Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

POKOLENIE BB, X, Y, Z –  WYZWANIA SPRZEDAŻY

Według szacunków, w 2025 roku przedstawiciele pokolenia Y zdominują rynek pracy i będą stanowić około 75% osób aktywnych zawodowo na świecie. W tej grupie znajdą się również reprezentanci pokolenia Z, a ich odsetek wyniesie ok. 20%. Warto więc już teraz zastanowić się kim są osoby należące do tych generacji i jakie są ich oczekiwania odnośnie obsługi i sprzedaży. Według badań, pokolenie Y i Z w sposób diametralny różnią się od pokoleń BB i X. Różne są postawy, sposób myślenia, metody komunikacji i sposoby budowania relacji. Nieuchronnie przestają działać dotychczasowe techniki sprzedaży i „stare” standardy obsługi i sprzedaży. Potrzebna jest nowa, unikalna umiejętność sprzedażowa: dostosowanie obsługi do konkretnego pokolenia.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem warsztatu jest:

 • Pozwolić znaleźć ujście emocjom związanym z pojawieniem się nowych pokoleń
 • Nauczyć się rozróżniać emocje od faktów
 • Nauczyć się pracować tylko na tych faktach, na które mamy wpływ
 • Przyjąć do wiadomości nieuniknioną rzeczywistość
 • Zacząć myśleć narzędziowo a nie emocjonalnie
 • Poznać specyfikę nowych pokoleń
 • Poznać specyfikę „starych” pokoleń
 • Wypracowanie konkretnych narzędzi sprzedaży do poszczególnych pokoleń. Narzędzia będą tworzone przez uczestników szkolenia, stąd będę ściśle dostosowane do specyfiki firmy.

Program szkolenia

 1. POKOLENIA W PRAKTYCE TECHNIK SPRZEDAŻY

Analiza procesu sprzedaży pod kątem budowania przewagi konkurencyjnej. Wstęp do budowania relacji silniejszych niż konkurencja

 • Sprzedaż krok po kroku w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej
 • Luki w działaniach konkurencji i metody wypełniania tych luk
 • Zmiana stereotypu w sprzedaży: ze „sprzedającego” na rzecz „doradcy”
 • Sprzedawca Snajperem – sprzedaż do pokoleń – nowe wyzwanie

Cele modułu:

 • Uświadomienie sobie wrażliwych momentów w sprzedaży mających kluczowe znaczenie dla klienta
 • Świadomie prowadzenie procesu sprzedaży pod kątem budowania przewagi konkurencyjnej (indywidualizacja sprzedaży)
 • Jak wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej narzędzia będące poza świadomością klienta (praca na potrzebach merytorycznych i psychologicznych)
 • Technika oglądania świata z perspektywy klienta
 • Poszukiwanie w tym świecie argumentów, do których nie dotarła konkurencja
 • Pozbycie się skłonności do oceniania i etykietowania, które zaciemniają realny obraz potrzeb klienta
 1. Wycieczka w prawdziwą perspektywę pokoleń Boomersów, X,Y,Z

Krótki wykład wprowadzający zagadnienia grup demograficznych w oparciu o badania statystyczne (realizowane w Polsce)

Pokolenia  bez emocji

 • Rozdanie grupom informacji o „nowych pokoleniach”
 • Każda grupa przygotowuje prezentacje profilu demograficznego bez emocji
 • Prezentacja – bez emocjonalnych opinii i komentarzy
 • Poznanie specyfiki grup pokoleniowych oparciu o badania
 • Poznanie rzeczywistej specyfiki pokoleń bez „łatek” uprzedzeń i emocji
 • Uczestnicy samodzielnie będą eksplorować specyfikę różnych pokoleń
 • Uświadomienie sobie nieodwracalności procesu zmian pokoleniowych

Cele modułu:

 • Uświadomienie wyzwań sprzedażowych związanych z przemianami demograficznymi
 • Kto z kim chce współpracować i dlaczego? Analiza przyczyn
 • Mocne strony i słabe „nowych pokoleń”
 • Analiza aktualnej struktury pokoleniowej klientów – specyfika firmy. Perspektywa przyszłości
 • Uświadomienie Uczestnikom, co wynika z takiej struktury wiekowej
 • Określenie szans sprzedażowych i wygenerowanie pomysłów, jak je wykorzystać
 • Określenie zagrożeń sprzedażowych i wygenerowanie pomysłów, jak im zapobiegać
 1. ETAP BADANIA POTRZEB – różnice pokoleniowe i narzędzia

Zbieranie argumentacji do sprzedaży
Jakość argumentów kontra ilość argumentów
Badanie potrzeb jako rozmowa kontra badanie potrzeb jako przesłuchanie

 • Skłonność do zasypywania klientów argumentami niezgodnymi z jego oczekiwaniami (ilość a nie jakość)
 • Skłonność do zasypywania klientów argumentami ogólnymi, nie różniącymi się od argumentacji konkurencji
 • Dogłębna analiza potrzeb klientów z poszczególnych pokoleń
 • Techniki pozyskiwania informacji niezbędnych do snajperskiej argumentacji
 • Na podstawie powyższego warsztatu:

Wypracowanie katalogu potrzeb specyficznych dla poszczególnych pokoleń.

Cele modułu:

 • Narzędzia świadomego prowadzenia badania potrzeb.
 • Narzędzia docierania do pokładów potrzeb poszczególnych pokoleń.
 • Prowadzenie badania potrzeb metodą swobodnej  i angażującej rozmowy
 • Empatyczne, wielowymiarowe słuchanie
 • Pozyskiwanie głębokich indywidualnych informacji o potrzebach klientów z poszczególnych pokoleń
 • Budowanie wizerunku doradcy a nie „stereotypowego” handlowca. Metody budowania wizerunku versus specyfika pokoleń
 • Wzbudzenie uczucia „bycia niezbędnym”  lub “bycia cool” dla klienta
 1. ETAP OFEROWANIA – różnice pokoleniowe i narzędzia
 • Snajperskie argumentowanie w sprzedaży
 • Świadome argumentowanie kontra „strzelanie na ślepo”

Jak się komunikować do różnych pokoleń

 • Burza mózgów bez cenzury
 • Jak? metody, narzędzia, sposoby, techniki, środki, pomysły, zalecenia itd…
 • Po burzy mózgów: wybór narzędzi komunikowania do „praktycznego i natychmiastowego zastosowani
 • Jak dokonywać transferu wiedzy międzypokoleniowej
 • Metody zlecania zadań przedstawicielom nowych pokoleń
 • Metody udzielania informacji zwrotne nowym pokoleniom
 • Metody rozmów korygujących wobec nowych pokoleń.
 • Przykłady zastosowania
 • Na podstawie powyższego warsztatu:

Baza argumentów sprzedażowych dostosowanych do poszczególnych pokoleń.

Cele modułu:

 • Świadomość konieczności rozmawiania z klientem językiem korzyści
 • Świadomość języka dopasowanego do specyfiki pokoleniowej klienta
 • Argumentowanie  precyzyjnie trafiające w potrzeby klienta
 • Argumentowanie w taki sposób, żeby klient miał przeświadczenie, że handlowiec mówi wyłącznie „do niego”
 • Jak sprawić, żeby klient miał poczucie, że się go rozumie
 • Osiągnięcie w relacjach z klientem pozycji partnera, doradcy
 • Budowanie wobec klienta „uzależnienia” psychologicznego
 1. OBIEKCJE – różnice pokoleniowe i narzędzia
 • Dlaczego obiekcje powstają?
 • Obiekcje z powodu poirytowania Klienta – błąd handlowca
 • Obiekcje obiektywne: sukces handlowca
 • Na podstawie powyższego warsztatu:

Baza argumentów sprzedażowych dostosowanych do poszczególnych pokoleń.

Cele modułu:

 • Źródła powstawania obiekcji – analiza źródeł charakterystycznych dla poszczególnych pokoleń
 • Auto świadomość swojej reakcji w obiekcjach
 • Przegląd technik radzenia sobie z obiekcjami – ich odmiany w zależności od pokoleń
 • Wpływ emocji na obiekcje
 • Doprowadzenie klienta do „twórczych” obiekcji, będących rzeczywistym sygnałem zainteresowania
 • Nabranie „zadaniowego” a nie emocjonalnego podejścia do obiekcji klienta
 1. ZACISKANIE SUPŁA – JAK FINALIZOWAĆ SPRZEDAŻ
 • Wypracowanie technik domykania sprzedaży, dostosowanych do specyfiki i potrzeb pokoleń

Metody szkoleniowe

Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach.

W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki:

 • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
 • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
 • ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność)

Materiał teoretyczny ilustrowany jest wieloma przykładami z biznesu, filmami, studiami przypadków i bogatego doświadczenia biznesowego trenerów. Uczestnicy ćwiczą i odnoszą poznane treści do własnej organizacji.

W TRAKCIE SZKOLEŃ UCZESTNICY:

 • Dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne
 • Ćwiczą pożądane zachowania
 • Udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wypracowują zasady współpracy i komunikacji
 • Otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji, poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających relacjami z Klientami:

 • Dyrektorów sprzedaży
 • Key account manager’ów
 • Regionalnych kierowników sprzedaży
 • Kierowników działu obsługi klienta
 • Członków zespołów ds. obsługi klientów

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie