PLANER

Podwyższaj swoje kwalifikacje!

Menu

PRZYWÓDZTWO UZALEŻNIAJĄCE – jak stać się autentycznym liderem i porywać za sobą ludzi. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zarządzanie zespołem? Jedno z największych wyzwań na ziemi. Niektórzy się urodzili przywódcami, na niektórych to “spadło” w drodze awansu. Niektórzy ostrzegają wręcz, że do czego w życia potrzebne jest szefowanie?

Po co jest Ci to potrzebne? Czyżby nie zależało Ci na spokojnym życiu? Harmonii i pogodzie?

Jeżeli już jednak trafiło Ci się szefowanie, to zrób to porządnie.
Można się bowiem nauczyć być znakomitym szefem. A co to znaczy?
Lub tak: jakim szefem chciałbyś być… w oczach i opinii podwładnych?
Na przykład wymarzyłeś sobie, aby być szefem skutecznym.

Punktualnie przychodzisz do pracy? Jesteś perfekcjonistą? Masz zawsze porządek na biurku? Jest też druga strona medalu. Otóż być szefem – to życiowe wyzwanie. Stajesz się kimś dla innych ludzi. Co więc zrobisz, aby Cię szanowali? Aby gotowi byli poświecić się dla Ciebie? By po latach wspominali Cię, jako szlachetnego, wspaniałego człowieka, i opowiadali o Tobie swoim wnukom? Jak być dla nich charyzmatycznym przywódcą?

Nie ulega wątpliwości, że trzeba mieć porządek w głowie, oraz posiadać odpowiednie umiejętności profesjonalnego szefa. W czasie warsztatów szkoleniowych będziemy pracować nad tym, aby te umiejętności stały się Twoje.

Przyjmij nasze zaproszenie na warsztaty szkoleniowe, poświęcone kierowaniu zespołem i o przywództwie.

WARSZTATY HIGH VALUE7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO JE WYBRAĆ:
– spotkanie w kameralnej, kilkuosobowej grupie menedżerów

– miejsce spotkania sprzyjające efektywnej nauce, ale i wypoczynkowi – po intensywnych dniach warsztatów

– prowadzenie przez dwóch wybitnych coachów – dwójka prowadzących zapewnia znakomitą dynamikę i energię warsztatów

– innowacyjna metoda coachingu prowokatywnego – pozwalająca maksymalnie wykorzystać indywidualne predyspozycje i styl przywództwa

– tylko u nas pełne zakwaterowanie i wyżywienie w cenie szkolenia

– efektywny koszt wysokiej jakości warsztatów to jedynie 30 zł za godzinę: najkorzystniejsza oferta na rynku!

– nowe spojrzenie na sprawdzone narzędzia – szkolenie inspirujące zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych menedżerów

Cele i korzyści szkolenia
 • Określenie docelowych kompetencji kierowniczych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie kierowania ludźmi
 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów wynikających z nieporozumień

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności związanych z pełnieniem roli szefa

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Poznanie i wdrożenie metod budowania własnego wizerunku (Personal Brand)

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia
Adresaci szkolenia

Warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • przedsiębiorców
 • handlowców
 • oraz innych osób, którzy spełniają się w kierowaniu ludźmi.
Program szczegółowy szkolenia

SESJA I

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia
 •  Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Pierwszy model: Jazz
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa

1. WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ
Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

2. Rynkowy model kierowania ludźmi

 • Popyt, podaż, waluta
 • „Sklep menedżerski”

3. Wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji

 • Ćwiczenie otwierające
 • Zbiór umiejętności, związanych z prowadzeniem prezentacji publicznej
 • Podstawowe zasady prowadzenia prezentacji
 • Pięciopunktowy wstęp do prezentacji (powitanie, autoprezentacja, zamysł, marszruta, reguły)

4. Kreowanie wizerunku menedżera

 • Zasady budowania wizerunku
 • Kierowanie wrażeniem
 • 7 sposobów przedstawiania siebie
 • 4 obszary autoprezentacji
 • Szef, lider, przywódca
 • Charyzma przywódcy – model babci
 • Tabele umiejętności szefa

5. Menedżer jako wojownik. Elementy zarządzania konfliktem

 • Źródła konfliktów
 • Sygnały, zapowiadające konflikty: detektory konfliktu
 • Władza i jej wykonywanie
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Techniki i metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych

ZADANIE MIĘDZYSESYJNE
Przygotowanie profesjonalnej prezentacji na wybrany temat – do oceny na Sesji II


SESJA II

3-minutowa prezentacja, przygotowana jako zadanie międzysesyjne z zachowaniem wszystkich elementów poznanych podczas Sesji I

 • Język ciała
 • Wyjście na środek
 • Postawa
 • Kreowanie wizerunku
 • Werbalny przekaz informacji
 • Spojrzenie
 • Budowanie relacji z grupą

1. Organizacja pracy w zespole

 • Role zespołowe
 • Szef i jego ludzie
 • Zachowania w zespole
 • Typy i oczekiwania podwładnych
 • Typy osobowości
 • Style zarządzania
 • Stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania

2. Coaching

 • Definicja i filozofia coachingu
 • Cechy i umiejętności coacha
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji coachingowych
 • Informacja zwrotna coachingowa
 • 6-cio stopniowa procedura coachingu
 • Tabele umiejętności i arkusze obserwacji w coachingu

3. Zachowania: co to takiego?

 • Okno Johari
 • Prawa asertywnego menedżera
 • Umiejętność chwalenia
 • Umiejętność przekazywania „złej” informacji
 • Krytykowanie bez poniżania
 • Zasady delegowania uprawnień

ZADANIE MIĘDZYSESYJNE
Opracowanie szczegółowych tabel umiejętności w celu przygotowania profesjonalnych sesji coachingowych


SESJA III

Prezentacja tabel umiejętności, przygotowanych w ramach zadania międzysesyjnego.

1. Zarażać innych, czyli… motywować ?

 • Źródła i psychologiczne podstawy działań motywacyjnych
 • Model pelargonii
 • Modele teoretyczne motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Motywowanie pracowników a przywództwo charyzmatyczne
 • Automotywacja kadry kierowniczej
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie przez potrzeby
 • Praktyczne techniki motywacyjne
 • Motywacyjne prowadzenie odpraw i narad

2. Komunikacja w zespole

 • Definicja komunikacji
 • Funkcje komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja rzeczowa i emocjonalna
 • 12 barier komunikacyjnych stopery
 • Szczegółowe umiejętności menedżerskie, związane z porozumiewaniem się
 • Analiza transakcyjna – praktyczne narzędzie zarządzania
 • Gry, prowadzone przez ludzi ”moje lepsze od twojego” i „dłużnik”

3. Prawa i techniki perswazji: zbiór maszyn prostych

 • Zasady wywierania wpływu na ludzi
 • 9 praw perswazji
 • Praktyczne działania i techniki, wynikające z praw perswazji

4. Podsumowanie szkolenia.


SZEF - grafika do newslettera

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Wymiana doświadczeń
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Liczy się kolejność zgłoszeń.
Polecamy również pozostałe szkolenia w konwencji nauki przez „Śmiech, żart i zabawę”:

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania