PLANER

Każdy dureń może ubić interes, ale potrzeba geniuszu, wiary i wytrwałości, aby stworzyć markę.David Ogilvy

Menu

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W PRAKTYCE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Praktyczne zapoznanie z prawnymi regulacjami prawa upadłościowego i naprawczego.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Źródła Prawa upadłościowego i naprawczego
 • Zagadnienia intertemporalne w związku z postępowaniami prowadzonymi pod rządem przepisów z 1934r.
 • Nowele przepisów upadłościowych i naprawczych

2. Podstawowe zasady Prawa upadłościowego i naprawczego

3. Pojęcie zdolności upadłościowej

4. Podstawy ogłoszenia upadłości

5. Rodzaje postępowania upadłościowego

 • Upadłość układowa
  • Z zarządem własnym
  • Bez zarządu własnego
  • Układ restrukturyzacyjny
  • Układ likwidacyjny
 • Upadłość likwidacyjna
 • Przekształcanie postępowania upadłościowego
 • Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka
 • Styk procedur upadłościowych i naprawczych

6. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 • Właściwość sądu
 • Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jako sposób windykacji wierzytelności
 • Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Postępowanie zabezpieczające
 • Wstępne zgromadzenie wierzycieli

7. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

8. Skutki ogłoszenia upadłości

 • Co do osoby upadłego
 • Co do majątku upadłego
  • Pojęcie masy upadłości
  • Ustalenie składu masy upadłości
  • Wyłączenie z masy upadłości
  • Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości
  • Zakaz obciążania masy upadłości
 • Co do zobowiązań upadłego
  • Uwagi ogólne
  • W przypadku upadłości układowej
  • W przypadku upadłości likwidacyjnej
  • Regulacja dotycząca umów wzajemnych,
  • Regulacja dotycząca umów bankowych
  • Szczególne uwzględnienie umów bankowych: umowy kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, o udostępnienie skrytek sejmowych i inne umowy przechowania zawarte z bankiem
 • Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
  • Uwagi ogólne
  • Problematyka zabezpieczeń uzyskiwanych przez bank na przedpolu upadłości w kontekście przepisów o bezskuteczności czynności upadłego
 • Co do postępowań sądowych i administracyjnych
  • Upadłość układowa
  • Upadłość likwidacyjna

9. Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości

 • Sąd
 • Sędzia – komisarz
 • Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
 • Upadły
 • Wierzyciele
  • Zgromadzenie wierzycieli
  • Rada wierzycieli, z uwzględnieniem roli rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • Przepisy ogólne o postępowaniu po ogłoszeniu upadłości

10. Zgłoszenie wierzytelności

 • Zasady ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności
 • Forma i zawartość zgłoszenia wierzytelności
 • Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności

11. Lista wierzytelności

 • Zasady ustalania listy wierzytelności
 • Zaskarżanie listy wierzytelności
 • Zatwierdzenie listy wierzytelności
 • Prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności

12. Układ

 • Propozycje układowe
 • Wierzytelności podlegające układowi
 • Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo
 • Wierzytelności zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 • Sposoby restrukturyzacji zobowiązań
 • Układ likwidacyjny
 • Zgromadzenie wierzycieli celem zawarcia układu
 • Zagadnienie podziału wierzycieli na kategorie interesu
 • Warunki niezbędne dla przyjęcia układu
 • Skutki układu
 • Zmiana układu
 • Uchylenie układu

13. Likwidacja masy upadłości

 • Zasady ogólne
 • Skutek sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym
 • Sprzedaż składników masy
  • Przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części)
  • Nieruchomości
  • Sprzedaż ruchomości, przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
  • Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
 • Podział funduszów masy upadłości
  • Zasady ogólne
  • Kolejność zaspakajania wierzycieli
 • Podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 • Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości
  • Ustalenie planu podziału
  • Wykonanie planu podziału

14. Zagadnienie szczególne związane z niektórymi umowami bankowymi zawieranymi po ogłoszeniu upadłości

 • Umowa kredytu i pożyczki
 • Umowa rachunku bankowego

15. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego i zagadnienie oddłużenia przedsiębiorcy – osoby fizycznej

16. Uwagi ogólne o międzynarodowym postępowaniu upadłościowym

17. Odrębne postępowanie upadłościowe – upadłość banku

18. Upadłość konsumencka

19. Prawo naprawcze

20. Konsultacje

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania