Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

Praktyczne zapoznanie z prawnymi regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Praktyczne zapoznanie z prawnymi regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Źródła Prawa upadłościowego i naprawczego
 • Zagadnienia intertemporalne w związku z postępowaniami prowadzonymi pod rządem przepisów z 1934r.
 • Nowele przepisów upadłościowych i naprawczych

2. Podstawowe zasady Prawa upadłościowego i naprawczego

3. Pojęcie zdolności upadłościowej

4. Podstawy ogłoszenia upadłości

5. Rodzaje postępowania upadłościowego

 • Upadłość układowa
  • Z zarządem własnym
  • Bez zarządu własnego
  • Układ restrukturyzacyjny
  • Układ likwidacyjny
 • Upadłość likwidacyjna
 • Przekształcanie postępowania upadłościowego
 • Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka
 • Styk procedur upadłościowych i naprawczych

6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 • Właściwość sądu
 • Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jako sposób windykacji wierzytelności
 • Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Postępowanie zabezpieczające
 • Wstępne zgromadzenie wierzycieli

7. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

8. Skutki ogłoszenia upadłości

 • Co do osoby upadłego
 • Co do majątku upadłego
  • Pojęcie masy upadłości
  • Ustalenie składu masy upadłości
  • Wyłączenie z masy upadłości
  • Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości
  • Zakaz obciążania masy upadłości
 • Co do zobowiązań upadłego
  • Uwagi ogólne
  • W przypadku upadłości układowej
  • W przypadku upadłości likwidacyjnej
  • Regulacja dotycząca umów wzajemnych,
  • Regulacja dotycząca umów bankowych
  • Szczególne uwzględnienie umów bankowych: umowy kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, o udostępnienie skrytek sejmowych i inne umowy przechowania zawarte z bankiem
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
  • Uwagi ogólne
  • Problematyka zabezpieczeń uzyskiwanych przez bank na przedpolu upadłości w kontekście przepisów o bezskuteczności czynności upadłego
 • Co do postępowań sądowych i administracyjnych
  • Upadłość układowa
  • Upadłość likwidacyjna

9. Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości

 • Sąd
 • Sędzia – komisarz
 • Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
 • Upadły
 • Wierzyciele
  • Zgromadzenie wierzycieli
  • Rada wierzycieli, z uwzględnieniem roli rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • Przepisy ogólne o postępowaniu po ogłoszeniu upadłości

10. Zgłoszenie wierzytelności

 • Zasady ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności
 • Forma i zawartość zgłoszenia wierzytelności
 • Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności

11. Lista wierzytelności

 • Zasady ustalania listy wierzytelności
 • Zaskarżanie listy wierzytelności
 • Zatwierdzenie listy wierzytelności
 • Prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności

12. Układ

 • Propozycje układowe
 • Wierzytelności podlegające układowi
 • Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo
 • Wierzytelności zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 • Sposoby restrukturyzacji zobowiązań
 • Układ likwidacyjny
 • Zgromadzenie wierzycieli celem zawarcia układu
 • Zagadnienie podziału wierzycieli na kategorie interesu
 • Warunki niezbędne dla przyjęcia układu
 • Skutki układu
 • Zmiana układu
 • Uchylenie układu

13. Likwidacja masy upadłości

 • Zasady ogólne
 • Skutek sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym
 • Sprzedaż składników masy
  • Przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części)
  • Nieruchomości
  • Sprzedaż ruchomości, przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
  • Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
 • Podział funduszów masy upadłości
  • Zasady ogólne
  • Kolejność zaspakajania wierzycieli
 • Podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 • Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
  • Ustalenie planu podziału
  • Wykonanie planu podziału

14. Zagadnienie szczególne związane z niektórymi umowami bankowymi zawieranymi po ogłoszeniu upadłości

 • Umowa kredytu i pożyczki
 • Umowa rachunku bankowego

15. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego i zagadnienie oddłużenia przedsiębiorcy – osoby fizycznej

16. Uwagi ogólne o międzynarodowym postępowaniu upadłościowym

17. Odrębne postępowanie upadłościowe – upadłość banku

18. Upadłość konsumencka

19. Prawo naprawcze

20. Konsultacje

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie