymi zespołami, omówi ich efektywność a także poda kilka „złotych rad” jak skutecznie motywować, gdy już wszystkie metody zawiodły. Jeśli chodzi o kompetencje Podczas oceniania efektywności zespołu ważna jest informacja zwrotna do całego zespołu a nie poszczególnych jego członków. Tę umiejętność można i należy trenować.

 • Wspieranie i rozwój członków zespołu

W wielu firmach stawia się przed menedżerami oczekiwanie, że swoją postawą i zaangażowaniem spowodują iż ich zespoły zaczną myśleć i działać podobnie jak oni. Mówi się, że miarą skuteczności tej synergii w myśleniu jest autorytet szefa. Najczęściej sformułowanie to kojarzone jest z silną i autokratyczną osobowością. Tymczasem autorytet menedżera ma wiele źródeł, co najmniej kilkanaście. Znaczna część szefów korzysta maksymalnie z dwóch lub trzech, które oscylują wokół przysłowiowej marchewki i kija. Podczas szkolenia menedżerowie otrzymają praktyczna wiedzę i instrumenty w jaki sposób zbudować autorytet na nowo a następnie właściwie nim zarządzać w czasie. Wygrywają tylko Ci, którzy nie boją się transformacji siebie „od zaraz”.

 • Praca z Przedstawicielem w terenie

Trener, który pracował w terenie ze swoimi podległymi przedstawicielami w trzech koncernach i jako zewnętrzny coach przepracował ponad 1600 godzin w terenie podzieli się praktyczną wiedzą z zakresu:

 • Planowania indywidualnych treningów z Przedstawicielami
 • Tworzenia raportingu i kryteriów skorelowanych z kompetencjami funkcyjnymi i miękkimi oraz systemem motywacyjnym
 • Najlepszych standardów prowadzenia treningu i pracy 1:1 z podległym Przedstawicielem w terenie
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej według autorskiej metody fundamentów, która rozwija i inspiruje Przedstawiciela do wytężonej pracy i osobistego rozwoju w Firmie

Program szkolenia

MODUŁ 1: Efektywne zarządzanie

 • Podejmowanie decyzji
 • Praca w permanentnej zmianie
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Zbieranie, weryfikacja i przekazywanie informacji na linii Dyrektor – Oddział
 • Promowanie wartości kooperacji wśród podległych Pracowników

MODUŁ 2: Zarządzanie przez cele

 • Zorientowanie na cele i wyniki
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Organizowanie Ludzi wokół realizacji zadań i celów
 • Planowanie i monitorowanie pracy poszczególnych osób
 • Umiejętność badania przyczyn niewywiązywania się z zadań i obowiązków

MODUŁ 3: Delegowanie

 • Osobista organizacja pracy
 • Delegowanie świadome
 • Planowanie i porządkowanie priorytetów
 • Wyznaczanie punktów kontrolnych i raportowanie
 • Przekazywanie zadań i rozliczanie z ich wykonania

MODUŁ 4: Wspieranie i rozwój pracowników

 • Motywowanie i stymulowanie podległych Przedstawicieli
 • Wspieranie i współpraca w terenie z Przedstawicielami
 • Wykazywanie inicjatywy w zakresie rozwijania rynku (pozyskiwanie Klientów)
 • Spotkania z zespołem nakierowane na szkolenie i instruktarz
 • Rozwijanie kompetencji miękkich u podległych Przedstawicieli w podziale na: umiejętności osobiste/techniki i taktyki sprzedaży/wiedzę merytoryczną/własne nastawienie

MODUŁ 5: Budowanie zespołu

 • Przywództwo i zarządzanie własnym autorytetem
 • Wpływanie na opinie i postawy innych
 • Umiejętność zdobywania akceptacji dla swoich propozycji
 • Integrowanie i motywowanie Przedstawicieli do wspólnego działania
 • Promowanie i rozwijanie norm grupowych zgodnych celami firmy

MODUŁ 6: Skuteczne motywowanie

 • Zorientowanie na cele i wyniki (model zachowań i wyników; motywowanie od końca)
 • Skuteczne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Dyscyplinowanie i ocena realizowanych zadań przez Przedstawicieli
 • Oddziaływanie na zespół Przedstawicieli, wywieranie wpływu i perswazja
 • Podejście partycypacyjne zamiast kija i marchewki jako opcja w motywowaniu opornych

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej: 30% czasu – teoria, 70% czasu ćwiczenia, zadania indywidualne i grupowe, rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniem z Trenerem – Praktykiem, który odpowiadał za budowanie zespołów i motywowanie ich do wytężonego wysiłku w branżach FMCG. 11 lat doświadczenia szkoleniowego i 7 lat doświadczenia w branży FMCG na stanowiskach handlowych i menedżerskich.

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów. Każdy Uczestnik szkolenia ma także możliwość zakontraktowania z Trenerem indywidualnych treningów tzw. training on the job ze swoimi Przedstawicielami.

Adresaci

Szkolenie adresowane do:

 • Menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności kierownicze oraz dowiedzieć się jak jeszcze lepiej zarządzać potencjałem swoich Ludzi, którzy chcą rozwinąć postawę nowoczesnego lidera zespołu
 • Menedżerów, których zespoły narażone są na wysoką rotację
 • Menedżerów, którzy zarządzają zespołami projektowymi, które realizują złożone i długofalowe zadania sprzedażowe
 • Menedżerów, którzy chcą motywować konkretnych handlowców do konkretnych zadań, chcą wprowadzić system partycypacyjny wykorzystujący efekt synergii w zespole
 • Menedżerów, którzy zarządzają swoimi handlowcami zdalnie i sporadycznie mają okazję do spotkań grupowych w biurze

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie