Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Asertywny szef – trening asertywnego komunikowania się z pracownikami

Nie przejmuj się porażkami. Paul ARDEN kiedyś skrytykował pracę swojego nowego pracownika, tak, że ten płakał u siebie w biurze. Poszedł więc go pocieszyć słowami: „Nie martw się, ja też kiedyś byłem do niczego”. Szkolenie adresowane jest do: szefów zespołów, firm, kierowników działów, osób zarządzających personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach: o prawidłowościach psychologicznych oraz uwarunkowaniach społecznych przyczyniających się do zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań o zasadach i regułach radzenia sobie z niepokojem pracowników w sytuacjach kryzysowych o tym jak rozwijać własne umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi Poznanie prawidłowości psychologicznych oraz uwarunkowań społecznych przyczyniających się do zaangażowania pracowników w wykonywanie zadań Poznanie zasad i reguł radzenia sobie z niepokojem pracowników w sytuacjach kryzysowych Rozwój własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Cele szczegółowe warsztatu:

 • kształcenie umiejętności asertywnych zachowań w pracy: kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym
 • poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych
 • rozwój umiejętności odpierania zarzutów w sposób asertywny, czyli niezrażający innych.

Warsztat obejmuje:

 • Praktykę asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych
 • Ćwiczenia dawania informacji zwrotnej (feedbacku) i odbierania informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia rozwiązywania problemów związanych z asertywnym zachowaniem się
 • Test autodiagnozy zachowań asertywnych.

Program szkolenia

1. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów

 • Co to znaczy być osobą asertywną?
 • Prawa i obowiązki osoby asertywnej
 • Asertywne myślenie
 • Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności – uległość, agresja, manipulowanie
 • Korzyści z bycia asertywnym szefem
 • Korzyści z kierowania asertywnym zespołem pracowników
 • Kiedy można, a kiedy nie powinno się zachowywać asertywnie
 • Zagrożenia wynikające z asertywnego zachowania się.

Metody:

 • test autodiagnozy
 • analiza przypadków zachowań alternatywnych dla asertywności – poznanie różnic pomiędzy zachowaniami agresywnymi, biernymi i manipulacyjnymi

2.Techniki asertywności

 • Umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania
 • Umiejętność odmawiania, mówienia „nie”
 • Umiejętność krytykowania innych
 • Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 • Umiejętność odbierania informacji zwrotnej
 • Umiejętność odpowiadania na krytykę
 • Umiejętność reagowania, gdy ktoś przekracza granice i narusza moje prawa.

Metody:

 • indywidualne ćwiczenia – każdy uczestnik musi asertywnie zareagować w konkretnej sytuacji – indywidualne ćwiczenie każdej z technik

3.Radzenie sobie z trudnymi pracownikami i trudnymi sytuacjami w sposób asertywny:

 • Pracownik „pieniacz”
 • Pracownik malkontent
 • Pracownik niezadowolony
 • Pracownik „krytyk”
 • Pracownik niesolidny
 • Pracownik cynik i złośliwiec
 • Pracownik lękliwy, zagubiony
 • Inne, trudne sytuacje zawodowe

Metody:

 • symulacje rozmów z pracownikami – omówienie każdej sytuacji

4.Temperament a umiejętność zachowań asertywnych:

 • Co to jest temperament?
 • Funkcje temperamentu
 • Typy temperamentów a zachowania ludzi
 • Temperament a sytuacje stresujące
 • Temperament a sytuacje konfliktowe.

Metody:

 • test autodiagnozy
 • analiza poszczególnych temperamentów w oparciu o konkretne przypadki

5.Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie pozawerbalne

 • Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych
 • Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych
 • Aktywne słuchanie
 • Rola głosu w komunikowaniu z pracownikami.

Metody:

 • ćwiczenie aktywnego słuchania
 • ćwiczenie ujawniania emocji poprzez komunikowanie niewerbalne

6.Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie werbalne

 • Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
 • Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
 • Jak parafrazować wypowiedzi?
 • Asertywne i nieasertywne słowa
 • Rola gramatyki w asertywnym zachowaniu
 • Rola kolokwializmów i terminów wieloznacznych.

Metody:

 • symulacje rozmów typowych dla relacji w zespole realizującym wspólne zadania

7.Asertywność w praktyce szefa projektu, zespołu, działu

 • Asertywność szefa w realizacji zadań zawodowych
 • Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian, projektów, zadań
 • Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
 • Kryzys i konflikty w zespole. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla zespołu? Jak radzić sobie z konfliktami w realizacji zadań?

Metody:

 • dobre praktyki, dzielenie się doświadczeniem uczestników szkolenia

Metody szkoleniowe

 • Analiza przypadków
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnozy
 • Gry i symulacje
 • Rozwiązywanie zadań praktycznych

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Adresaci

 • Szefowie zespołów, firm
 • Kierownicy działów
 • Osoby zarządzające personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych

Czego nauczy się uczestnik warsztatu:

 • Asertywnego reagowania na trudne sytuacje w pracy zawodowej
 • Rozpoznawania własnych postaw, zachowań i nawyków oraz poziomu własnej asertywności
 • Proaktywnego reagowania na niewłaściwe zachowania innych ludzi
 • Metod i technik asertywnego zachowywania, które pozwalają obniżyć ilość i jakoś stresu zawodowego
 • Asertywnego komunikowania się, co pomaga zminimalizować stresy zawodowe i nie tylko.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie