Trzeba poświęcać tyle czasu na ulepszanie samego siebie, aby zabrakło go na krytykę innych:)

Menu

PRZYWÓDZTWO Z ELEMENTAMI MOTYWACJI PRACOWNIKÓW

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności Uczestników w zakresie skutecznego motywowania podwładnych. Koncentruje się ono na dwóch głównych obszarach: czynników motywujących i demotywujących wynikających ze struktury Firmy oraz działaniach samego przełożonego.

Kierownicy wyższego szczebla pogłębią głównie wiedzę związaną ze strategicznym podejściem do kwestii motywacji w Firmie (w zakresie tworzenia struktur oraz polityki personalnej).

Kierownicy średniego i niższego szczebla pogłębią przede wszystkim wiedzę z zakresu motywacyjnego aspektu działań operacyjnych (tworzenie warunków pracy oraz bezpośrednie działania motywacyjne przełożonego).

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Skutecznie angażować podwładnych w realizację idei biznesowej i celów swojej Firmy
 • Dopasować narzędzia kierownicze do specyfiki podwładnych tak, by wzmacniać efektywność ich działania
 • Budować klimat pracy, który zwiększy motywację i lojalność ludzi
 • Kształcić w swoich pracownikach samodzielności i umiejętność samokierowania
 • Wspierać rozwój podwładnych każdego dnia

Uczestnicy:

Menedżerowie każdego szczebla, liderzy projektów

Program szkolenia

1. Menedżer a przywódca

 • Zadania menedżera a zadania przywódcy w organizacji
 • Model powszechnego przywództwa: CLIMB
 • Mity przywództwa i wyzwania przywódcy: Co nas ogranicza?
 • „Drabinka rozwoju lidera” i niezbędne działania pomagające wejść na kolejne szczeble

2. Czynniki, które wpływają na motywację i lojalność pracowników

 • Elementy w organizacji zmniejszające niezadowolenie pracowników
 • Czynniki wzbudzające motywację
 • Lojalność pracowników: czym jest i co ją buduje?
 • Działania menedżera wspomagające zaangażowanie, motywację i lojalność podwładnych

3. Przegląd narzędzi budowania motywacji wewnętrznej

 • Integracja celów Firmy i celów pracowników
 • Podstawowe potrzeby podwładnych i ich wpływ na stosowane narzędzia motywacji
 • Udzielanie informacji zwrotnych jako narzędzie motywowania
 • Działania lidera zwiększające motywację (rozmowa motywująca):
  • „Kij” czy „marchewka” – jakimi sankcjami dysponuje przełożony?
  • Zastosowanie w praktyce teorii treści pracy
  • Team-briefing jako narzędzie motywacji

4. Komunikacja wspólna, hierarchiczna i osobista: kluczowe narzędzia pracy menedżera

 • Trzy poziomy zarządzania komunikacją: zagrożenia i korzyści
 • Systemowe podejście do komunikacji w Firmie
 • Tworzenie technik wspierających zarządzanie komunikacją
 • Komunikacja osobista: klimat obronny czy klimat współpracy?

5. Inspirujące komunikowanie celów

 • Komunikowanie: czym się różni od informowania?
 • Błędy menedżerów w komunikowaniu celów i idei biznesowej jako przyczyna niskiej skuteczności zarządzania
 • Reguły i zakres efektywnego komunikowania celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych
 • Budowanie reguł współpracy wspierających osiąganie celów Firmy

6. Team-briefing: spotkania, które wzmacniają Twoich podwładnych

 • Team briefing: przeszkoda czy korzyść?
 • Trzy kluczowe elementy team briefingu
 • Obszary przekazywanych informacji
 • Planowanie spotkań team briefing: niezbędne działania menedżera przed, w trakcie i po
 • Prowadzenie spotkań: kompetencje wymagane od menedżera

7. Przywództwo sytuacyjne: Zarządzanie dojrzałością zawodową podwładnych

 • Czym tak naprawdę jest przywództwo sytuacyjne?
 • Kluczowe założenia menedżera kierującego sytuacyjnie jednostką i zespołem
 • Poziomy dojrzałości pracowników: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania
 • Poziomy dojrzałości zespołów: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania
 • Kluczowe zagrożenia w zarządzaniu dojrzałością podwładnych i zespołu oraz sposoby zapobiegania im
 • Empowerment pracowniczy: kształtowanie samodzielnych, aktywnie wspierających działania Firmy pracowników

8. Menedżer coachem każdego dnia

 • Bieżąca informacja zwrotna jako narzędzie rozwoju podwładnych
 • Zasady udzielania rozwojowej informacji zwrotnej
 • Nagrody i kary w ręku menedżera: szansa czy zagrożenie dla celów Firmy?
 • Analiza potrzeby rozwojowej podwładnych: dziewięć okręgów ograniczających lub inspirujących doskonalenie oraz rola menedżera w każdym z nich
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania