Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, SYSTEM KOMUNIKOWANIA CELOWEGO

Najczęściej występującymi utrudnieniami w komunikacji celowej są : Wymieszanie obszarów zawodowego i prywatnego, co wywołuje silny emocjonalny stosunek do osób i spraw spotykanych w pracy Klubowy (koleżeński) albo skrajnie odmienny, wojskowy model zarządzania ludźmi i przekazywania im poleceń Oczekiwanie identycznych do własnych wzorców zachowań Stres wywołany zmianami, lęk przed zmianą, próby zatrzymania dotychczasowego stanu rzeczy Brak jasnych systemów przepływu informacji, komunikowanie intuicyjne, zamiast systemowego KORZYŚCI jakie uzyska uczestnik szkolenia: Lepsze precyzowanie celów w kontaktach interpersonalnych Zwiększenie skuteczności osiągania zakładanych celów Zdolność dokonywania trafnych odczytów stylów zachowań innych ludzi i reagowania na nie Skuteczne porozumiewanie się z innymi z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zarówno odbiorców komunikatów, jak i własnych Opanowanie lęku i stresu związanego z przekazywaniem i odbieraniem informacji trudnych Usprawnienie procesów przepływu informacji

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Dostarczenie wiedzy na temat zasad skutecznej komunikacji ze współpracownikami
 • Budowanie i utrzymanie wizerunku profesjonalisty
 • Ograniczenie czynnika emocjonalnego na rzecz racjonalnej komunikacji profesjonalnej
 • Organizacja i prowadzenie efektywnych spotkań
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

KORZYŚCI jakie uzyska uczestnik szkolenia:

 • Lepsze precyzowanie celów w kontaktach interpersonalnych
 • Zwiększenie skuteczności osiągania zakładanych celów
 • Zdolność dokonywania trafnych odczytów stylów zachowań innych ludzi i reagowania na nie
 • Skuteczne porozumiewanie się z innymi z uwzględnieniem specyficznych potrzeb zarówno odbiorców komunikatów, jak i własnych
 • Opanowanie lęku i stresu związanego z przekazywaniem i odbieraniem informacji trudnych
 • Usprawnienie procesów przepływu informacji

Program szkolenia

1. Proces zarządzania zadaniami

 • Mózg a podejmowane działania
 • Wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
 • Automatyczne posługiwanie się nawykami językowymi
 • Efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
 • Zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań
 • Gromadzenie, analiza, porządkowanie spraw – hierarchia wg Eisenhowera

2. Planowanie zadań

 • Definiowanie celów i zasad
 • Budowanie wizji końcowych rezultatów
 • Gromadzenie narzędzi niezbędnych do wykonania zadania – praca na zasobach
 • Autoorganizacja – prawo Parkinsona
 • Udział innych osób w realizacji zadania
 • Techniki delegowania zadań

3. Budowanie zespołu pracującego w oparciu o Getting Things Done ( GTD)

 • Kultura organizacyjna a program GTD
 • Organizowanie pracy zespołowej – podział zadań według kompetencji, cech osobowych oraz osobistych planów
 • Komunikowanie a GTD
 • Kontrola przebiegu pracy i wykorzystania czasu
 • Prolongowanie ekspozycji emocji – koncentracja na zadaniu
 • Intencja w komunikowaniu – poszanowanie pracy innych ludzi.

4. Racjonalizacja komunikowania się z ludźmi.

 • Skuteczne komunikowanie się – techniką wspierającą zarządzanie czasem
 • Racjonalne czytanie dokumentów
 • Racjonalne korzystanie z telefonu i Internetu
 • Racjonalne odbywanie narad
 • Racjonalne prowadzenie rozmów
 • Reguły asertywności w relacjach międzyludzkich
 • Zbudowanie skutecznego obiegu informacji

5. Zasady bieżącej komunikacji

 • Komunikowanie się, interakcja, komunikat, przepływ informacji – podstawowe pojęcia.
 • Właściwości istotne w kontaktach międzyludzkich.
 • Uwzględnianie potrzeb ludzkich w procesie komunikowania się.
 • Strategia „trójkowa” stosowana w komunikacji.
 • Gotowość do dialogu – utrzymanie kontaktu ( skrzynka kontaktowa).
 • Schemat konstrukcji wypowiedzi
 • 7 zasad kształtowania wypowiedzi
 • Typy komunikatów i style komunikatów
 • Znaczenie komunikacji bieżącej
 • Bariery komunikacyjne

6. Komunikowanie celowe.

 • Ustalanie priorytetów w budowaniu komunikatu – hierarchiczna konstrukcja wypowiedzi.
 • Etapy rozmowy
 • Pochwała i nagana – czemu mają służyć ?
 • Style komunikowania się – silne i słabe strony.
 • Stosowanie profesjonalnego, ale zrozumiałego języka

7. Trudny rozmówca, trudne sytuacje – jak sobie radzić?

 • Określenie typów trudnych rozmówców i sytuacji
 • Objawy i skala oceny stresu
 • Podstawowe zachowania w trudnych sytuacjach
 • Stawianie granic – asertywne reagowanie na zarzut

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i ma charakter narzędziowy. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe do wykorzystania narzędzia wspomagające autoorganizację oraz przepływ informacji, na których podczas szkolenia prowadzony jest warsztat.

 • wprowadzenie – mini wykłady
 • opracowywanie list zadań oraz budowanie programu zarządzania nimi
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego
 • ćwiczenia grupowe
 • implementacja programu GTD
 • ćwiczenia obejmujące budowanie przekazu ogólnego / jednostkowego, jednostronnego / dwustronnego, racjonalnego / emocjonalnego
 • symulacja sytuacyjna – warsztat

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie