Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Nowoczesne przywództwo. Jak kierować zespołami w cyfrowym świecie?

W XXI wieku firmy stoją przed wieloma wyzwaniami, których nie znano wcześniej. Są to: zachodzące zmiany z nieznaną wcześniej prędkością we wszystkich obszarach od zarządzania kadrami po zarządzanie produkcją, wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, który z poziomu dobrowolności staje się dzisiaj koniecznością oraz wyzwania związane z trendami demograficznymi, w tym wejściem na rynek pracy pokolenia Z, którego stosunek do pracy jest odmienny od tych znanych starszym pokoleniom. Wyzwania te zmieniają tradycyjne np. demokratyczne przywództwo w przywództwo nowej generacji oparte na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na dzieleniu się odpowiedzialnością, na samodzielnym podejmowaniu decyzji przez pracowników operacyjnych czy wykonywaniu zadań bez kontroli i monitoringu obowiązków. Wraz z początkiem XXI wieku język przywództwa został wzbogacony o nowe terminy, a wraz z nimi o nowe jego formy, takie jak rozproszone, zdecentralizowane, demokratyczne, rozdzielcze, współpracujące, kolektywne, kooperacyjne, współbieżne, skoordynowane, relacyjne i współdzielone przywództwo.

Do rozpoczęcia pozostało:

238 dni
1590 zł/os.
17.12 - 19.12.2024
 • 17.12 - 19.12.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Forma szkolenia
Stacjonarnie

Czas trwania
3 dni (od 9.00 do 13.30) ( 12 godz. )

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

 • Celem treningu jest wsparcie menedżerów w zrozumieniu i praktykowaniu zasad-nieznanych dotąd w Polsce modeli przywództwa, w tym współdzielonego przywództwa (ang. shared leadership), omówienie, w jaki sposób odbywa się podejmowanie decyzji w tym modelu oraz przekazanie dobrych praktyk tej formy, jak i innych rodzajów przywództwa znanych z praktyki i badań realizowanych w XXI wieku przez specjalistów.
 • Drugim celem jest prezentacja modelu określanego terminem ‘przywództwo służebne’ (ang. servant leadership) polegającemu na budowaniu relacji oraz partnerstwa z pracownikami, klientami i innymi liderami.
 • Trzecim celem jest zachęcenie uczestników do poszukiwania nowych form kierowania zespołami i ich pracą, które będą dopasowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy firmy

Korzyści uczestników warsztatu

Słuchacze otrzymają:

 • Slajdy prezentujące zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • Porady praktyczne zarówno sformułowane przez trenerkę, jak i również wspólnie wypracowane podczas trwania szkolenia
 • Ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności nowoczesnego kierowania zespołami

Program szkolenia

 

 1. Rodzaje przywództwa XXI wieku – teoria wynikająca z praktyki
 • Przywództwo transformacyjne
 • Przywództwo charyzmatyczne
 • Przywództwo transakcyjne
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Przywództwo współdzielone
 • Przywództwo służebne
 • Przywództwo VUCA
 • Przywództwo włączające

Metoda: wykład wprowadzający, omówienie przypadku każdego rodzaju przywództwa

 

 1. Samoświadomość przywódcy
 • Co muszę wiedzieć przywódcy XXI wieku?
 • Hierarchia wartości a stosunek do pracy, zespołu, kolegów i koleżanek
 • Automotywowanie a motywowanie kolegów i koleżanek do zaangażowania w realizację celów firmy
 • Zarządzanie własnymi emocjami
 • Rozwój wiedzy i nabywanie nowych kompetencji

Metoda: Sesja pytań coachingowych celem stworzenia możliwości rozbudzenia samoświadomości przywódczej uczestnika szkolenia. Mini wykład podsumowujący

 

 1. Słabości menedżerów XXI wieku
 • mikromenedżer – kto to taki?
 • dlaczego nadzorowanie, kontrolowanie i monitoring demotywują podwładnych?
 • kiss up – kick down – do czego prowadzą błędy w komunikowaniu z pracownikami?
 • brak autorefleksji, czyli pozór omnipotencji

Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników

 1. Współdzielone przywództwo w zespołach – zasady, dobre praktyki
 • Budowanie sieci społecznej, czyli powiązań pomiędzy pracownikami
 • Pokonywanie ograniczeń lidera zespołu
 • Współpraca w zespole rozproszonym
 • Współpraca z innymi zespołami w dobie cyfrowej

Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników

 

 1. Przywództwo służebne – czym jest i czemu służy?
 • Poznanie potrzeb pracowników i zespołów podstawą służebnego przywództwa
 • Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym istotą służebnego przywództwa
 • Wiara w wiedzę i doświadczenie pracowników wyzwaniem przywódcy
 • Służebność wobec systemów, procesów i pracy zespołów jako metoda zarządzaniem firmą

Metoda: wykład wprowadzający, analiza konkretnej sytuacji, dyskusja uczestników

Metody szkoleniowe

 • wprowadzenie
 • testy autodiagnozy
 • odgrywanie ról
 • praca zespołowa
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń
 • dobre praktyki

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu w kierowaniu zespołami, zajmujących stanowiska kierownicze, np. prezesów, dyrektorów, menedżerów, liderów produkcji, itp.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.
2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie