Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Zrównoważony biznes, oparty na gospodarce obiegu zamkniętego i raportowaniu ESG oraz strategii CSR zgodnej z ISO 26000.

UWAGA ! Od 2025 obowiązkiem przygotowania raportu ESG za rok 2024 zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na unijnych rynkach zatrudniające co najmniej 500 osób. Nasze szkolenie to nie tylko kurs, to przewodnik po nowoczesnym biznesie, który uznaje, że sukces przedsiębiorstwa powinien iść w parze z troską o środowisko naturalne i społeczeństwo.

Do rozpoczęcia pozostało:

18 dni
Nowość
1390 zł/os.
07.06.2024
 • 07.06.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
6 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą wiedzę na temat aktualnych społecznych i środowiskowych zmian, które mają wpływ na biznes oraz będą potrafili zidentyfikować kluczowe wyzwania i bariery związane z zrównoważonym rozwojem w firmach,
 • poznają liczne korzyści, jakie wynikają dla przedsiębiorstw z prowadzenia zrównoważonego biznesu oraz efektywnego zarządzania obiegiem zamkniętym, zyskując wgląd w praktyczne przykłady stosowanych rozwiązań,
 • zyskają wgląd w najnowsze regulacje, takie jak Nowy Zielony Ład, Taksonomia UE, FIT FOR 55 czy Dyrektywa CSRD, a także zrozumieją, jakie są główne obowiązki przedsiębiorstw w kontekście ESG,
 • będą mieć możliwość zapoznania się z koncepcją strategii CSR zgodnej z normą ISO 26000 oraz nauczą się skutecznego raportowania ESG zgodnie z wytycznymi CSRD oraz ESRS,
 • zdobędą teoretyczne podstawy dotyczące celów i funkcji strategii CSR, zrozumieją, jakie cele mogą być osiągnięte dzięki zrównoważonym praktykom biznesowym,
 • nauczą się technik benchmarkingu, porównując strategie CSR swojej firmy z działaniami konkurencji i innych liderów zrównoważonych zmian,
 • uczestnicy aktywnie uczestnicząc w warsztatach zastosują narzędzia jak burza mózgów, BUSINESS MODEL CANVAS i Menteemer do kreowania innowacyjnych, zrównoważonych pomysłów dla swojej firmy i jej otoczenia biznesowego,
 • pracując w zespołach, uczestnicy opracują spójne strategie CSR, a następnie zaprezentują swoje pomysły przed grupą, co pozwoli na wymianę doświadczeń oraz otrzymanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

Program szkolenia

CZĘŚĆ TEORETYCZNA: Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju

 • Społeczne i środowiskowe zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, obieg zamknięty – definicje i przykłady stosowanych rozwiązań.
 • Nowy Zielony Ład, Taksonomia UE – najważniejsze regulacje prawne wymuszające na firmach większą ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę warunków pracy ludzi.
 • Raportowanie ESG – istota, zasady, standardy, dobre praktyki raportowania pozafinansowego organizacji, zgodne z założeniami dyrektywy CSRD oraz standardów GRI i ESRS (EU Sustainability Reporting Standards).
 • Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające ze zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.
 • Wyzwania i bariery związane z wdrożeniem zrównoważonego rozwoju w firmie.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA: Strategia CSR, zgodnie z ISO 26000

 • Wprowadzenie teoretyczne:  cele i funkcje strategii CSR
 • Benchmarking strategii oraz działań w zakresie CSR prowadzonych przez konkurencję oraz innych liderów zrównoważonych zmian.
 • Określenie celów strategii oraz obszarów jej oddziaływania.
 • Kreowanie pomysłów na zrównoważone działania i rozwiązania w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu biznesowym, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: burza mózgów, BUSINESS MODEL CANVAS, Menteemer
 • Dyskusja propozycji oraz wybór pomysłów do implementacji w ramach strategii
 • Opracowanie strategii CSR

Adresaci

Na szkolenie zapraszamy:

 • pracowników działów finansowych i inwestycyjnych;
 • osoby pracujące w pionie bankowości korporacyjnej;
 • kontrolerów finansowych;
 • analityków finansowych oraz osoby zajmującym się sprawozdawczością finansową i niefinansową;
 • głównych księgowych;
 • członków Rad nadzorczych;
 • specjalistów HR;
 • specjalistów BHP

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.
2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie