Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KULTURA FEEDBACKU W ZESPOLE – warsztat wprowadzający kulturę informacji zwrotnej wśród pracowników wszystkich szczebli

Potrzeba feedbacku – Pracownicy wszystkich szczebli (nie tylko menedżerowie) zrozumieją potrzebę czystej, jasnej, konstruktywnej, bezemocjonalnej i rozwojowej informacji zwrotnej. Pułapki oceny innych – Nauczą się nie oceniać „książki po okładce”. Doświadczą w praktyce jak często nasza ocena rzeczywistości (i innych) różni się od stanu faktycznego. Przez jakie nieuświadomione filtry dokonujemy oceny innych. I jakie są skutki takich błędów. Poznają narzędzia feedbacku zapobiegające takim błędom. Kultura feedbacku – Uczestnicy szkolenia zrozumieją, że kultura feedbacku polega na jego jakości, częstotliwości i zdolności proszenia o informację zwrotną. Narzędzia komunikacji – Uczestnicy uświadomią sobie (nieuświadomione dotąd) skutki „spontanicznej komunikacji” i jej wpływ na efekty informacji zwrotnej. Formaty feedbacku –Uczestnicy poznają podstawowe, a przede wszystkim użyteczne formaty informacji zwrotnej (do zastosowania w różnych sytuacjach przyjmowania i udzielania feedbacku). Trudne sytuacji – Uczestnicy przetrenują feedback w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wymagających asertywności i kontroli emocji.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Potrzeba feedbacku

 • Pracownicy wszystkich szczebli (nie tylko menedżerowie) zrozumieją potrzebę czystej, jasnej, konstruktywnej, bezemocjonalnej i rozwojowej informacji zwrotnej.

Pułapki oceny innych

 • Nauczą się nie oceniać „książki po okładce”. Doświadczą w praktyce jak często nasza ocena rzeczywistości (i innych) różni się od stanu faktycznego. Przez jakie nieuświadomione filtry dokonujemy oceny innych. I jakie są skutki takich błędów. Poznają narzędzia feedbacku zapobiegające takim błędom.

Kultura feedbacku

 • Uczestnicy szkolenia zrozumieją, że kultura feedbacku polega na jego jakości, częstotliwości i zdolności proszenia o informację zwrotną.

Narzędzia komunikacji

 • Uczestnicy uświadomią sobie (nieuświadomione dotąd) skutki „spontanicznej komunikacji” i jej wpływ na efekty informacji zwrotnej.

Formaty feedbacku

 • Uczestnicy poznają podstawowe, a przede wszystkim użyteczne formaty informacji zwrotnej (do zastosowania w różnych sytuacjach przyjmowania i udzielania feedbacku).

Trudne sytuacje

 • Uczestnicy przetrenują feedback w sytuacjach trudnych emocjonalnie, wymagających asertywności i kontroli emocji.

Program szkolenia

I. Otwarcie szkolenia

 1. Cele, tematyka szkolenia oraz korzyści ze zmiany kultury informacji zwrotnej w zespole.

II. Dlaczego potrzebujemy kultury

 1. Wzajemna ocena – pułapki i zagrożenia
 • Trafność oceny
 • Jakie znaczenie ma obiektywizm feedbacku?
 • Czy nasza ocena sytuacji zawsze jest trafna?
 • Czy oceny nasze i innych ludzi się różnią? Dlaczego?
 • Postrzeganie samych siebie ale przede wszystkim postrzeganie innych)
 • Przykłady błędów oceny z doświadczenia Uczestników
 • Podsumowanie i omówienie błędów oceny
 1. Sprzężenie jakości informacji zwrotnej z efektami
 2. Dlaczego pracownicy nie lubią procesu wzajemnej oceny?
 3. Dlaczego potrzebujemy kultury feedbacku ?
 4. Wdrożenie kultury feedbacku– szanse i zagrożenia

III. Efektywna Komunikacja  – niewidzialny twórca kultury feedbacku

 1. Droga komunikatu
 2. Warunki dobrej komunikacji
 3. Aspekt informacyjny i relacyjny komunikacji
 4. Bariery komunikacyjne
 5. Unikanie nieporozumień poprzez zamykanie koła komunikacji
 6. Różnice indywidualne w procesie komunikacji – czym się różnimy, jak różnice w kodowaniu i dekodowaniu wpływają na jakość komunikacji
 7. Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji
 8. Pytania w fedbacku (rodzaje pytań i ich rola)
 9. Pytania w praktyce – ćwiczenie na zadawanie pytań otwartych
 10. Aktywne słuchanie, jako narzędzie budowania relacji i eliminowania barier komunikacyjnych
 11. Błędy w słuchaniu i ukryte założenia 
 12. Aktywne słuchanie w praktyce na bazie case study

IV. Jak formułować feedback

 1. Podstawowe zasady przekazywania feedbacku – podstawowe, praktyczne i użyteczne techniki feedbacku
 2. Feedback w praktyce – ćwiczenie w trójkach

V. Ja jako odbiorca informacji zwrotnej

 1. Dlaczego i jak prosić o feedback
 2. Jak przyjmować feedback
 3. Prośba o feedback – ćwiczenie w parach i na forum
 4. Przyjmowanie feedbacku

      –  Błędy:

 • Gromadzenie kontrargumentów
 • Usprawiedliwianie się
 • Odpowiadanie krytyką na krytykę
 • Reakcja prawidłowa:
 • Reakcja na krytykę „wprost”
 • Reakcja na krytykę uogólnioną
 • Reakcja na krytykę aluzyjną
 • Reakcja na „domyślną ocenę”
 • Reakcja na krytykę „Uwikłaną”

VI. Asertywność w służbie kultury feedbacku

 1. Wprowadzenie techniki odmawiania- asertywna odmowa
 • Trening asertywnego odmawiania
 • Techniki wspomagające asertywną odmowę
 • Cd treningu z pogłębioną trudnością emocjonalną
 • Włączmy element konsekwencji – zdarta płyta i zapowiedź sankcji
 • Cd treningu z włączonym elementem konsekwencji
 1. Asertywność w feedbacku: reagowanie na ocenę, emocje innych itp.
 • Techniki asertywnego reagowania na agresję
 • Stawianie granic
 • Technika panowania nad emocjami w konflikcie
 • Trening technik
 • Asertywność w egzekwowaniu ustaleń i podejmowaniu decyzji

VII. Jak zainicjować zmiany w zakresie feedbacku w zespole

 1. Jak zainicjować zmiany w zespole – dyskusja i prezentacja trenera
 2. Kontrakt z zespołem na bieżący feedback – ćwiczenie w grupach

VIII. Emocje – wróg na drodze kultury feedbacku

 1. Źródła i przebieg konfliktów
 2. Reakcje na sytuacje konfliktowe
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów
 4. Stanowiska i interesy stron

IX. Podsumowanie szkolenia

 1. Podsumowanie szkolenia i rundka wypowiedzi Uczestników
 2. Ewaluacja

Metody szkoleniowe

Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach.

W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Dodatkowo praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki:

 • ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość)
 • mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza)
 • ćwiczenie nowych technik przy zastosowaniu narzędzi projektowych (umiejętność)

Materiał teoretyczny ilustrowany jest wieloma przykładami z biznesu, filmami, studiami przypadków i bogatego doświadczenia biznesowego trenerów. Uczestnicy ćwiczą i odnoszą poznane treści do własnej organizacji.

W TRAKCIE SZKOLEŃ UCZESTNICY:

 • Dyskutują i komentują przedstawiane treści teoretyczne
 • Ćwiczą pożądane zachowania
 • Udzielają sobie nawzajem konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wypracowują zasady współpracy i komunikacji
 • Otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionych sesji, poszerzające i pogłębiające omówione zagadnienia

Adresaci

Projekt skierowany jest dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi a także potencjalnych kandydatów na stanowiska menedżerskie.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie