PLANER

Najważniejsze w stosunkach międzyludzkich jest to, aby dostrzec, że większość z nas nosi zawieszoną na szyi niewidzialną tabliczkę z napisem: spraw, żebym poczuł się ważnyDisraeli

Menu

EMISJA GŁOSU DLA MANAGERÓW z wykorzystaniem technik aktorskich

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wyjątkowe szkolenie, gdzie profesor, logopeda, aktor przeanalizuje metody i techniki przydatne w pracy nad głosem: metodę Kristin Linklater, technikę Alexandra, Metodę Akcentów, metodę Feldenkreisa, metodę Olgi Szwajgier, metodę NVP, bioenergetykę A. Lowena, elementy fizjoterapii (osteopatii). Omówione zostaną również techniki pracy z głosem w kontekście pracy scenicznej – na podstawie odkryć K. Stanisławskiego, L. Strasberga, J. Grotowskiego i K. Johnstone’a.

Podstawowym problemem w pracy z osobami zawodowo posługującymi się głosem nie jest opanowanie (czy też może: odzyskanie) prawidłowego oddechu, lecz wyeliminowanie zbędnych napięć i dodatkowych obciążeń, wtórnie powodujących patologiczne napięcie mięśni zewnętrznych i wewnętrznych krtani. Wśród zanotowanych błędów emisyjnych – mogących w krótkim czasie doprowadzić do zaburzeń fonacji to m.in.: mówienie z tzw. „szczękościskiem” (z nadmiernym napięciem mięśni żwaczy i mięśni nadgnykowych), nieprawidłową pozycję ciała (napięte mięśnie brzucha, protrakcja głowy, pogłębiona lordoza odcinka lędźwiowego kręgosłupa), sztuczne obniżanie głosu, mówienie nad średnicą głosu, brak różnicowania rezonansu ustnego i nosowego, mówienie z wykorzystaniem jednego rejestru – piersiowego lub głowowego, nieprawidłową artykulację samogłosek, napięciowe „wzmacnianie” głosu – zamiast uczynniania rezonatorów. Każdy z wyróżnionych problemów zostanie zdefiniowany i omówiony.

Zrozumieć i w pełni uświadomić sobie fenomen mowy ludzkiej jest niezwykle trudno. Mowa jako taka jest przedmiotem badań wielu dziedzin nauk humanistycznych, psychologii, filozofii, medycyny, antropologii teatralnej, w tym oczywiście logopedii. Szczególnym obszarem praktycznych badań nad nią jest przestrzeń scenicznej gry, gdzie wszystkie nauki nadmienione wyżej spotykają się niejako w czasie.
Estetyka mowy,umiejętność wykorzystywania jej bogactwa dźwiękowego, to ogromny zakres zagadnień i aby wprowadzić je w życie ,konieczna jest usilna,systematyczna praca nad własnym aparatem oddechowym, głosowym i artykulacyjnym, nade wszystko zaś nad stałym pogłębieniem świadomości słuchowo-wymawianiowej i rozwijaniem wrażliwości na wszelkie odcienie polszczyzny. W takim syntetycznym ujęciu można by powiedzieć, że do zadań kultury żywego słowa należy być słuchanym,słyszanym i rozumianym. Aby te warunki zostały spełnione musimy nauczyć się poprawnie oddychać ,utrzymywać sprawną fonację oraz artykulację.

Głos jest podstawowym narzędziem pracy wielu grup zawodowych. Narząd głosu musi sprostać niezmiernie wygórowanym wymaganiom.W procesie kształcenia zawsze zadaję sobie pytanie w jaki sposób zadbać o głos,aby służył przez wiele,wiele lat,gdyż wiem,że zakres i sposób wykonywania tego zawodu może mu narzucić ogromne obciążenia

Poprawna artykulacja to podstawa – bez niej trudno o zrozumienie. Warto jednak świadomie popracować nad dykcją aby wzmocnić werbalny przekaz, a także wzmocnić pewność siebie. Równie ważne jak to, CO mówimy, jest to, JAK mówimy. Z siłą głosu wiąże się zjawisko, które może być pomocne w zarządzaniu emocjami.Już ponad dwa tysiące lat temu Arystoteles twierdził, że muzyka wpływa na ludzi. Filozof zauważył, że dźwięki działają na nas pobudzająco lub usypiająco, motywują lub wprowadzają nas w stan zamyślenia. Jak dotąd, najlepszym i najdoskonalszym instrumentem muzycznym jest ludzki głos. Wykorzystując go w odpowiedni sposób, możemy albo pobudzać słuchaczy do działania, bądź ich usypiać.

Z pewnością przynajmniej raz w życiu udało się każdemu z nas być na wykładzie czy prezentacji, podczas której miało się ochotę zasnąć. Czy dużo pamiętamy z takiego spotkania? Prawdopodobnie, w najlepszym wypadku, niewiele. Zupełnie inne wrażenia wiążą się z ciekawymi spotkaniami. Głos prezentera lub rozmówcy w takich sytuacjach jest często dynamiczny, wyrazy wypowiadane są w różnym tempie i perfekcyjnie wykorzystywana jest pauza. Właśnie dzięki tym zabiegom można wpływać na odbiorców, skupiać ich uwagę i eksponować niektóre, istotne dla naszego wywodu, fakty. Dzięki odpowiedniej dynamice można zwrócić uwagę słuchaczy na te elementy, które chcemy podkreślić, a ukryć coś, co niekoniecznie ma zostać przez słuchaczy zapamiętane.

A przecież praca w biznesie wymaga bezpośrednich kontaktów: rozmów, przemówień, negocjacji czy umiejętności perswazji. Nasz głos, jego barwa, natężenie, głośność i odpowiednia modulacja to najważniejsze narzędzia budowania wizerunku lidera i gwarancja skutecznej komunikacji.

 

Cele i korzyści szkolenia
Oprócz podstawowych umiejętności związanych z higieną narządu głosu, poprawnością wypowiedzi i właściwą artykulacją zajęcia uczą samoakceptacji, skutecznej komunikacji oraz tworzenia dobrych relacji z innymi. Ułatwiają pokonywanie nieśmiałości i pomagają w wyrażaniu własnej osobowości. Cele szkolenia:
 • Poznanie przez uczestników elementarnych zasad prawidłowego posługiwania się głosem
 • Uświadomienie sobie najczęściej popełnianych błędów utrudniających swobodne i skuteczne operowanie głosem
 • Poznanie ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego
 • Poznanie skutecznych i bezpiecznych metod eksploatacji głosu
 • Poznanie technik relaksacyjnych niwelujących napięcia nagromadzone w głosie i ciele
Korzyści dla uczestników: Najważniejsze korzyści płynące z zajęć to nabycie umiejętności operowania własnym głosem zgodnie z zapotrzebowaniem, mówienie wyraziste, budzące zainteresowanie słuchaczy, a także opanowanie stresu i tremy poprzez odpowiednie techniki emisyjne i oddechowe, usprawnienie całego aparatu mowy. W skrócie – mówienie z przyjemnością, odważnie, skutecznie i bez tremy!
 • Zbudowanie nowych nawyków oddechowych i głosowych
 • Umiejętność pracy z napięciami w ciele
 • Kierowanie własnym głosem w sytuacjach trudnych
 • Umiejętność pracy głosem w rozmowach i prezentacjach
 • Opanowanie  tremy i stresu
 • Zmniejszona podatność na infekcje w okolicach gardła i krtani
 • Wyższa kultura mówienia
Adresaci szkolenia

Autorskie szkolenie z  emisji głosu, stworzone zostało z myślą o osobach intensywnie wykorzystujących głos w pracy zawodowej. 

Warsztaty skierowane są dla wszystkich tych, których praca polega na intensywnym, głośnym mówieniu. Szczególnie polecane osobom chcącym rozwijać własne kompetencje głosowe, dla umiejętnej prezentacji słownej, budującej wizerunek własny oraz reprezentujący obraz firmy.

Program szczegółowy szkolenia
 1. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy
 2. Techniki relaksacyjne wykorzystywane w pracy nad głosem
 3. Kształtowanie poprawnego tou oddechowego
 4. Ćwiczenia wydłużania fazy wydechowej
 5. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne
 6. Ćwiczenia usprawniające motorykę ciała w połączeniu z ćwiczeniami dykcyjnymi
 7. Uruchamianie pracy rezonatorów
 8. O higienie i profilaktyce zaburzeń głosu
 9. Wpływ postawy ciała na jakość brzenia głosu
 10. Zastosowanie technik emisyjnych w czasie wystąpień publicznych
 11. Strategia i dramaturgia wystąpień publicznych
 12. „Dobry start“:po co?, o czym?, w jaki sposób? Do kogo?
 13. Panowanie nad przestrzenią i nad audytorium
 14. Postawa ciała-głos-oddech –artykulacja –treść
 15. Aktywowanie słuchaczy
 16. Dynamika wystąpienia: rytm,intonacja,akcent
 17. Wybrane środki „aktorskie“ na wybranych tekstach
 18. Ćwiczenia autoprezentacji z kamerą na wybranych tekstach
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie  treningu przeplatanego wykładem teoretycznym oraz wiedzą do praktycznego zastosowania pod kątem specyfiki zawodowej.

Warsztaty mają charakter wprowadzający w zagadnienia prawidłowej emisji i higieny głosu, które mają za zadanie wyposażyć uczestnika w skuteczne metody na poprawne korzystanie z własnego głosu i szybkie podniesienie jego jakości.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Ekspert emisji głosu, logopeda i aktor, w swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenia wynikające z wieloletniej pracy aktorki Narodowego Starego Teatru, pedagoga Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej specjalizującego się w uczeniu poprawnej wymowy oraz z zakresu logopedii, ponieważ ukończyła również studia podyplomowe w tym zakresie.

Naukowo (w ramach indywidualnych projektów badawczych) zajmuje się naturą głosu ludzkiego, bada jego specyfikę, zgłębia tajniki różnych metod pracy z ciałem i głosem (m.in. technika akcentów, technika Aleksandra, technika Feldenkraisa, hatha joga, Gestalt) oraz jego specyfikę w mowie potocznej i scenicznej. Od kilkunastu lat w ramach regularnych zajęć stara się uwalniać naturalny głos studentów Wydziału Aktorskiego, zaprasza ich do wspólnej wędrówki w poszukiwaniu doskonałego brzmienia słowa, jego istoty i znaczenia. Próbuje wyposażyć ich w narzędzia do kontynuowania samodzielnej pracy nad jakością słowa, rozwijać ich wrażliwość i świadomość.

Prowadzi ponadto kursy i warsztaty głosowe, współpracuje m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji z Akademią Leona Koźmińskiego (Psychologia biznesu), Uniwersytetem Pedagogicznym i Akademiami Muzycznymi.

Prowadzi również wysoko cenione szkolenia dla „strefy biznesu”.

W każdym z zawodów w którym, istotna jest komunikacja werbalna, troska o jakość mowy powinna być priorytetem i stanowić cenną alternatywę dla otaczającego nas bełkotu i niedbałości.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania