Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

PRZYWÓDZTWO UZALEŻNIAJĄCE – jak stać się autentycznym liderem i porywać za sobą ludzi. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

Nowoczesne kierowanie zespołem i przywództwo. Wyjątkowe warsztaty – wartość dzięki prowadzeniu przez dwóch trenerów biznesu innowacyjną metodą coachingu prowokatywnegoOtóż każdy chciałby mieć władzę. Poeci chcą mieć władzę, ale im nie zawsze to wychodzi. Pielęgniarki nie muszą chcieć, bo mają, i to jaką! Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to porównaj igłę grubą z igłą cienką. Władza daje złudne poczucie siły i jeszcze bardziej złudne – niezależności. Szef też ma władzę. Tak mu się przynajmniej wydaje. Jest przekonany, że rządzi. Podobnie, jak małżonek, któremu się wydaje. No i niech tak zostanie… Pryncypał jest od tego, aby wyżywać się na swoich podwładnych. Inaczej jego pozycja nie dawałaby żadnej satysfakcji. Jeśli jest zawodowcem, a kierowanie stanowi o całym jego życiu, to wyżywa się na żonie i dzieciach. Dzięki temu spraw domowych nie przenosi do fabryki, a fabrycznych – do kwatery. Zawsze można to robić lepiej. Skuteczniej. Oczywiście szybciej, bez idiotycznych empatii i emocjonalnych huśtawek  A trzeba tak niewiele, żeby ze zdumieniem spostrzec, że są jeszcze inne, fantastyczne narzędzia do zarządzania… zobacz program

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Określenie docelowych kompetencji kierowniczych

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie kierowania ludźmi
 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Minimalizacja konfliktów wynikających z nieporozumień

 • Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności związanych z pełnieniem roli szefa

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Poznanie i wdrożenie metod budowania własnego wizerunku (Personal Brand)

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia

Program szkolenia

SESJA I

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia
 •  Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Pierwszy model: Jazz
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa

1. WPŁYW – indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ
Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych

2. Rynkowy model kierowania ludźmi

 • Popyt, podaż, waluta
 • „Sklep menedżerski”

3. Wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji

 • Ćwiczenie otwierające
 • Zbiór umiejętności, związanych z prowadzeniem prezentacji publicznej
 • Podstawowe zasady prowadzenia prezentacji
 • Pięciopunktowy wstęp do prezentacji (powitanie, autoprezentacja, zamysł, marszruta, reguły)

4. Kreowanie wizerunku menedżera

 • Zasady budowania wizerunku
 • Kierowanie wrażeniem
 • 7 sposobów przedstawiania siebie
 • 4 obszary autoprezentacji
 • Szef, lider, przywódca
 • Charyzma przywódcy – model babci
 • Tabele umiejętności szefa

5. Menedżer jako wojownik. Elementy zarządzania konfliktem

 • Źródła konfliktów
 • Sygnały, zapowiadające konflikty: detektory konfliktu
 • Władza i jej wykonywanie
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Techniki i metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych

ZADANIE MIĘDZYSESYJNE
Przygotowanie profesjonalnej prezentacji na wybrany temat – do oceny na Sesji II


SESJA II

3-minutowa prezentacja, przygotowana jako zadanie międzysesyjne z zachowaniem wszystkich elementów poznanych podczas Sesji I

 • Język ciała
 • Wyjście na środek
 • Postawa
 • Kreowanie wizerunku
 • Werbalny przekaz informacji
 • Spojrzenie
 • Budowanie relacji z grupą

1. Organizacja pracy w zespole

 • Role zespołowe
 • Szef i jego ludzie
 • Zachowania w zespole
 • Typy i oczekiwania podwładnych
 • Typy osobowości
 • Style zarządzania
 • Stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania

2. Coaching

 • Definicja i filozofia coachingu
 • Cechy i umiejętności coacha
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji coachingowych
 • Informacja zwrotna coachingowa
 • 6-cio stopniowa procedura coachingu
 • Tabele umiejętności i arkusze obserwacji w coachingu

3. Zachowania: co to takiego?

 • Okno Johari
 • Prawa asertywnego menedżera
 • Umiejętność chwalenia
 • Umiejętność przekazywania „złej” informacji
 • Krytykowanie bez poniżania
 • Zasady delegowania uprawnień

ZADANIE MIĘDZYSESYJNE
Opracowanie szczegółowych tabel umiejętności w celu przygotowania profesjonalnych sesji coachingowych


SESJA III

Prezentacja tabel umiejętności, przygotowanych w ramach zadania międzysesyjnego.

1. Zarażać innych, czyli… motywować ?

 • Źródła i psychologiczne podstawy działań motywacyjnych
 • Model pelargonii
 • Modele teoretyczne motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Motywowanie pracowników a przywództwo charyzmatyczne
 • Automotywacja kadry kierowniczej
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie przez potrzeby
 • Praktyczne techniki motywacyjne
 • Motywacyjne prowadzenie odpraw i narad

2. Komunikacja w zespole

 • Definicja komunikacji
 • Funkcje komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja rzeczowa i emocjonalna
 • 12 barier komunikacyjnych stopery
 • Szczegółowe umiejętności menedżerskie, związane z porozumiewaniem się
 • Analiza transakcyjna – praktyczne narzędzie zarządzania
 • Gry, prowadzone przez ludzi ”moje lepsze od twojego” i „dłużnik”

3. Prawa i techniki perswazji: zbiór maszyn prostych

 • Zasady wywierania wpływu na ludzi
 • 9 praw perswazji
 • Praktyczne działania i techniki, wynikające z praw perswazji

4. Podsumowanie szkolenia.


SZEF - grafika do newslettera

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Prezentacje wyników prac szkoleniowych
 • Dyskusje
 • Wymiana doświadczeń
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek

Adresaci

Warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • szefów, kierowników, menedżerów
 • przedsiębiorców
 • handlowców
 • oraz innych osób, którzy spełniają się w kierowaniu ludźmi.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie