Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Krajowy System E-Faktur od 2024 r. – warsztaty

Od 1 lipca 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek umieszczania e-faktur w specjalnej bazie prowadzonej przez fiskusa. To kluczowe zmiany, które będą miały istotny wpływ na procesy księgowe i administracyjne przedsiębiorstw. Nasze szkolenia nie tylko umożliwią pełne zrozumienie nowych przepisów, ale także pomogą w efektywnym wdrożeniu e-faktur w organizacji. To praktyczny przewodnik, który pokaże, jak skutecznie przygotować się do wprowadzenia obowiązkowego fakturowania strukturalnego w sektorze finansów publicznych i jednostkach organizacyjnych. Dzięki temu szkoleniu będziesz gotów skutecznie wykorzystać nowe możliwości, jakie stwarza KSeF, oraz dostosować się do zmian w środowisku fakturowania elektronicznego.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania  i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2023 r. i od 2024 r.
 • Wskazanie jak przygotować i wdrożyć nowy obowiązek e-fakturowania.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego wystawiania faktur, w tym w systemie KSeF.

Program szkolenia

I. E-FAKTURA i Krajowy System e-Faktur
1. Faktura ustrukturyzowana – schema JPK_FA (2):

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Treść faktury ustrukturyzowanej a treść wynikająca z Ustawy o VAT;
 • Faktura ustrukturyzowana wyłącznie w formie elektronicznej wystawiana za pomocą oprogramowania  interfejsowego;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej – w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych w 2023 r.;
 • Obowiązek stosowania KSeF od 01/07/2024 r.
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Zmiany w fakturach korygujących;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.

2. Krajowy System e-faktur:

 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Preferencje dla podatników stosujących System, w tym szybszy zwrot podatku VAT, brak konieczności wysyłania JPK_FA;
 • Przechowywanie faktur w Systemie przez 10 lat
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

3. Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) – różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną – czy możliwe;
 • Załączniki do faktury – sposoby ich wysyłania po wdrożeniu KSeF.

 

II. ZASADY fakturowania
 1.Niezbędne dane, które powinna zawierać  faktura VAT wg rodzajów faktur:

 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP – małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury;
 • Faktura uproszczona;
 • Faktury dla osób fizycznych

2.  Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur – zmiany od 2023 r.

 • Faktura zaliczkowa a faktura końcowa – różnice;
 • Brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych – kiedy?
 • Otrzymanie zapłaty w innym okresie rozliczeniowym jak transakcja – zasady rozliczeń;
 • Pojęcie zapłaty – data wpływu, kompensaty, potrącenia, itp.;
 • Nowe dane umieszczane na fakturze – zmiany w ramach SLIM VAT-3
 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego – czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego – kiedy rozliczanie?

3.  Aktualne problemy związane z fakturami:

 • Dane obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne faktury;
 • Wystawianie faktury dla oddziału, jednostki organizacyjnej JST – dane na fakturze;
 • Faktura w walucie obcej i korekta tej faktury – zmiany w ramach SLIM-VAT-3;
 • Faktura do paragonu, w tym wystawionego w formie on-line;
 • Kody GTU, symbole, PKWiU, CN – czy muszą być na fakturach?
 • Anulowanie faktur – obecnie i po wdrożeniu KSeF;
 • Faktura pusta – pojęcie;
 • Odpowiedzialność związana z wystawianiem faktur – odpowiedzialność podatkowa a karno-skarbowa

 4. Zmiany w kasach fiskalnych i zasad dokonywania zapłat od 2023 r.:

 • Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych w dotychczasowym brzmieniu – okres obowiązywania przepisów
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych;
 • Dotychczasowe zwolnienia a nowe uregulowania, w tym wyłączenie ze zwolnienia myjni samochodowych;
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Pojęcie instrumentu płatniczego;
 • Funkcjonowanie kasy on-line i terminala płatniczego – sankcje karne od 01/07/2022 r.
 • Przepisy przejściowe.

  5.Pytania uczestników

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Adresaci

 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie