W gospodarce opartej na konkurencji sukces biznesu, ba więcej, jego przetrwanie, zależy od klasy i wydajności menedżerów. Ba, ich klasa i wydajność są jedyną skuteczną przewagą , jaką w takiej gospodarce przedsiębiorstwo może osiągnąć”Peter F. Drucker

Menu

PODATEK AKCYZOWY W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH w 2017 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie uczestników z problematyką zagadnień podatku akcyzowego w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Omówienie najważniejszych zagadnień, wraz z ich zmianami w 2017 r. w szczególności w zakresie:

 • mechanizmu funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz jej instytucji (skład podatkowy, zarejestrowany wysyłający i odbiorca)
 • systemu zwolnień od akcyzy (m.in. alkoholu skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów innych niż akcyzowe, energii elektrycznej stosowanej w różnych procesach czy wyrobów gazowych)
 • wyrobów opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie
 • zasad opodatkowania energii elektrycznej, wyrobów węglowych, gazowych czy samochodów osobowych

Podczas szkolenia wykładowca omówi również kwestie techniczne związane z rozliczaniem akcyzy, tj. rodzaje deklaracji, terminy płatności, rodzaje i sposoby prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych, obowiązki dokumentacyjne (m.in. dokumenty dostawy).

Celem szkolenia jest również przedstawienie uregulowań związanych z podatkiem akcyzowym w sposób przystępny oraz praktyczny, a także wskazanie obszarów optymalizacji kosztów np. poprzez zastosowanie systemu zwolnień z akcyzy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem transakcji podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku akcyzowego, w szczególności osoby z działu księgowości, a także osób odpowiedzialnych za całość polityki podatkowej w firmie.

Program szkolenia

1. System opodatkowania wyrobów akcyzowych

 • Cechy i funkcje opodatkowania akcyzą
 • Grupy towarowe – system opodatkowania w UE
 • Źródła prawa UE i krajowe

2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

 • Przedmiot opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Podatnicy

3. Właściwość organu podatkowego

4. Rejestracja / zgłoszenie rejestracyjne

5. Wiążąca informacja akcyzowa

6.
Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszonego poboru akcyzy

 • Cele
 • Zasady stosowania
 • Instytucje i ich uprawnienia
  • Skład podatkowy – rodzaje i formy
  • Zarejestrowany odbiorca
  • Zarejestrowany wysyłający
 • System przemieszczenia wyrobów akcyzowych
  • System teleinformatyczny
  • Obieg e-dokumentacji
  • Zakończenie procedury
 • Zabezpieczenie akcyzowe:
  • Rodzaje
  • Formy
  • Zwolnienia
 • Ubytki i zniszczenia wyrobów akcyzowych
 • Kontrola akcyzowa
 • Obowiązki ewidencyjne
 • Deklaracje i terminy płatności

7. Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

 • Warunki przemieszczenia
 • Obieg dokumentacji
 • Zwrot zapłaconego podatku z tytułu eksportu/WDT
 • Obowiązki ewidencyjne
 • Deklaracje i terminy płatności

8. Pakiet paliwowy – nowość od 1 sierpnia 2016 r.

 • Zakres podmiotowy
 • Reguły stosowania

9. Wysokość opodatkowania

 • Stawki akcyzy na poszczególne grupy towarowe
 • Stawka zerowa – warunki stosowania

10. Szczególne systemy opodatkowania:

 • Energia elektryczna
 • Wyroby węglowe
 • Susz tytoniowy
 • Wyroby gazowe

11. System zwolnień od akcyzy:

 • Zaangażowane podmioty
  • Skład podatkowy
  • Podmiot pośredniczący
  • Podmiot zużywający
 • Obieg dokumentacji
 • Poszczególne zwolnienia
  • Energia elektryczna (np. branże energochłonne, inne procesy niż wytwarzanie energii)
  • Alkohol skażony całkowicie i częściowo (np. produkcja kosmetyków, czyszczenie linii produkcyjnych)
  • Wyroby węglowe – zmiany od 1 lipca oraz 1 września 2017 r.
  • Oleje smarowe
  • Wyroby gazowe

12. Znaki akcyzy – podatkowe i legalizacyjne

 • Obowiązek oznaczania
 • Zasady i tryb nanoszenia
 • Procedura otrzymywania
 • Prawa i obowiązki

13. Akcyza od samochodów osobowych

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania