PLANER

Nie ma większego zagrożenia dla wolnej gospodarki, niż wrogość zatrudnionych wobec zysku.Peter F. Drucker

Menu

NOWOŚĆ

PRZYWÓDZTWO Z ELEMENTAMI MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Prezydent Stanów Zjednoczonych – John Quincy Adams powiedział:

Jeśli twoja aktywność inspiruje innych, by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem.”

 

Czy chcesz być takim właśnie liderem, który inspiruje, rozwija i buduje motywację a jednocześnie jest dobrze zorganizowany i efektywny w działaniu?

Dowiedz się jak łączyć sprawdzone od lat metody z nowinkami z obszaru zarządzania aby podnieść efekty i satysfakcję pracy zespołu na wyższy poziom.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zbudować wizję własnego przywództwa oraz określić konkretne ścieżki dalszego rozwoju w tym obszarze.
 • Wypracować umiejętności podnoszące poziom przywództwa na coraz to wyższe poziomy.
 • Poznać narzędzia i techniki pozwalające kształtować atrakcyjne miejsca pracy.
 • Poznać metody i narzędzia pozwalające zrozumieć pracowników i w efekcie zbudować trwałą relację z zespołem.
 • Wypracować umiejętności i techniki podnoszące motywację i utrzymujące determinację zespołu.
Adresaci szkolenia
 • Liderzy zespołów
 • Menedżerowie średniego szczebla
 • Właściciele małych i średnich firm,  w tym głównie osoby początkujące oraz średnio zaawansowane w obszarze przywództwa
Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1

 

1. Przywództwo – jakim jestem liderem?

Uczestnik szkolenia:

 • Zrozumie istotne różnice między przywództwem a zarządzaniem oraz związane z każdym z tych podejść konsekwencje
 • Pozna cechy, nawyki i zachowania skutecznego przywódcy
 • Dowie się w jaki sposób można podnosić przywództwo na kolejne poziomy rozwoju i w efekcie być bardziej skutecznym liderem

2. Servant Leadership w praktyce, czyli o osiąganiu wysokiej efektywności bez zewnętrznej motywacji

Uczestnik szkolenia:

 • Będzie wiedział czym jest popularna na całym świecie koncepcja Servant Leadership i dlaczego jest ona tak skuteczna w budowaniu lojalności całych zespołów pracowników
 • Pozna konkretne kroki pozwalające wdrażać tę koncepcję w organizacjach
 • W trakcie warsztatów określi zgodność swojego modelu zarządzania z koncepcją Servant Leadership i pozna obszary do potencjalnego usprawnienia

3. Aktywne słuchanie, obserwacja i budowanie inspirujących komunikatów

Uczestnik szkolenia:

 • W trakcie ćwiczeń zdobędzie umiejętność skutecznego zadawania pytań, słuchania i obserwacji rozmówcy w celu uzyskania jak najdokładniejszych informacji oraz wypracuje sposób na budowanie inspirujących komunikatów
 • Pozna najważniejsze zasady skutecznej komunikacji a także dowie się dlaczego warto aktywnie słuchać i jak to robić w praktyce.
 • Będzie wiedział na ile ważne jest pierwsze wrażenie i dalszy przekaz niewerbalny.

 

4. Proaktywność w życiu i w pracy, czyli o tym jak przenieść swoją efektywność na zupełnie inny poziom

Uczestnik szkolenia:

 • Dowie się czym jest proaktywność i jak ją można wykorzystać do poprawy własnej efektywności w zarządzaniu
 • W ramach ćwiczeń określi swój poziom proaktywności i pozna obszary, które można usprawnić w tym zakresie.
 • Będzie potrafił komunikować się w proaktywny sposób wpływając pozytywnie na osoby ze swojego otoczenia

5. Skuteczne wyznaczanie celów, delegowanie zadań i odpowiedzialności

Uczestnik szkolenia:

 • Dowie się jak efektywnie wyznaczać i komunikować cele
 • Pozna w praktyce schemat delegowania zadań oraz odpowiedzialności pozwalający zwiększyć szansę na pozytywne zakończenie zadania
 • Pozna i zastosuje najnowsze narzędzia z tego obszaru bazujące na koncepcji Management 3.0

 

Dzień 2

6. Umiejętność współpracy z ludźmi – podstawa skutecznego przywództwa

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna i utrwali w trakcie ćwiczeń mechanizmy pozwalające budować trwałą relację z pracownikiem
 • Będzie miał świadomość błędów menedżerskich, które mogą wpłynąć w negatywny sposób na budowanie tej relacji.

 

7. Uwarunkowania zachowań osób z zespołu wynikające z analizy transakcyjnej

Uczestnik szkolenia:

 • Będzie potrafił rozpoznawać problemy komunikacyjne mające swoje źródło w analizie transakcyjnej i odpowiednio je korygować.
 • Pozna schematy zachowań i odpowiadające im reakcje wynikające z analizy transakcyjnej, przez co podniesie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji i delegowania zadań.

8. Udzielanie i dawanie rozwojowej informacji zwrotnej

Uczestnik szkolenia:

 • Będzie potrafił stosować schemat i pozna zasady udzielania informacji zwrotnej działającej motywująco na pracownika
 • Poszerzy wiedzę w tym obszarze o praktyczne wskazówki i doświadczenia innych menedżerów.

9. Motywowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania

Uczestnik szkolenia:

 • Pozna klasyczne teorie motywacji oraz współczesne trendy w tym obszarze i dowie się dlaczego niektóre z nich już nie działają.
 • Będzie potrafił rozpoznać obszary motywujące pracowników oraz przeanalizować wpływ zmian na motywację dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi z obszaru Management 3.0
Metody szkoleniowe
 •  dyskusje
 • analizy przypadków
 • odgrywanie ról
 • wykład
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania