PLANER

„Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem” – to chińskie przysłowie przyświeca naszym szkoleniom

Menu

SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA z Kontrahentem

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość kontynuacji procesu w postaci:
indywidualnych sesji treningowych w miejscu pracy.

Sesje 1:1 z Trenerem
nakierowane są na wzmocnienie właściwych nawyków, wyeliminowanie deficytów komunikacyjnych oraz wyrobienia nawyku właściwego analizowania rozmowy „po”.

Po treningu Uczestnik otrzymuje raport z indywidualnymi celami do dalszej realizacji.

Po okresie miesiąca istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia sesji utrwalającej.

 

Cele i korzyści szkolenia
Uczestnicy szkolenia rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności w trzech obszarach:
 • Skuteczna komunikacja (język, precyzja wypowiedzi, naturalny sposób bycia, rozpoznawanie i dopasowywanie się do typów charakterologicznych klientów, zasady aktywnego słuchania, postawa w nietypowych i trudnych sytuacjach, precyzja wypowiedzi)

 • Skuteczne wywieranie wpływu i motywowanie do działania(najlepsze standardy rozmowy przychodzącej i wychodzącej, kontrola rozmowy, sztuka przyciągania uwagi i wzbudzania zainteresowania podczas rozmów wychodzących tzw. ”zimnych”, trafnego „wstrzelania się” w główne potrzeby i oczekiwania drugiej strony, radzenie sobie w sytuacjach niejednoznacznych i odbiegających od przyjętych norm; m. innymi jak mówić i nie pogarszać sytuacji)

 • Budowanie i podtrzymywanie relacji z obecnym i potencjalnym Klientem (umiejętność skutecznego podtrzymywania pierwszego kontaktu poprzez umówienie się na kolejny (mail/telefon/spotkanie), umiejętność pisania krótkich perswazyjnych maili w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, umiejętność przygotowania krótkiej, perswazyjnej prezentacji na pierwsze spotkanie z potencjalnym Klientem w celu wywarcia dobrego pierwszego wrażenia
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które utrzymują regularny kontakt telefoniczny z Klientami, zarządzają relacjami poprzez telefon, odpowiadają za serwis i bieżącą obsługę, są odpowiedzialni za budowanie nowych kontaktów z kontrahentami.
Program szczegółowy szkolenia

MODUŁ 1: Poszukiwanie nowych Kontrahentów

Trening umiejętności w zakresie:

 • Wyodrębnianie grup obecnych i docelowych interesariuszy
 • Analiza poszczególnych grup pod względem oczekiwań i potrzeb
 • Analiza poszczególnych grup pod kątem preferowanych form kontaktu

MODUŁ 2: Telefon – narzędzie w pracy Konsultanta/Doradcy/Eksperta

 • Najważniejsze zasady profesjonalnego komunikowania się przez telefon
 • Pierwsze wrażenie w rozmowie „zimnej” – na które składowe mogę wpływać, a na które nie.
 • Głos- narzędzie pracy- jaki głos wzbudza pozytywne reakcje i dlaczego
 • Tempo wypowiedzi, reagowanie na wypowiedź i pytania rozmówcy
 • Nagrania + analiza rozmów

W trakcie modułu min. pracownicy wzmocnią potrzebę utrzymywania kontaktu z obecnymi i zbudowania kontaktu z nowymi Klientami; przepracują warsztaty z rejestratorem – będą mogli nagrać swoje rozmowy w celu  przeanalizowania pod kątem  kompetencji miękkich i funkcyjnych elementów np. sposób przedstawiania się, tempo rozmowy, intonacja, naturalność, słuchanie werbalne i inne).

MODUŁ 3: Typologia Klientów

 • Test – omówienie testu
 •  Nagrania + analiza rozmów (umiejętność rozpoznawania określonego typu i dopasowania się do Klienta)

Dzisiaj wszyscy jesteśmy wrogo nastawieni do telefonujących do nas „konsultantów”. Niechętnie kontynuujemy rozmowy inicjowane przez korporacje telekomunikacyjne, firmy reklamowe, badawcze, firmy reprezentujące masmedia itp. Często reagujmy wrogo już na wstępie rozmowy a dalszy jej ciąg „podciągamy” pod to, co nazywamy standardem, czyli zawracaniem nam głowy lub zabieraniem cennego czasu. Ponieważ sami mamy takie doświadczenia, to tym bardziej trudno nam jest wyzwolić w sobie pozytywny potencjał i przeprowadzić rozmowę inną, niż wszystkie, inną od tych, których sami doświadczaliśmy. Jednym z elementów budowania własnej skuteczności jest umiejętność dopasowania się do „drugiej strony”. Jak rozpoznać „typ” , „mentalność” , „nastawienie”.
W trakcie modułu Pracownicy przejdą praktyczny trening tej umiejętności.

MODUŁ 4: Rozmowy z Klientami wychodzące oraz przychodzące

 • Rozmowa przychodząca i wychodząca – różnice i podobieństwa
 • Skuteczne stosowanie zasady „Nic nie muszę”
 • Pozytywne wywieranie wpływu
 • Nagrania + analiza rozmów

W trakcie modułu Uczestnicy będą analizować własne rozmowy oraz rozmowy innych, anonimowych Doradców pod kątem tzw.” naturalności”. Często zdarza się, że podczas szkolenia poddana jest w wątpliwość  skuteczność omawianych sposobów i technik działania, gdyż jak twierdzą znaczna większość z nich nie jest zgodna z ich osobowością i sposobem działania. Ten element można również trenować! O tym przekonają się w trakcie tego Modułu.

MODUŁ 5: Technika POPO

 • Radzenie sobie w sytuacjach niejednoznacznych, wyjaśnianie trudnych, drażliwych, zawiłych kwestii, umiejętność błyskotliwego przeramowania trudnego stanowiska potencjalnego Klienta w celu zachowania profesjonalizmu i podtrzymania pozytywnej relacji
 • Nagrania + analiza rozmów

Zdarza się, że nawet w trakcie pierwszego kontaktu telefonicznego trafiamy na różne obiektywne trudności. Np. rozmowa z osobą nie decyzyjną (asystentka), Klient zgłaszający konkretne potrzebę, która wybiega poza nasze możliwości i kompetencje lub inne. W trakcie modułu Pracownicy będą mogli potrenować technikę błyskotliwego podtrzymywania rozmowy, która zapowiada się mało konstruktywnie lub wręcz rozmówca ma wrogie i konfrontacyjne nastawienie.

MODUŁ 6: Budowanie i podtrzymywanie relacji z Klientami

 • Wypracowanie najlepszych formuł mailowych – „w nawiązaniu do rozmowy”
 • Techniki skutecznego umawiania się na spotkanie w siedzibie Banku lub w firmie klienta

W trakcie Modułu Pracownicy będą mogli w nawiązaniu do rozmowy napisać mail do Klienta i przeanalizować go pod kątem poprawności i adekwatności do zainicjowanego kontaktu telefonicznego.

Metody szkoleniowe

Szkolenie dwudniowe, prowadzone w formie warsztatowej: 20% – teoria, 80% – ćwiczenia i sesje telefoniczne.

Rozmowy przychodzące i wychodzące nagrywane są przy pomocy rejestratorów mowy w celu ćwiczenia technik komunikacyjnych, technik perswazyjnych, umiejętności budowania relacji przez telefon oraz skutecznego umawiania się na dalszy kontakt telefoniczny, mailowy, osobisty.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania