Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW – gra kierownicza

Oferujemy uczestnikom możliwość uporządkowania wiedzy o procesach logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale nie tylko.W trakcie gry kierowniczej w sposób dynamiczny, w działaniu grupowym można będzie bezpiecznie sprawdzić własne umiejętności w analizowaniu procesów i podejmowaniu decyzji gospodarczych w świadomości generowania kosztów tych decyzji. Analiza wyników osiągniętych przez uczestników gry ukaże, gdzie ktoś popełnił błąd i jak taki błąd można szybko naprawić.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przybliżenie wiedzy na temat łańcucha dostaw w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie podstawowych wskaźników oceny dostaw
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami przeprowadzania analizy ekonomicznej i oceny efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw
 • Przedstawienie istoty, funkcjonowania i znaczenia systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw

Nabyte umiejętności:

 • Uczestnik pozna podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania łańcuchem dostaw
 • Pozna podstawowe wskaźniki i mierniki oceny dostaw
 • Powinien umieć opracować założenia do analizy ekonomicznej oraz zastosować właściwe narzędzia oceny efektywności funkcjono­wania łańcucha dostaw oraz mierniki kosztowe systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • Pozna najistotniejsze narzędzia informatyczne stosowane w logistyce

Program szkolenia

1. Struktura i otoczenie przedsiębiorstwa

 • Zmiany w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa
 • Rola poszczególnych działów w wewnętrznym łańcuchu dostaw
 • Łańcuchy i sieci dostaw
 • Wady i zalety łańcuchów dostaw oraz przyczyny i skutki złego ich funkcjonowania

2. Przeszkody w integracji wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw

 • Motywy, symptomy, bariery i problemy integracji przedsiębiorstw
 • Analiza przyczyn problemów metodą „Diagramu Ishikawy”
 • Czynniki integrujące i korzyści z integracji w łańcuchu dostaw

3. Zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw a poziom obsługi klienta
 • Kryteria oceny, czynniki, standardy i mierniki poziomu obsługi klienta
 • Analiza wymagań i planowanie potrzeb obsługi klienta na każdym etapie łańcucha dostaw
 • Gdzie należy a gdzie nie wolno burzyć „murów”

4. Metody planistyczne w łańcuchu dostaw

 • Istota, cel i zasady planowania i projektowania łańcucha dostaw
 • Zasady planowania i projektowania poszczególnych elementów i działów łańcucha dostaw
 • Planowanie przepływów rzeczowych i informacyjnych w łańcuchu dostaw
 • Cykl planowania – planowanie strategiczne, taktyczne i operacyjne w łańcuchu dostaw

5. Systemy „push” i „pull”, JiT i Kanban w łańcuchu dostaw

 • Istota systemu „push – pull” i jego znaczenie w planowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw
 • Organizacja i funkcjonowanie łańcucha dostaw według strategii MRP i DRP
 • Kalkulacje zapotrzebowań na zasoby i kalkulacje potencjałów w systemach „push – pull”
 • Podstawowe założenia i korzyści wynikające z zastosowania filozofii „Just in Time” w przedsiębiorstwie
 • System KANBAN w organizacji zasilania produkcji
 • Charakter i zakres zmian wywoływanych poprzez zastosowanie JiT i systemu KANBAN w przedsiębiorstwie

6. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów (przykłady ABC) i ich wpływ na decyzje logistyczne

 • Kompleksowa analiza kosztów, modele kosztowe, centra kosztów
 • Kalkulacja kosztów procesów logistycznych w łańcuchu dostaw wg rachunku kosztów działań (ABC – Activity Based Costing)
 • Kontrola wskaźnikowa systemu logistycznego: zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu, dystrybucji, magazynowania oraz obsługi klientów
 • Finansowa analiza wskaźnikowa łańcucha dostaw; próg rentowności, decyzje typu „Make or Buy”

7. Elektroniczny łańcuch dostaw

 • Analiza potrzeb i wymagania informacyjne integracji łańcucha dostaw
 • Wsparcie zarządzania łańcuchem dostaw przez rozwiązania informatyczne klasy ERP
 • Zalety i ograniczenia systemów wsparcia informatycznego w łańcuchu dostaw
 • Platformy elektroniczne współpracy; narzędzia koordynacji, planowania i śledzenia przepływu ładunków
 • Dopasowanie rozwiązania informatycznego do wymagań logistyki produkcji i dystrybucji

8. Gra symulacyjna – 8 godzin dydaktycznych

Na podstawie autentycznego przykładu z firmy produkcyjnej uczestnicy dokonają:

 • oceny przyjętego planu sprzedaży w stosunku do możliwości produkcji
 • kalkulacji zdolności produkcyjnej i opracowanie niezbędnych zmian w procesie produkcji
 • kalkulacji zapotrzebowania materiałowego i wyboru dostawców
 • organizacji procesów dystrybucji z uwzględnieniem decyzji transportowych
 • kalkulacji kosztów wytworzenia i obliczenia wyniku finansowego

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie