Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SZTUKA PREZENTACJI I ZABIERANIA GŁOSU W KAŻDYCH WARUNKACH. Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez 2 trenerów biznesu metodą coachingu prowokatywnego

  Sztuka prezentacji – to jedna z najpiękniejszych, kompleksowych umiejętności człowieka.  Jest sztuką, którą opanujesz – nawet, jeśli jesteś nieśmiały i zakompleksiony. Zaczniesz czuć się pewnie. Będziesz spokojnie patrzył ludziom w oczy. Przestaniesz panikować. Zrzucisz z siebie strach… Zapraszamy na warsztaty umejętności ze sztuki prezentacji, wystąpień publicznych i wygłaszania przemówień. STARY DOBRY TEMAT W NOWEJ ARANŻACJI, czyli w konwencji skutecznej nauki przez ŚMIECH, ŻART I ZABAWĘ. Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności Osób Uczących się Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie na różnorodność zachowań Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia /trener zaś jest liderem i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą/ Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości uczestników i dobre samopoczucie Zobacz naszą prezentację w PDF 

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Określenie poziomu umiejętności

 • Określenie docelowych kompetencji ze sztuki prezentacji

 • Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności

 • Wdrażanie narzędzi treningowych

 • Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi

 • Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych ludzi

 • Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej

 • Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność prezentacji

 • Poznanie i praktyczne zastosowanie wybranych technik z zakresu wystąpień publicznych

 • Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia

 • Praca nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia

Program szkolenia

I   dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy
 • Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel
 • Prezentacja własnych możliwości uczestników zakresu prezentacji
 • Podział uczestników na zespoły problemowe
 • Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa
 • WPŁYW –  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych
 • Zadanie do wykonania w ramach nauki własnej do II sesji

1. Co to jest?

 • Ćwiczenie integracyjne grupy szkoleniowej
 • Prezentacja „zastanych” umiejętności
 • Definicja prezentacji publicznej
 • Korzyści z wysokich umiejętności w zakresie prezentacji publicznych

2. Teraz wiem, czego nie wiem

 • Umiejętności szczegółowe w zakresie prowadzenia prezentacji – definicja pojęcia „umiejętność”
 • Dlaczego umiejętności prezentacji należą do warsztatu aktorskiego?

3. Wejście smoka lub… smoczycy

 • 5-cio punktowy wstęp do prezentacji publicznej
 • Procedura wejścia na scenę i wygłoszenia wstępu
 • 36 słów-kluczy do przygotowania wstępu
 • Przygotowanie na piśmie
 • Prezentacja wstępu – czytanie na siedząco

4. „Trudne” zachowania słuchaczy

 • Narzędzia radzenia sobie w przypadku „trudnych” zachowań słuchaczy: napaść słowna, kpina, podchwytliwe pytania


II dzień

 • Ćwiczenie integracyjne grupy

 1. Kto i po co włącza odbiornik?

 • Krzywa uwagi
 • Identyfikacja publiczności – typy słuchaczy
 • Pytania słuchaczy
 • Umiejętność skupienia uwagi: własnej i słuchaczy

 2. Plan tego show

 • Struktura prezentacji
 • Model procesu

3. Pierwszy krok ku.. przepaści?

 • Indywidualne ćwiczenia – wejście na środek
  i wygłoszenie wstępu do prezentacji
 • Pozytywna ocena przez słuchaczy

4. Pierwsze wrażenie, a potem już nic…

 • Poczucie własnej wartości prezentera
 • Techniki burzenia barier miedzy prezenterem
  a publicznością
 • Kreowanie oczekiwanego wizerunku prezentera:
  co i jak można zrobić, aby inni odbierali mnie tak, jak chcemy? Kogo lubimy i za co?

5. Ja, kaskader

 • każdy uczestnik przedstawia pięciominutową prezentację tematyczną
 • Analiza poszczególnych wystąpień

6. Rady praktyczne, być może przydatne

 • Opracowanie pakietu rad praktycznych dla prezentera (w tym: ustawienie sali, przygotowanie notatek – Mapy Umysłu, urządzenia audiowizualne)

 

1

Metody szkoleniowe

Podstawową metodą szkolenia jest coaching prowokatywny:

* uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów

* samodzielnie znajdują rozwiązania

* są bardziej asertywni i realistyczni

* pracują nad zmianą

To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) oraz serdeczności i akceptacji.

 • Ćwiczenia doskonalące praktyczne umiejętności
 • Mini wykłady
 • Zadania zespołowe, indywidualne
 • Wymiana doświadczeń, dyskusje
 • Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji
 • Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji uczestników i trenerów
 • Metoda coachingowa – skupienie się na analizie umiejętności, czynności i zachowań oraz szukanie sposobów doskonalenia się
 • Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych – budowanie atmosfery szacunku, tolerancji,  rozbudzania zainteresowań

Narzędzia szkoleniowe stosowane warsztatach:

 • Coachingowe tabele umiejętności dla Komunikacji Interpersonalnej
 • Analizy przypadków
 • Arkusze autooceny
 • Testy wiedzy
 • Gry symulacyjne
 • Gry zespołowe
 • Odgrywanie scenek

Adresaci

Prezentowane warsztaty umiejętności adresujemy m.in. do:

 • zarządzających firmami, przedsiębiorców
 • szefów, kierowników, menedżerów
 • prezenterów w firmach sieciowych (MLM)
 • handlowców
 • agentów sprzedaży
 • oraz do wszystkich osób, które od czasu do czasu muszą coś powiedzieć innym…

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie