PLANER
logotyp-prestige-eck

Andrew Carnegie, ojciec amerykańskiego przemysłu stalowego, wybrał na swoje epitafium: Tu leży człowiek, który wiedział, jak ściągnąć do pracy u siebie ludzi lepszych niż on sam

Menu

Podatek akcyzowy w transakcjach krajowych oraz międzynarodowych w 2021 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie uczestników z problematyką zagadnień podatku akcyzowego w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Omówienie najważniejszych zagadnień, wraz z ich zmianami w 2017 r. w szczególności w zakresie:

 • mechanizmu funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz jej instytucji (skład podatkowy, zarejestrowany wysyłający i odbiorca)
 • systemu zwolnień od akcyzy (m.in. alkoholu skażonego wykorzystywanego do produkcji wyrobów innych niż akcyzowe, energii elektrycznej stosowanej w różnych procesach czy wyrobów gazowych)
 • wyrobów opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie
 • zasad opodatkowania energii elektrycznej, wyrobów węglowych, gazowych czy samochodów osobowych

Podczas szkolenia wykładowca omówi również kwestie techniczne związane z rozliczaniem akcyzy, tj. rodzaje deklaracji, terminy płatności, rodzaje i sposoby prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych, obowiązki dokumentacyjne (m.in. dokumenty dostawy).

Celem szkolenia jest również przedstawienie uregulowań związanych z podatkiem akcyzowym w sposób przystępny oraz praktyczny, a także wskazanie obszarów optymalizacji kosztów np. poprzez zastosowanie systemu zwolnień z akcyzy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem transakcji podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z podatku akcyzowego, w szczególności osoby z działu księgowości, a także osób odpowiedzialnych za całość polityki podatkowej w firmie.

Program szczegółowy szkolenia

1. System opodatkowania wyrobów akcyzowych

 • Cechy i funkcje opodatkowania akcyzą
 • Grupy towarowe – system opodatkowania w UE
 • Źródła prawa UE i krajowe

2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym

 • Przedmiot opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Podatnicy

3. Właściwość organu podatkowego

4. Rejestracja / zgłoszenie rejestracyjne

5. Wiążąca informacja akcyzowa

6.
Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszonego poboru akcyzy

 • Cele
 • Zasady stosowania
 • Instytucje i ich uprawnienia
  • Skład podatkowy – rodzaje i formy
  • Zarejestrowany odbiorca
  • Zarejestrowany wysyłający
 • System przemieszczenia wyrobów akcyzowych
  • System teleinformatyczny
  • Obieg e-dokumentacji
  • Zakończenie procedury
 • Zabezpieczenie akcyzowe:
  • Rodzaje
  • Formy
  • Zwolnienia
 • Ubytki i zniszczenia wyrobów akcyzowych
 • Kontrola akcyzowa
 • Obowiązki ewidencyjne
 • Deklaracje i terminy płatności

7. Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

 • Warunki przemieszczenia
 • Obieg dokumentacji
 • Zwrot zapłaconego podatku z tytułu eksportu/WDT
 • Obowiązki ewidencyjne
 • Deklaracje i terminy płatności

8. Pakiet paliwowy 

 • Zakres podmiotowy
 • Reguły stosowania

9. Wysokość opodatkowania

 • Stawki akcyzy na poszczególne grupy towarowe
 • Stawka zerowa – warunki stosowania

10. Szczególne systemy opodatkowania:

 • Energia elektryczna
 • Wyroby węglowe
 • Susz tytoniowy
 • Wyroby gazowe

11. System zwolnień od akcyzy:

 • Zaangażowane podmioty
  • Skład podatkowy
  • Podmiot pośredniczący
  • Podmiot zużywający
 • Obieg dokumentacji
 • Poszczególne zwolnienia
  • Energia elektryczna (np. branże energochłonne, inne procesy niż wytwarzanie energii)
  • Alkohol skażony całkowicie i częściowo (np. produkcja kosmetyków, czyszczenie linii produkcyjnych)
  • Wyroby węglowe
  • Oleje smarowe
  • Wyroby gazowe

12. Znaki akcyzy – podatkowe i legalizacyjne

 • Obowiązek oznaczania
 • Zasady i tryb nanoszenia
 • Procedura otrzymywania
 • Prawa i obowiązki

13. Akcyza od samochodów osobowych

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania