PLANER

W biznesie nie dostaniesz tego na co zasługujesz dostaniesz to, co wynegocjujesz.Cehster Karass

Menu

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – konsekwencje na gruncie przepisów o VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Tematem szkolenia jest omówienie bieżących zagadnień oraz planowanych zmian od 2020 r. w zakresie obrotu towarowego w ujęcie międzynarodowym i ich konsekwencji w podatku VAT, w szczególności:

 • Analiza przypadków na bazie najnowszego orzecznictwa w zakresie praktyki wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych
 • Funkcjonowania mechanizmu składu konsygnacyjnego (i jej modyfikacji w procedurę call-off stock)
 • Rozpoznawania transakcji łańcuchowych (szeregowych)
 • Przyporządkowania dostawy ruchomej w ramach takich transakcji w oparciu o warunki dostawy (uzanse handlowe INCOTERMS, organizacja transportu)
 • Identyfikacji obowiązku rejestracji dla celów VAT
 • Zasad wystawiania faktur oraz raportowania
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie konsekwencji na gruncie VAT w odniesieniu do zagadnień w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego, które bardzo często są przedmiotem kontrowersji i sporów z organami podatkowymi.

Nabycie praktycznej wiedzy umożliwi uczestnikom rozpoznanie rodzaju planowanej transakcji i jej prawidłowe opodatkowanie, zaraportowanie i udokumentowanie dla celów VAT.

Praktyczne wskazówki pozwolą uczestnikom odpowiednio przygotować warunki transakcji, aby zminimalizować ryzyko podatkowe związane z jej przeprowadzeniem i rozliczeniem, w tym zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka związane z obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w innych krajach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób, które zajmują się rozliczaniem transakcji na gruncie VAT, w szczególności osób z działu księgowości, a także osób odpowiedzialnych za całość polityki podatkowej w firmie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów – analiza przypadków na bazie najnowszego orzecznictwa

 • Zdefiniowanie pojęć
 • Data powstania obowiązku podatkowego
 • Zasady stosowania stawki 0% dla WDT – z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 • Prawo do odliczenia VAT przy WNT – stosowanie m.in. zasady „szyku rozwartego”
 • Transakcje zrównane z WDT i WNT

 2. Procedura składu konsygnacyjnego dla celów VAT

 • Zasady działania – z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 • Wybrane przypadki

3. Transakcje łańcuchowe

 • Elementy wyróżniające
 • Konsekwencje wynikające z łańcuchowego charakteru transakcji na gruncie VAT
 • Przepisy i orzecznictwo dotyczące transakcji łańcuchowych – z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 • Organizacja transportu towarów jako kluczowy element z punktu widzenia konsekwencji VAT – z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 • Reguły INCOTERMS i ich wpływ na obowiązki stron transakcji

4. Wybrane rodzaje transakcji łańcuchowych – analiza przypadków

 • Obrót wewnątrzunijny
 • WTT – wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
 • Transakcje z importem towarów
 • Transakcje z eksportem towarów – eksport bezpośredni i pośredni
 • Transakcje z dostawą i montażem

5. Rozliczanie transakcji łańcuchowych dla celów VAT

 • Obowiązek rejestracji dla celów VAT
 • Faktury w transakcjach łańcuchowych – wymogi dokumentacyjne
 • Ujęcie transakcji w deklaracji VAT i informacji podsumowującej
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania