Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KOMUNIKACJA W PROCESIE DELEGOWANIA ZADAŃ

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym oraz sobą samym poprzez wdrożenie polityki wyważonej pomiędzy celami zadaniowymi a interpersonalnymi. Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracowniczym oraz sobą samym poprzez wdrożenie polityki wyważonej pomiędzy celami zadaniowymi a interpersonalnymi.

Cele szczegółowe:

 • Określenie celów zespołu i etapów ich realizowania
 • Wzmocnienie indywidualnych zasobów w celu wykorzystania ich w pracy grupowej
 • Przetrenowanie postaw zaangażowanych
 • Wyciszenie emocji na rzecz zachowań profesjonalnych
 • Usprawnienie komunikacji, stworzenie schematów przepływu informacji
 • Nabycie technik szybkiego delegowania zadań
 • Integracja zespołu

Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności:

 • Nowoczesnego zarządzania zespołem
 • Budowania autorytetu
 • Analizy potrzeb i kompetencji pracowników
 • Aktywizacji osobistej i automotywacji do działania
 • Przeciwdziałania zniechęceniu, wypaleniu zawodowemu i rotacji pracowników
 • Zapobiegania kryzysom personalnym
 • Wymiany informacji
 • Skutecznego komunikowania się
 • Wzmocnienia więzi

Program szkolenia

1. Efektywność

 • Planowanie w oparciu o koncepcję budowy domu
 • Planowanie z uwzględnieniem ról życiowych
 • Matryca zarządzania zadaniami (wg Eisenhowera)
 • Siedem nawyków skutecznego działania wg Coveya
 • Ósmy nawyk skutecznego działania wg Coveya
 • Kontrola wstępna, bieżąca i końcowa
 • Przewodzenie grupie – podnoszenie efektywności ludzi

2. Dobór zespołu pracowniczego

 • Znaczenie więzi w pracy zespołowej
 • Zespół współpracowników
 • Dopasowanie ludzi do zadań i zadań do ludzi – kompetencje zawodowe i predyspozycje do zadań zawodowych
 • Koncentracja na zadaniach vs dbanie o dobre relacje między ludźmi

3. Moje miejsce w zespole

 • Budowa własnego autorytetu
 • Zachowania asertywne jako opozycja do agresji
 • Radzenie sobie z trudnymi ludźmi i pytaniami
 • Wprowadzenie do coachingu indywidualnego i pracowniczego

4. Określanie i realizacja celów

 • Rodzaje celów
 • Cele indywidualne i grupowe
 • Przetransformowanie celu jako podstawa planu działania
 • Warunki działania celowego

5. Podejmowanie decyzji

 • Rodzaje i uwarunkowania decyzji
 • Konstruowanie zespołów zadaniowych i negocjacyjnych – zarządzanie dywizjonalne
 • Szybkie reagowanie
 • Techniki kierowania w różnych sytuacjach wraz z sytuacjami kryzysowymi
 • Delegowanie zadań

6. Proces komunikowania w delegowaniu zadań

 • Zasady delegowania
 • Intencja – nastawienie do rozmowy i rozmówcy
 • Proces rozwoju pracownika a inspiracja do zmian – koncentracja na zadaniach, czy na relacjach?
 • Model Diltsa – poziom pracy z pracownikiem, w celu uzyskania pożądanej zmiany jego zachowania
 • Komunikowanie się, interakcja, komunikat, przepływ informacji – podstawowe pojęcia
 • Właściwości istotne w kontaktach międzyludzkich
 • Uwzględnianie potrzeb ludzkich w procesie komunikowania się
 • Znaczenie komunikacji bieżącej
 • Gotowość do dialogu – utrzymanie kontaktu ( skrzynka kontaktowa)
 • Bariery komunikacyjne

7.  Argumentowanie

 • Słuchanie jako podstawa skutecznej argumentacji
 • Skuteczne słuchanie
 • Wyciąganie informacji z przekazywanych przez rozmówcę treści
 • Argumentowanie przez zadawanie pytań
 • Argumentacja emocjonalna i racjonalna
 • Taktyki emocji dodatnich i ujemnych
 • Różnorodność argumentów – argumentacja dwustronna
 • Szyk nestoriański w argumentowaniu – zasada CFS
 • Argumentacja według Arystotelesa – teza, uświadomienie problemu, przedstawienie rozwiązania, korzyści, wezwanie do działania
 • Ilość i jakość argumentów
 • Wykorzystanie argumentów partnera do uzasadnienia swojego stanowiska

8. Motywowanie

 • Różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem
 • Automotywowanie i motywowanie do działania
 • Podstawowe modele i typy motywowania
 • Motywowanie indywidualne i grupowe
 • Nagana i nagroda – narzędzia menedżerskie
 • Dobór środków motywujących do sytuacji i potrzeb
 • Koncepcja „Silnych Stron” wg Instytutu Gallupa
 • „25 dokonań” – potwierdzenie kompetencji. Motywowanie w oparciu o talenty i predyspozycje
 • 7 zasad skutecznego pozytywnego wsparcia
 • Obserwacja i analiza poziomu motywacji w zespole. Diagnozowanie potrzeb

9. Sytuacje konfliktowe

 • Natura emocji i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich
 • Sytuacje stresogenne – przeciwdziałanie i radzenie sobie z nimi
 • Konflikty naturalne
 • Konflikty strategiczne
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Kryzysy – znaczenie i procedury

10. Wstęp do negocjowania

 • Sytuacje nienegocjowalne
 • Warunki niezbędne do procesu negocjacyjnego
 • Poszukiwanie rozwiązań w miejsce uporu przy swoim
 • Wybór strategii rozwiązywania konfliktu
 • Kotwice emocjonalne i ich wykorzystanie
 • Delegowanie w ramach procesu negocjacyjnego – praca zespołowa

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.

Zajęcia prowadzone są według schematu:

 1. wstępny krótki wykład teoretyczny
 2. badanie predyspozycji słuchaczy na podstawie ich zachowań podczas ćwiczenia
 3. korekta
 4. dobór właściwego ćwiczenia wywołującego pożądane zachowania
 5. przeprowadzenie ćwiczenia w formie warsztatowej
 6. analiza wyników
 7. dyskusja

Powyższy schemat dotyczy kolejno poszczególnych podtematów szkolenia.

Narzędzia:

 • kwestionariusze ankiet m. in. kompetencji społecznych, modeli zarządzania, poziomu poczucia sprawstwa, poziomu zaangażowania
 • ćwiczenia oparte o metodę przypadków
 • symulacje wykorzystujące doświadczenia reprezentowanej grupy
 • rejestracja kamerą wideo (opcja)

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie