Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Skuteczny menadżer, czyli jak realizować cele i rozwijać potencjał pracowników

Poznanie własnych zalet i wad jako menedżera Praktyka budowania zespołu skutecznie realizującego zadania Podniesienie kwalifikacji wywierania wpływu na pracowników; budowania autorytetu Rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą w zespole oraz poznanie środków zapewniających skuteczny przepływ informacji w zespole i całej organizacji Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami Uczestnik otrzyma odpowiedzi na pytania: Jak budować skuteczny zespół pracowników? Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami? Jak wpływać na pracowników, aby motywować ich do pracy? Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie? Jak rozwijać swój potencjał menedżera?

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poznanie własnych zalet i wad jako menedżera
 • Praktyka budowania zespołu skutecznie realizującego zadania
 • Podniesienie kwalifikacji wywierania wpływu na pracowników; budowania autorytetu
 • Rozwój umiejętności dzielenia się wiedzą w zespole oraz poznanie środków zapewniających skuteczny przepływ informacji w zespole i całej organizacji
 • Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami

Uczestnik otrzyma odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować skuteczny zespół pracowników?
 • Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
 • Jak wpływać na pracowników, aby motywować ich do pracy?
 • Jak podnosić własne kompetencje menedżerskie?
 • Jak rozwijać swój potencjał menedżera?

Program szkolenia

1. Samopoznanie kluczem do skuteczności w działaniu

 • Zasoby osobiste menedżera
 • Osobiste zalety i wady – poznanie siebie, diagnoza, osobisty SWOT
 • Style komunikowania się – jak się komunikujesz?
 • Style kierowania zespołem – jak zarządzasz potencjałem zespołu?
 • Style wywierania wpływu – jak radzisz sobie z motywowaniem pracowników?

2. Narzędzia skutecznego menedżera – komunikowanie werbalne

 • Wykorzystanie komunikowania werbalnego w pracy menedżera – waga słów
 • Retoryka w komunikowaniu się z zespołem – umiejętność jasnego mówienia
 • Umiejętność przekonywania – sztuka perswazji w praktyce menedżera

3. Narzędzia skutecznego menedżera – komunikowanie niewerbalne

 • Reguły autoprezentacji menedżera
 • Wykorzystanie gestów w biznesie
 • Mimika twarzy i jej znaczenie w komunikowaniu
 • Postawa, rekwizyty, ubiór a przekaz
 • Rola i znaczenie głosu w pracy menedżera

4. Narzędzia skutecznego menedżera – aktywne słuchanie

 • Parafraza – użyteczność parafrazy w relacjach zawodowych
 • Zadawanie pytań – dlaczego trzeba pytać?
 • Bariery w słuchaniu pracowników i techniki pokonywania
 • Skuteczne słuchanie pracowników, słuchanie tego, co nie zostało powiedziane

5. Trudne rozmowy szefa

 • Jak zwalniać pracowników?
 • Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
 • Jak ustępować pracownikom?
 • Jak oceniać pracowników?
 • Jak karać pracowników?
 • Jak nagradzać pracowników?
 • Zasady informacji zwrotnej (feedbacku)

6. Tworzenie i realizacja strategii działania zespołu

 • Proces budowania zespołu
 • Zasady zarządzania nowoczesnym, twórczym zespołem
 • Role grupowe w zespole
 • Przydział zadań w zespole – od czego zależy?

7. Sztuka motywowania zespołu do pracy

 • Metody i techniki wspierające innowacyjność w zespole
 • Metody i techniki rozwiązywania problemów w pracy zespołu
 • Innowacyjność a adaptacja do zmian zespołu
 • Delegowanie – zasady i reguły

8. Trudne sytuacje w procesie kierowania zespołem

 • Kolega a szef – co można, czego nie wolno robić?
 • Budowanie zespołu – tworzenie wspólnej kultury organizacyjnej
 • Etyka w zespole – normy i wartości, granice prywatności w pracy zawodowej
 • Mobbing a egzekwowanie zadań
 • Konflikt – czy warto go unikać?

Metody szkoleniowe

 • Mini wykłady wprowadzające do tematu lub podsumowujące temat
 • Testy samooceny
 • Odgrywanie ról kierowniczych w konkretnych sytuacjach
 • Zespołowe rozwiązywanie problemu
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich – praktyka
 • Analiza przypadków

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Adresaci

Warsztat adresowany jest do:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • kadry rezerwowej firm oraz osób zarządzających instytucjami publicznymi.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie