Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Szkody na mieniu przedsiębiorstw w praktyce kancelarii odszkodowawczych

Nasze szkolenie oferuje uczestnikom nie tylko wgląd w kwestie prawne związane z szkodami na mieniu, ale również rozległe spojrzenie na praktyczne aspekty rozwiązywania tego typu przypadków. To szkolenie to nie tylko lekcja prawa, to także głęboka analiza strategii, technik i rozwiązań praktycznych, które mają kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania szkodami na mieniu w kontekście współczesnego biznesu. Przyłącz się, aby zdobyć wiedzę, która pozwoli Twojej firmie na pełne wykorzystanie swojego potencjału i skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami związanymi ze szkodami na mieniu przedsiębiorstw.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zrozumienie roli ubezpieczeń,
 • Opanowanie strategii obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • Poznanie wymogów i etapów starannego oraz prawidłowego postępowania likwidacyjnego,
 • Nauczenie się unikania odmowy wypłaty odszkodowania z powodu naruszenia obowiązków deklaratoryjnych i notyfikacyjnych oraz zrozumieją systemy ubezpieczeń mienia,
 • Zapoznanie się ze złożonością ubezpieczeń mienia,
 • Zrozumienie Przesłanek Odpowiedzialności Cywilnej,
 • Zrozumienie rozszerzonego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Program szkolenia

Część I

Likwidacja szkód od kuchni

 • Ubezpieczenia jako biznes i jako misja
 • Rola i miejsce likwidacji szkód w firmie ubezpieczeniowej
 • Strategie obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami (oficjalne i nieoficjalne)
 • Procedura likwidacji szkód – podstawy wypłaty: ugoda, wyrok, decyzja
 • Wymogi i etapy starannego i prawidłowego postępowania likwidacyjnego
 • Ciężary dowodowe w likwidacji szkód
 • Granice obowiązku współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem

Część II

Ubezpieczenie mienia w przedsiębiorstwie

 • Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu naruszenia obowiązków deklaratoryjnych i notyfikacyjnych
 • Odmowa z powodu sprowadzenia zdarzenia z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa
 • Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perills)
 • Uwarunkowania objęcia ubezpieczeniem ryzyka kradzieży
 • Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Dodatkowe warunki i inne ważne postanowienia zawarte w OWU ubezpieczycieli
 • Mienie w budowie i mienie w transporcie

Część III
Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy i jej ubezpieczenie

 • Przesłanki powstania odpowiedzialności cywilnej (wina, związek przyczynowy, szkoda)
 • Zasady odpowiedzialności i ich wpływ na określone obszary działalności przedsiębiorstw
 • Rozszerzony zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i jego uwarunkowania (szkody produktowe, środowiskowe, pracownicze, czyste straty finansowe, koszty ochrony prawnej)
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 • Szczególne zasady ubezpieczenia OC przewoźnika
 • Firmy budowlane i specyfika ryzyk związanych z ich działalnością.

 

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie